Predstavte si, že váš život je veľkomesto. Napríklad taká Viedeň. Do vienka vám pri vstupe do života – mesta, nadelili mapu. Vy sa prechádzate, žijete svoj život v tomto veľkomeste. Vtom si uvedomíte, že by bolo fajn pozrieť sa na tú mapu, ktorú vám dali, aby ste sa vedeli v svojom meste orientovať a nasmerovať. Otvoríte ju a snažíte sa pomaly a neisto pohybovať prostredníctvom nej. Cítite, že to nie je „ono“. A vtom si všimnete, že v rukách máte omylom mapu Budapešti. Čo teraz?

Už mnohí z vás určite počuli o knihe 7 návykov skutočne efektívnych ľudí. Názov môže znieť akokoľvek motivačne a jednoducho ako recept na šálkový koláč, avšak Stephen R. Covey v nej poukazuje na princípy ľudského fungovania a na prirodzené zákony, ktorými sa dostáva do hĺbky našej osobnosti. Totižto, mnoho motivačných kníh sa môže zdať veľmi umelých, pretože nám podsúva nesprávne mapy. Presne tak. Ste vo Viedni a riadite sa mapou Budapešti. S. R. Covey hovorí o 2 základných typoch máp, ktoré každý máme. Mapy reality (mapy toho, aké veci skutočne sú) a mapy hodnôt (aké by veci mali byť). Podľa týchto vecí vnímame skutočnosti každý svojím spôsobom. Či už ich vnímame presne, to si vôbec neuvedomujeme. Z týchto našich máp potom vychádza aj naše konanie a postoje. Ak môžete, pozrite sa na túto optickú ilúziu. Niekto môže vidieť mladú, niekto starú ženu. A takto je to aj s našimi postojmi. Závisia od uhla pohľadu. Totižto svet nikto nevidíme taký, ako naozaj je, ale vidíme ho taký, ako naň hľadíme.

Takýto prístup „zvnútra von“ je procesom a dokonca môžeme tvrdiť neustálym procesom obnovy, založeným na prirodzených princípoch, ktoré riadia rast a vývoj človeka. Aj keď už S. R. Covey uverejnil knihu o 8.návyku, my vám postupne predstavíme jeho 7 návykov. Návyk je osvojený princíp a model správania. Ide o zmenu zmýšľania. Nie sú to lacné návyky. Naopak sú komplexným súborom, ktorý vám privedie k osobnému rastu a efektivite aj pri rozvíjaní vzťahov. Ako povedal Thomas Paine: ,,To, čo získame príliš ľahko, si veľmi neceníme. Vzácnosť určuje hodnotu všetkého“. Preto potrebujeme postupne objavovať aj tieto návyky a takto aj svoju osobnosť.

Prvými troma návykmi, ktoré Covey predstavuje dosiahnete svoje osobné súkromné víťazstvo, ďalšie tri predstavujú verejné víťazstvo a 7. návyk poukazuje na súlad týchto šiestich návykov. V tomto článku sa sústredíme na 1. návyk s názvom Buďte proaktívni. Ak chcete byť vo svojom živote šťastnejší, sústreďte sa na tento návyk. Každý máme svaly proaktivity. Niektorí väčšie, iní menšie. Dobrou správou je, že môžeme zapracovať, aby boli väčšie 😉

Byť proaktívny neznamená skákať z jednej činnosti do druhej a nezastaviť sa. Byť proaktívny znamená to, že si uvedomujeme vlastnú zodpovednosť za to, že veci za dejú. Naše proaktívne svaly potrebujú, aby sme my zodpovedne konali a určovali, čo sa s naším životom stane. Potrebujeme ich, aby sme boli v živote istejší. Závisíme od nich. To, ako sa rozhodneme, určuje kam náš život povedie. Znovu si predstavte, že ste vo Viedni – vo svojom živote. Veziete sa na parádnom koči poháňanom koňmi. Sú však tak divé, že vás uháňajú po celom meste, z jednej strany na druhú. Uzdy sa vám vyšmykli z rúk, a vy neviete vaše kone usmerniť. Akonáhle ich chytíte do ruky, udávate smer. Udávate, kam chcete, aby ste smerovali. Tak to je aj s proaktivitou. Ak budete iba čakať, na to, čo sa stane, potom budú udalosti určovať váš život. Tejto voľbe bude zodpovedať miera vášho osobného rastu a to, aké príležitosti sa vám budú ponúkať – držíte uzdy, udávate smer, ak ich pustíte, kone budú hnať kade sa im zachce.

