Snívať o lepšom živote a plánovať je skvelé. Na hrebeni nadšenia sme pripravení váľať hory, ale čas plynie a šport sa stále nestáva zvykom, vzťahy sú stále rovnako nudné, kolega dostal povýšenie. Je to škoda, však? V tomto článku si povieme, ako urobiť sebaanalýzu, aby sme sa vydali správnym smerom.

Máme dobrú predstavu o tom, aký bude náš život, keď sa nám to podarí. Dokonca máme aj malý plán činnosti, ale z nejakého dôvodu sa nemôžeme pohnúť z miesta.

Napríklad chceme blogovať, rozhodli sme sa pre tému, spísali sme si úspešné techniky iných ľudí, ktoré si prispôsobíme. Niečo nás však zastaví a rozptýli.

Alebo sa s partnerom dohodneme, že nebudeme hromadiť urážky v osobných vzťahoch, čítame knihy o psychológii, vieme, ako sa správať počas konfliktu. Ale z času na čas na seba vysypeme hromadu nárokov a opäť sa cítime nešťastní.

Alebo už dlho snívame o povýšení, ale bojíme sa oň požiadať šéfa, sme nervózni pri plnení úloh a robíme nešťastné chyby, cítime sa na pracovisku ako podvodníci.

Čo ak sme už podnikli niekoľko krokov, ale stále sme nedosiahli pokrok smerom k svojmu cieľu? Možno máme len smolu?

Je veľmi zriedkavé, že základom úspechu niekoho iného je obyčajné šťastie. Väčšina ľudí, ktorí vyhrajú v lotérii, v skutočnosti nevie, čo s výhrou urobiť. Nerobia kvalitatívny prelom v životnej úrovni a nezvyšujú svoj majetok. A čoskoro sa vrátia na svoju predchádzajúcu úroveň.

Nemôžete zmeniť svoj život bez zmeny myslenia. Existujú tri závažné dôvody, ktoré nám bránia v rozvoji.

1. NEMÁME DOSTATOK VEDOMOSTÍ ALEBO ZRUČNOSTÍ

Zostáva pochopiť, čo konkrétne vám chýba. Analyzujte, ktorá oblasť vášho života je nápadne “ochabnutá”, a urobte si zoznam chýbajúcich kompetencií.

V prípade blogu pomôžu kurzy propagácie alebo úpravy obsahu. V osobných vzťahoch je potrebné pracovať na obavách alebo línii správania. Kariérny rozvoj si vyžaduje kurzy profesionálneho rozvoja, ktoré si vyberiete vy, nie váš šéf.

2. NEMÁME DOSTATOK ENERGIE

Je možné vytvoriť si celkom splniteľné plány. Raz na ne príde čas, ale nie dnes. Viete, prečo by ste si to nemali vyčítať? Jednoducho nemáme dostatok energie na to, aby sme robili veci, ktoré chceme.

Takže ostatní sa neunavia, keďže sú úspešní? Obráťme sa na neurofyziológiu. Konvenčne možno náš mozog predstaviť ako tri vrstvy. Hlboká predstavuje našu živočíšnu podstatu a riadi uspokojovanie základných potrieb. Stredná je zodpovedná za naše pocity a emócie. Vrchná z nás robí ľudské bytosti s cieľmi a životnými plánmi.

Prastará, hlboká vrstva mozgu pomáha ľudskej rase prežiť stáročia a nie je ľahké ju ignorovať.

Zabezpečuje naplnenie najzákladnejšej potreby, bezpečnosti. Všetko, čo ju ohrozuje, blokuje.

My však chceme niečo zmeniť! Áno, a predsa sme úzkostliví a nervózni, aj keď je to v očakávaní niečoho dobrého. Pre mozog nie je rozdiel medzi pozitívnymi a negatívnymi emóciami. Zvykne sa mu do krvi naliať stresový hormón, kortizol. Kvôli jeho neustálemu pôsobeniu sa telo dostáva do chronického stavu stresu a my sa cítime letargicky a depresívne. Namiesto nadšenia a energie strácame motiváciu a nedokážeme sa prinútiť k pohybu vpred.

Práve tu pomáha vedieť, ako si udržať stav mysle v rovnováhe. Úspešní ľudia to robia a mozog sa stáva ich spojencom. Analyzuje, že základné potreby v podobe bezpečnosti, kvalitného spánku, primeranej výživy sú uzavreté. Mozog teraz pracuje bez stresu a my získavame veľké množstvo energie, ktoré stačí na dosiahnutie cieľa.

3. NIE SME PRIPRAVENÍ NA NOVÚ REALITU

Desia nás veci, o ktorých snívame? Nové aktivity nám do života prinesú iných ľudí, ukážu nám čas, ktorý sme zmeškali. Môže dokonca odhaliť, že to nie je niečo, čo robíme radi, ale o čom sme tak dlho snívali.

V zdravom vzťahu musíme prevziať zodpovednosť alebo sa rozísť s partnerom, ktorý parazituje na našich traumách.

Povýšenie prinesie do nášho života viac pracovných úloh a zodpovednosti za rozhodnutia a viac peňazí. Sme však zvyknutí žiť skromne a vážne výdavky nás desia: čo ak nám dôjdu peniaze a budeme sa musieť vrátiť na predchádzajúcu úroveň?

Psychika každého človeka má nejaké obmedzenia

Získavame ich v procese dospievania a socializácie pod vplyvom rodiny, priateľov a prostredia. Záleží nám na tom, čo si o nás ľudia myslia. Ľudia, ktorí dokážu odsunúť názor iných na vedľajšiu koľaj, sa ľahšie rozhodujú.

Okrem vonkajších vplyvov pociťujeme aj vnútorné vplyvy: nestabilné sebavedomie, neistotu, perfekcionizmus a toxické postoje k sebe samým.

Ak chceme uspieť v akejkoľvek oblasti života, musíme objaviť osobný súbor “zástaviek”. Musíme sa im postaviť priamo, nie nechať si ich posúdiť od priateľov, inak si mozog neuvedomí pascu, v ktorej roky žije. Naďalej bude veriť, že ide o vonkajšiu kritiku, nanútený názor, a nebude vydávať energiu na sebarozvoj.

Jednou z týchto pascí je skrytá výhoda nášho “nedostatočného úspechu”

Napríklad pri absencii sebarealizácie (nové hobby, popularita, šport) sa cítime v pohode, pretože nemusíme opustiť svoju komfortnú zónu. Áno, nemáme rozvoj, ale nemáme ani nové veci, o ktoré by sme sa museli starať.

V osobných vzťahoch môžeme v hádkach uvoľniť napätie, ktoré nemôžeme vypustiť na iných. Napríklad nemôžeme nahromadenú negativitu vyjadriť mame, pretože má zlé srdce, ale partner náš hnev znesie.

A v nudnej práci sa môžeme rozprávať s kolegami, čítať knihy a pozerať recenzie. Atmosféra uvoľnenia sa nám páči, ale uvedomujeme si, že v náročnej a zaujímavej pozícii sa budeme musieť týchto zábaviek vzdať. Ukazuje sa, že na známej úrovni nemáme zlý život.

Je na nás, aby sme ovplyvnili svoj vnútorný dialóg a snažili sa myslieť pozitívne. Existuje mnoho spôsobov, ako odhaliť a spracovať uvedené dôvody. A najjednoduchším spôsobom je vyhľadať pomoc psychológa, ktorý vám pomôže pochopiť samých seba.