A máme to tu! Praktické naplnenie návykov 1 a 2. Už ste získali predstavu o tom, aké silné sú vaše proaktívne svaly? 💪 💪 Aj o tom, čo je viac-menej vaše osobné poslanie? Ak nie nevadí, ale je nevyhnutné sa k týmto návykom vrátiť a neustále vracať. Na konci článku sa dozviete a pochopíte prečo.

Už viete, že od detstva sme začali písať, či skôr niekto iný, začal písať náš životný scenár. Ak však viem, že sa mi nepáči, je to prvý krok smerom k zmene! Môžem ho zmeniť! Ako? Pravou hemisférou mozgu. A čo je v nej? No predsa, predstavivosť, svedomie, slobodná vôľauvedomenie si seba samého. Návyk 1 nám hovorí: ,,Vy ste tvorca“. Návyk 2 ,,Napíšte si scenár“ a návyk 3: „Hrajte a žite ho!“ Je totiž druhým fyzickým zrodom, ktorý dokážeme napĺňať len našou slobodnou vôľou a s očami uprenými na naše hodnoty a osobné poslanie. A to každý deň, od najmenších vecí po najväčšie. Albert E. N. Gray, autor knihy The Common Denominator of Success (Spoločný menovateľ úspechu) skúmal, čo je kľúčom úspešných ľudí. Zistil, že nie vždy sa úspešným ľuďom robí všetko s ľahkosťou. Ale dokážu sa premôcť, a aj svoju občasnú nechuť podriadiť svojmu vyššiemu cieľu, a tak konať na základe prvého zrodu (návyk 2). Keď vám niekto sľúbi, že pre vás urobí niečo, čo je pre vás veľmi, ale veľmi dôležité a nedodrží to, čo spravíte? Asi sa naštvete, čo? Tak skúste dať záväzok a sľúbiť v prvom rade sebe, že budete konať v súlade s tým, čo je pre vás dôležité. Nesklamte samých seba. Na konci púte by ste mohli byť na seba riadne naštvaní. 😉

Pamätáte si na Viedeň s mapou Budapešti? Či na správnu džungľu? Totižto, často sa môžeme dostať do zajatia riadenia. Toto urobím o 9tej, toto o 11.30, potom iné, a tento urobí za mňa túto činnosť a podobne. Len logicky pomocou ľavej mozgovej hemisféry si usporiadame všetko, čo na nás doľahne počas dňa, týždňa, či mesiaca. Kríza, problém, rýchle riešenie. A čo keď sa ženiem po uliciach s mapou iného mesta? Vedenie je však o niečom inom. Tam vedie pravá strana mozgu a podnecuje nás, pýtať sa samých seba na základné otázky o zmysle života. Ak už som v správnom meste so správnou mapu, všetko záleží len od riadenia. Ale ak som sa najprv nenaviedol/a do správneho mesta, márne budem ísť po hlavnej, a sem tam odbočím do vedľajších ulíc, aby som našiel/a to, čo je mojím poslaním. Bude to márne.

Zväčša je to tak. Ak jedna vec nefunguje, snažíme sa update-ovať druhú tak, aby bola lepšia ako tá prvá. A tretia lepšia ako druhá. Tak to bolo aj v oblasti plánovania času a života, čo bolo sprevádzané radikálnym spoločenským a osobným pokrokom. Ku ktorej generácii plánovania času patríte vy? Píšete si poznámky, kontrolné zoznamy, to-do-listy? Snažíte sa dať všetkému, čo vás zaujme, svoj čas? Tak to ste ešte v plienkach plánovania času – pri 1. generácii. Máte svoj plánovací diár, kalendár, snažíte sa naplánovať si dopredu všetky udalosti a činnosti? Trochu lepšie ako prvá generácia, ale stále sme dosť za opicami – pri 2. generácii. Alebo máte už určené dlhodobé a krátkodobé ciele, plánujete si veci denne a snažíte sa byť zodpovední a dochvíľni? Síce je to pekne, ale nezdá sa vám to niekedy kontraproduktívne? Nemáte dojem, že veci máte tak naplánované, že niekedy nemáte priestor na rozvíjanie vzťahov, spontánne momenty a svoje potreby? Ešte sme stále pri 3. generácii. Akokoľvek vznešene môže znieť, že druhí ocenia, že ste zodpovední a plníte si svoje úlohy, môžete sa cítiť vyčerpaní a nenaplnení radosťou. Máme tu však 4. generáciu plánovania času! Tá tvrdí, že už len samotné pomenovanie – riadenie času- je nesprávne. Hlavnou úlohou nie je riadiť čas, ale seba samých. A rozširovať kruh vplyvu. Dôležitejšie, ako sa zameriavať na veci a čas, je sústrediť sa na udržiavanie a zlepšovanie vzťahov a na dosahovanie výsledkov.