Vzácne knihy a poznatky nám zanechal aj Viktor E. Frankl, zakladateľ logoterapie (nemajú nič s logami :D) – psychológie zmyslu života. Sám si prešiel situáciami na hranici života a smrti. Jednou z jeho najznámejších téz je tá o slobode voľby. Znamená to, že sami si môžeme vybrať medzi podnetom (to, čo spôsobí našu situáciu) a odozvou (našou reakciou na situáciu). Ako ľudia máme zodpovednosť t. j. schopnosť zvoliť si vlastnú odozvu na situáciu, a našej základnej identite a charakteru to nemusí ublížiť. Najťažšie situácie sú skúškou ohňom, ktorá formuje náš charakter, rozvíja naše vnútorné sily a prináša slobodu pre zvládnutie budúcich ťažkých situácií a inšpiruje druhých, aby sa vydali rovnakou cestou. Poviete si, aké naivné? Verte mi, ľahké to nemal ani on. Základy logoterapie vznikli totiž v koncentračnom tábore.

Ak si mýlime pozitívne myslenie s proaktivitou, musíme si ujasniť, prečo to nie je jedno a to isté. Proaktivitou si nezatvárame oči pred realitou súčasných okolností a možnou budúcnosťou. Pozitívnym myslením áno. Proaktivita znamená vnímať skutočnosť, že v je v našich silách vybrať si pozitívnu odozvu na tieto okolnosti. Znamená to načúvať vlastnému jazyku. Počujete niekedy ľudí hovoriť frázy typu: ,,Som proste taký.“ ,,Musím to urobiť.“ ,,Nič s tým nemôžem urobiť.“ ,,Kiež by.“ a podobne? Vážny problém reaktívneho jazyka je, že sa stáva samo napĺňajúcim sa proroctvom. Proaktívni ľudia hovoria: ,,Dám prednosť.“ ,,Budem.“ ,,Môžeme zvoliť iný prístup. Aké máme možnosti?“

Podobne to je aj s láskou. Kto verí, že je to len pocit? Hlavný znak toho, že zmýšľate reaktívne. Covey ponúka krásny príbeh zo svojho života. V rámci svojej prednášky za ním prišiel jeden muž a povedal mu: ,,Stephen, to je pekné, čo hovoríte. Ale každý situácia je iná. Viete mám manželku a tri deti. Už to nie je to čo bývalo. Myslím, že ju už nemilujem, a asi ani ona ma nemiluje.“ Covey mu odpovedal: ,,Chcete povedať, že sa vytratil ten pocit?“ ,,Áno. Čo by ste mi poradil?“ ,,Milujte ju.“ „Ale veď som vám povedal, že ten pocit sa vytratil.“ Takto si to odbíjali ešte zopárkrát, až Covey povedal: ,,Vieš, priateľu, milovať niekoho je činnosť, sloveso. Láska nie je „ten pocit“. Láska je plodom toho, že milujeme. Tak ju milujte. Obetujte sa. Skúste sa vžiť do jej pocitov. Stojte pri nej. Pomáhajte jej. Vážte si ju. Chcete to urobiť?“ Totižto áno. Láska je sloveso. Iba reaktívni ľudia z nej spravili pocit. Pretože ich riadia pocity. Hollywoodske filmy nám tiež ponúkajú scenáre plné pocitov. Avšak nie skutočnosti a lásky. Láska sú činy, prinášanie obety, dávanie seba. Ak chcete spoznať lásku, sledujte tých, ktorí sa obetujú pre druhých. Rodičov, ktorí sa obetujú pre svoje deti. Partnerov, manželov. Láska vzniká láskyplnými činmi. Láska je hodnotou a proaktívni ľudia podriaďujú svoje pocity hodnotám, nie naopak.

