Jednotvárnosť nie je tvorivá…je nudná. Ako si vážiť a oceňovať odlišnosti druhých ľudí? Coveyho návyk 6 nám hovorí o tom, ako vytvárať synergie, ktoré vedú k tvorivej spolupráci.

Synergia je podstatou všetkého – vedenia ľudí, manželstva, rodičovstva. Je založená na princípoch, ktorá podnecuje, zjednocuje a uvoľňuje najvznešenejšie ľudské schopnosti. Podstatou je vážiť si odlišnosti – rešpektovať ich, využívať prednosti a kompenzovať slabosti.

„Zlatko, vieš ako veľmi sa s chlapcami tešíme na rybárčenie, kempovanie a opekanie. Je to jedinečná príležitosť, kedy budeme konečne spolu ako rodina.“ Manželka na to: „Ale vieš, že moja matka je veľmi chorá, nevieme ako dlho bude ešte medzi nami, chcem ju ísť navštíviť.“ „ Ale veď vieš, že som to už organizoval minimálne pol roka, tvoju matku môžeme ísť navštíviť kedykoľvek.“ „Nevieme, ešte ako dlho bude medzi nami, ja by som…..“

…… a takto by sa mohli hádať donekonečna, nakoniec by títo manželia mohli prísť k nejakej dohode. Manžel môže ustúpiť manželke a ísť k svokre, kde by bol celý čas nepríjemný a nešťastný. Manželka by mohla ustúpiť manželovi, bola by však utiahnutá a bude prehnane reagovať na správy o vývoji zdravia svojej matky. Akýkoľvek „kompromis“ by mohol byť zdrojom hádok. Mnoho manželstiev, ktoré boli krásne a plné nehy a lásky, dospelo po niekoľkých hádkach do štádia, kedy neboli šťastní.

Ak si však obaja pestovali návyky efektívnych vzájomných vzťahov, budú ich odlišnosti vnímať z pohľadu celkom odlišnej paradigmy. Kombináciou vysokého emočného konta, rozmýšľania spôsobom výhra/výhra a snahy najprv pochopiť a potom byť pochopený vzniká ideálne prostredie pre synergie. Títo dvaja manželia nestoja na opačných stranách problému. Stoja spoločne na jednej strane a snažia sa nájsť spoločne riešenie problému. Veria, že je tam ešte tretia alternatíva. „Možno by sme mohli nájsť kemp, ktorý je bližšie k tvojej matke…“

Naša vnútorná synergia

Kľúčom k tomu, aby sme dosiahli synergiu v medziľudských vzťahoch, je naša vnútorná synergia. Jej základom sú prvé tri návyky, ktoré nám poskytujú vnútornú istotu, aby sme podstúpili riziko otvorenosti a zraniteľnosti. Týka sa to tiež používania našich mozgových hemisfér. Určite ste sa stretli s človekom, ktorý sa pozerá na problém cez logické myšlienky, fakty, slová, detaily. Čo ak si však vyriešenie tohto problému vyžaduje zapojiť dávku kreativity a emócií? Keď človek používa obe mozgové hemisféry, potom pracuje celý jeho mozog. Inak povedané v jeho hlave prebieha mentálny synergický proces. Život nie je iba logický, má aj emocionálnu stránku.

Váženie si odlišností

Neistí ľudia majú potrebu klonovať a modelovať druhých na svoj obraz a pritom si neuvedomujú, že silou vzťahu je odlišný uhol pohľadu. Jednotvárnosť nie je jednotnosť, rovnorodosť nie je súdržnosť. Jednotvárnosť nie je tvorivá…je nudná. Podstatou synergie je ocenenie odlišností a to  mentálnych, emočných a psychologických rozdielov. Aby sme si dokázali vážiť odlišnosti, musíme si uvedomiť, že nikto z nás nevníma svet taký, aký skutočne je, ale vnímame ho podľa toho, akí sme my sami. Skutočne efektívny človek si vďaka pokore a úcte uvedomuje svoje obmedzenia a hranice a oceňuje bohaté zdroje interakcií s druhými ľuďmi, s ich srdcami a mysľou. Takýto človek si váži odlišnosti, pretože rozširujú jeho chápanie reality.

Na záver – synergia funguje! Je to ten správny princíp…

Je to zavŕšením všetkých predchádzajúcich návykov. Je to tímová práca, budovanie a utužovanie tímu a vzťahov, spoločného súladu a tvorivosť s druhými ľuďmi. Dokonca sa vďaka synergii môžeme vyhnúť negatívnej atmosféry a v druhých objavovať iba dobré veci, a nech sú akokoľvek odlišné, môžeme ich využiť v zlepšenie vlastného vnímania a rozšírenie vlastného obzoru. Keď máme odlišné názory, tú našu a tú „nesprávnu“, môžeme sa snažiť objaviť tretiu alternatívu. Pamätajte, takmer vždy existuje tretia alternatíva!

Stephen Covey nám vo svojej knihe 7 návykov skutočne efektívnych ľudí ponúka program, ktorým by sme mohli rozvíjať tento návyk:

  1. Porozmýšľajte o niekom, kto zvyčajne vidí veci inak než vy. Zvážte možnosti, ako by ste tieto odlišnosti mohli využiť v hľadaní tretej alternatívy. Možno by sme mohli zistiť, ako vníma súčasný problém a zvážiť odlišnosti pohľadu.
  2. Spíšte si ľudí, ktorí vás provokujú a dráždia. Majú odlišné pohľady, ktoré by mohli viesť k synergii, ak by ste sa cítili vnútorne istejší a vážili si odlišnosti?
  3. Keď budete mať najbližšie s niekým nezhody alebo spor, snažte sa pochopiť obavy, ktoré sa za jeho postojom skrývajú. Zamerajte sa na tieto obavy a hľadajte vzájomné prospešné východisko.

Knihu si môžete kúpiť na stránkach kníhkupectva martinus.sk