7 návykov

Coveyho návyk 2: Začnite s myšlienkou na koniec

Byť zaneprázdnený však neznamená nutne byť efektívny. Ľudia sa často dostanú do takéhoto kolobehu života a osídiel činností, avšak keď sú starší zisťujú, že víťazstvá, ktoré dosiahli vlastne pre nich nič neznamenajú, a zistia, že často ich získali aj na úkor iných vecí, ktoré sú pre nich omnoho cennejšie.
láska je sloves

Coveyho návyk 1: Láska je sloveso

Ak chcete spoznať lásku, sledujte tých, ktorí sa obetujú pre druhých. Rodičov, ktorí sa obetujú pre svoje deti. Partnerov, manželov. Láska vzniká láskyplnými činmi. Láska je hodnotou a proaktívni ľudia podriaďujú svoje pocity hodnotám, nie naopak.