Teraz si predstavte dva kruhy, jeden je v druhom (taký mini terč). Vnútorný kruh predstavuje kruh vplyvu (patria tu veci, ktoré viete ovplyvniť). Je veľký natoľko, nakoľko sú veľké vaše proaktívne svaly. Vonkajší kruh je kruh záujmu (patria tu veci, ktoré reálne nevieme ovplyvniť – pracovné problémy, zdravie, atómová vojna, deti,..). Proaktívni ľudia sa sústreďujú viac na kruh vplyvu, reaktívni na kruh záujmu. Preto sú plní obvinení, výčitiek a podobne. Čím väčšiu pozornosť tomuto kruhu venujú, tým väčšiu moc im dávajú. Nezraňujú nás totiž druhí, a ani naše vlastné chyby. Skôr nás zraňuje naša vlastná odozva na situáciu. Ak zistíme, ktorému kruhu venujeme väčšiu pozornosť, čas a energiu, napovie nám to veľa o našom stupni proaktivity. Totižto kedykoľvek si myslíme, že problém je „mimo nás“, už samotná táto myšlienka je problémom. Takto mu dávame moc, aby nás ovládal. Myslíme si, že to, čo je mimo nás sa musí zmeniť skôr, než sa budeme môcť zmeniť my. Ak chceme, aby nastala zmena, potrebujeme zmeniť náš prístup ,,zvonka dovnútra“ na „zvnútra von“.

Všetky problémy a situácie, s ktorými sa stretneme v živote dokážeme rozdeliť do 3 kategórií: priamej kontroly (problémy, ktoré súvisia s naším správaním), nepriamej kontroly (súvisiace so správaním druhých ľudí) a žiadnej kontroly (naša minulosť alebo súčasná situácia). Problémy priamej kontroly vyriešime tak, že budeme pracovať na návykoch 1, 2 a 3. Ide o tzv. súkromné víťazstvá. Problémy nepriamej kontroly riešime tak, že zapracujeme na návykoch 4, 5 a 6. Ide o tzv. verejné víťazstvá. Ak nad problémami nemáme žiadnu kontrolu, skúsme prevziať zodpovednosť za náš vlastný úsmev a pokorne akceptovať tieto problémy. Nedajme im moc, aby nás ovládali. Spomeňte si na Frankla. Je v našej moci ovplyvniť našu odozvu (reakciu) na situácie (ak zmeníme čas vzorca, zmeníme aj jeho výsledok ;-))

Ako začať s proaktivitou a rozvíjaním prvého návyku? Postupujte týmito krokmi:

  1. Po celý deň načúvajte vlastnému jazyku a jazyku ľudí vo vašom okolí. Ako často používate frázy typu ,,keby len“, „nemôžem“, „musím“,…?
  2. Rozpoznajte situáciu, kedy ste na základe predchádzajúcej skúsenosti konali reaktívne. Posúďte ju z hľadiska svojho kruhu vplyvu, ako reagovať proaktívne. Dajte si záväzok, že budete uplatňovať svoju slobodu voľby (podnet –odozva).
  3. Vyberte si problém, ktorý vás trápi. K akému typu kontroly patrí? Zvážte krok v kruhu vplyvu a urobte tento krok.
  4. Spravte si tento 30dňový test proaktivity. Sledujte, čo sa zmení vo vašom kruhu vplyvu. Veľa odhodlania a vytrvalosti! 🙂

Vyskúšajte tento proaktívny prístup aj vo svojom manželstve, rodine, zamestnaní. Prestaňte sa zaoberať slabosťami druhých. Neobhajujte ani svoje slabosti. Nebojte sa priznať si chybu, skúste ju napraviť a poučte sa z nej – okamžite. Neobviňujte druhých. Zaoberajte sa skôr vecami, ktoré dokážete ovplyvniť. Pracujte na sebe a na tom, kým môžete byť. Získate tým silný charakter, ktorý vás bude posúvať vyváženou cestou k vyššej efektívnosti vášho života a tým aj väčšiemu šťastiu a spokojnosti. Ak nespoznáme a neodhalíme ako my vnímame seba samého a druhých, nikdy nebudeme vedieť pochopiť to, ako druhí vnímajú seba a svoj život.

Knihu si môžete kúpiť na stránkach kníhkupectva martinus.sk