Prvá generácia nemá s prioritami nič spoločné. Krátkodobý úspech, cesta najmenšieho odporu. Ináč povedané, plávame po prúde rieky. Pri druhej generácii ide o čosi väčšiu kontrolu s plánovaním, avšak bez priorít. Tretia je na tom lepšie, pretože si uvedomuje priority, avšak z pohľadu riadenia. Spomínate si na mesto a mapu? Ľudia tretej generácie nedávajú to, čo robia do kontextu so svojím poslaním, cieľmi, princípmi. Môže sa stať, že sú tak rozplánovaní, že majú chuť z toho utiecť. Pretože najprv sa správne nenaviedli a začali hneď riadiť.

Totižto, v zásade využívame čas jedným zo štyroch spôsobov. Pozrite si maticu plánovania času. Ako vidíte, je rozdelená podľa dvoch faktorov – naliehavosti a dôležitosti. Teraz sa zahráme hádanku. Opíšem vám situáciu niektorých ľudí a ako vyzerá ich život. Odborne povedané: Aké výsledky dosahujú. Skúste potom uhádnuť, do ktorých kvadrantov títo ľudia investujú čas. A kde ste sa našli vy?

Niektorých ľudí doslova „plieskajú“ problémy od rána do večera. Ak si nájdu čas uniknúť od práce, scrollujú sociálne siete, zažívajú veľa stresu, riadia krízovo v zmysle – ak horí, hasím –  a často končia s dobre známym burnout syndrómom (syndrómom vyhorenia). Správna odpoveď je: 90% venujú kvadrantu I a 10% času kompenzujú únikom do kvadrantu IV. Iní ľudia zas trávia mnoho času naliehavými záležitosťami, ktoré často vychádzajú z očakávaní druhých. Riadia krízovo, dokážu sa zamerať len na krátkodobé veci, myslia si, že ciele a plány sú zbytočné a často sa cítia ako obeť. A ani ich vzťahy za nich nestoja. Správna odpoveď? – Kvadrant III a s ním nedôležité veci, ktoré sa nám snažia vtesnať do života. A potom sú tu tí, ktorí vedú v podstate nezodpovedný život, aj v bežných veciach sú závislí od druhých, často prepúšťaní z práce a podobne? Áno, títo ľudia prevažne investujú do kvadrantu IV. Ostáva kvadrant II, kľúč k všetkým siedmym návykom. Efektívni ľudia zmenšujú kvadrant I tým, že väčšinu času investujú do kvadrantu II. Jednoducho povedané: Ak venujem čas svojmu vzťahu, nemusím ho na poslednú chvíľu zachraňovať. Ak chodím pravidelne cvičiť, nemusím sa báť, kým to so mnou bude najhoršie. Ak si veci pripravím, nemusím hasiť oheň. Takéto osoby venujú, a chcú si nachádzať čas na budovanie vzťahov, písanie osobného poslania, dlhodobé plánovanie, cvičenie, prípravu a podobne. Sústreďujú sa na príležitosti, nie riešenie problémov. Tieto veci nie sú naliehavé, a pre to na ne častokrát môžeme zabúdať. Sú však nesmierne dôležité!  

Je však tak ľahké skĺznuť do iných kvadrantov! Okuliare naliehavosti musíme zložiť a nasadiť si okuliare dôležitosti. 👓 👀 . Činnosti z kvadrantu I, nemôžeme ignorovať, ale keď budeme investovať do kvadrantu II – prevencie a prípravy, budú sa sami postupne zmenšovať. Ale aké ťažké je niekedy povedať „nie“ činnostiam v kvadrantoch III a IV, že? Ak by sa vám to nedarilo, spýtajte sa samých seba tieto otázky. Bol/a som schopný/á určiť si svoje priority? Mám v sebe túžbu si tieto priority usporiadať? Mám dostatok disciplíny konať tak, ako som sám sebe sľúbil/a? Ak nie, šup ho naspäť k návyku 2. Ak máme dostatočne osvojený návyk 2 nebude nám robiť taký veľký problém povedať nedôležitým veciam NIE s úsmevom na tvári :). Dokonca v nás bude horieť spaľujúce ÁNO pre niečo oveľa významnejšie!

