Tatiana Mičudová

Tatiana Mičudová

Rôznorodosť je plná tvorivosti a nádhery. Ako učiteľka anglického jazyka vnímam každého môjho žiačika ako unikátnu osobnosť so svojim vlastným prežívaním, potenciálom a vzťahmi, ktoré si vytvára. Vo svojej profesii využívam poznatky zo psychológie, ktorú som študovala v kombinácii s angličtinou. Mojou vášňou sú medziľudské vzťahy, komunikácia, rozvoj a zameranie na rast.