Túžba pomáhať partnerovi, preberať jeho problémy a chrániť ho pred skúsenosťami nie vždy hovorí o láskavosti a zdravej láske – často sa tak prejavuje “syndróm záchrancu”. Aký je prínos tohto vzorca správania? Čím to je, že zaoberanie sa traumami druhého môže škodiť vám a vášmu vzťahu? A ako sa dostať z role záchrancu?

ZÁCHRANCA – KTO JE TO?

Niektorí psychológovia vysvetľujú potrebu pomáhať druhým za každú cenu nízkym sebavedomím a hypertrofovanou túžbou cítiť sa potrebným. Takíto ľudia sú náchylní na spoluzávislé vzťahy.

Určiť ich spoluzávislosť možno podľa znakov:

 • Zodpovednosť za partnera – záchranca prestáva byť zodpovedný za svoje vlastné emócie, pocity a činy a začína byť zodpovedný za emócie, pocity a činy partnera.
 • Zmena zamerania – pozornosť sa sústreďuje skôr na partnera ako na seba samého.
 • Ignorovanie vlastných pocitov a potrieb – dôležitými sa stávajú len potreby a pocity druhej osoby.
 • Závislosť na partnerovi – vzniká z nedostatku vlastnej vnútornej opory.
 • Prijímanie všetkého na svoj účet – vrátane akéhokoľvek konania partnera.

zdravé vzťahy sú opačné: rešpektujeme osobnosť, autonómiu a hranice druhej osoby a sústredíme sa skôr na seba ako na druhú osobu.

SEKUNDÁRNE VÝHODY “SYNDRÓMU ZÁCHRANCU”

Za deštruktívnym správaním sa skrývajú zdanlivo nepostrehnuteľné výhody. Tu je niekoľko z tých, ktoré záchrancovi prináša jeho správanie:

 • Pocit, že je potrebný – pre záchrancu sa to rovná pocitu “som milovaný”.
 • Pocit dominancie.
 • Získanie sebavedomia, že je lepší ako partner – nie vždy si to uvedomuje.
 • Zaplnenie vnútornej prázdnoty.
 • Únik pred vlastnými obavami – neustála účasť na živote inej osoby bráni záchrancovi byť sám so sebou a svojimi obavami.

Je dôležité zamyslieť sa nad svojím prežívaním vo vzťahu a uvedomiť si, či zo vzťahu s partnerom čerpáte takéto výhody, takéto emócie.

PREČO ZACHRAŇOVANIE ZABÍJA VZŤAHY

V čom spočíva nebezpečenstvo syndrómu záchrancu? Tým, že ničí vás samých aj vzťah ako celok. Záchranca nie je altruistický človek, ktorý rád pomáha druhým. “Zachraňovaním” druhého uzatvára niektoré svoje potreby: potrebu, dôležitosť, lásku, pozornosť. V tejto úlohe je človek často nešťastný: uráža ho, že dostáva málo na oplátku, je podráždený, sklamaný. Okrem toho máva svojimi túžbami a cieľmi, rozpúšťa sa v partnerovi a nemyslí na život bez neho. Vo vzťahu je rovnováha nahradená hrou na jednu bránu, keď jeden neustále dáva a druhý len prijíma.

Časom sa posadnutosť a kontrola záchrancu stane pre partnera únavnou a začne sa vyhýbať kontaktu. Lásku a harmóniu nahradí závislosť, odpor, úzkosť a hnev. Nie je prekvapujúce, že takéto vzťahy sa končia rozchodom.

Ako sa dostať z úlohy záchrancu vo vzťahu:

 • Uvedomte si, že ste túto úlohu prijali.
 • Preneste pozornosť na seba – ako sa cítite, čo skutočne chcete, čoho sa bojíte? Čo na sebe nedokážete prijať?
 • Presuňte pozornosť na svoje potreby.
 • Vybudujte si osobné hranice, chráňte ich a rešpektujte hranice druhých.
 • Nevnucujte svoju pomoc, radu poskytnite len vtedy, keď vás o ňu požiadajú.
 • Naučte sa povedať “nie” a naučte sa rozpoznať, či naozaj chcete urobiť to, o čo vás žiadajú.
 • Začnite zdieľať svoju zodpovednosť a zodpovednosť druhej osoby.
 • Vyhľadajte odbornú pomoc – dostať sa z Karpmanovho trojuholníka, nájsť základné príčiny závislosti, identifikovať sekundárne výhody záchrany a vyliečiť psychologické traumy, ktoré spôsobili syndróm záchrancu, je veľmi ťažké urobiť samostatne.

Vy a vaše potreby sú rovnako dôležité ako potreby vášho partnera. Ste rovnako hodní starostlivosti a pozornosti ako druhá osoba, nie pre niečo, ale jednoducho preto, že ste.