Prečo by sa nám malo dariť, a mali by sme byť šťastní a spokojní, ak sa zameriame na kvadrant II? Kvadrant II sa riadi veľmi dôležitými kritériami. Ide ruke v ruke s naším poslaním, tým, čo v hĺbke našej duše chceme pre náš život – riadi sa súdržnosťou. Aj vy ste boli, či ste názoru, že úspech v jednej oblasti vykompenzuje neúspech v iných oblastiach života? Lepšia je rovnováha. A nezabúdajte, že podstatou, nie je priradiť priority tomu, čo je v našom pláne, ale naplánovať, čo je pre nás prioritné! A to v kontexte týždňa, denných a týždenných priorít. Kvadrant II nezabúda ani na ľudský rozmer. Časový plán si niekedy vyžaduje, aby sme ho podriadili ľuďom, a to je aj jeho úlohou. Vytvárať možnosti, realizovať stretnutia, ktoré sú dôležitejšie, ako nejaký práve nedodržaný plán. Ak by ste boli sklamaní, pýtajte sa samých seba: Je toto sklamanie odrazom mojich hodnôt, alebo skôr odraz toho, čo odo mňa  očakávajú druhí? Ľudia sú dôležitejší ako veci, a to tento nástroj riadenia času štvrtej generácie rešpektuje. Človek zameraný na princípy sa zaoberá efektívnosťou stretnutí s ľuďmi. Pri veciach môžeme rozmýšľať aj o tom, ako ich zvládnuť účinnejšie z hľadiska investovaného času. Avšak primárne sa zameriavame na medziľudské vzťahy, až druhotne na čas. Diár je náš pomocník, nie pán. Noste ho však stále so sebou a nezabudnite si vyhradiť aj priestor na poznámky. Čo keď práve počas cesty autobusom vám skrsne myšlienka ako doplniť svoje osobné poslanie? Majte dôležité informácie stále po ruke.

Diárov je mnoho, mali by však zohľadniť kľúčové aktivity. Ponúkame vám návrh na diár, cieľom však je pochopiť princíp, nie konkrétny postup. Ten sa môže líšiť.

  1. Životné úlohy a role – spíšte si zoznam rolí, ktoré zastávate a úlohy s tým spojené (rodič, partner, profesia, člen spolku, …)
  2. Ciele – určte si zámer, či prioritu týždňa, prípadne dňa. Ideálne je, ak by súviseli s kvadrantom II a s dlhodobými cieľmi.
  3. Plánovanie – určite si naň čas, a stále sa zamerajte na kontext celého týždňa. Ak si chcete zlepšiť kondičku, vyčleňte si hodinku 3-4x do týždňa. Ak chcete zlepšiť vzťahy v rodine, vyhraďte si na to čas. Buďte k dispozícii a skúste si nájsť na ňu čas, aj keď práve tlačí niečo z kvadrantu III, či ak máte chuť uniknúť do kvadrantu IV. Ako nachádzať priestor pre plánovanie činností z kvadrantu II nám pomôže návyk 7 s názvom Ostrite pílu.
  4. Denné úpravy – ak si plánujete v kontexte týždňa, mali by ste mať čas, aj na neočakávané udalosti, prípadný presun schôdzok, upevňovanie vzťahov a podobne. Denné úpravy už nie sú cieľom, ale zmysluplnou reakciou na možné udalosti.

Viete si predstaviť ten posun a vplyv na váš život, ak sa začnete sústreďovať na kvadrant II? Čím viac budú vaše týždenné plány prepojené s vaším osobným poslaním, tým budete efektívnejší a spokojnejší.

Ako začať?

  • Skúste si vybrať oblasť, ktorú zanedbávate. Aká činnosť, ktorú práve nerobíte by výrazne ovplyvnila váš život?
  • Spravte si test a sledujte, kam venujete svoj čas. Ktorý kvadrant živíte? Následky sme si už opísali v príkladoch.
  • Učte sa delegovať. Neriaďte ľudí, ale veďte. (Návyk 4). Nerobte z nich poslíčkov, ale správcov. Zamerajte sa na výsledky, nie na postup. Dôverujte ľuďom. Dôvera je najvyššia forma ľudskej motivácie. Chce však trpezlivosť, avšak z dlhodobého hľadiska sa oplatí určite viac a učí spoluzodpovednosti.
  • Naplánujte si najbližší týždeň a na konci ho zhodnoťte. Ako vystihoval vaše najhlbšie hodnoty?
  • Dajte si záväzok plánovať po týždňoch a pravidelne.
  • Nezabudnite na pomocníka. 😉 Diár, ktorý umožňuje plánovať podľa 4.generácie riadenia času. Nechceme byť predsa sto rokov za opicami. 🙊 🙊 🙊

Knihu si môžete kúpiť na stránkach kníhkupectva martinus.sk