Zdroj

Inteligenčný kvocient je výsledkom IQ testov, ktoré ukazujú mentálne schopnosti vrátane uvažovania, abstraktného a logického myslenia a rýchlosti učenia sa. V dnešnej dobe je známe, že inteligenčné testy nie sú jediným determinantom úspechu v živote.

IQ – čo to je a ako ho vieme vypočítať?

Na výpočet populárneho IQ použite špeciálne testy. Moderné inteligenčné testy majú formu krátkych úloh a sú rozdelené do blokov zodpovedajúcich zručnostiam, ako sú: jazykové, aritmetické, asociatívne, analytické a priestorové.

Výsledok testu je ich výslednica a predstavuje inteligenčný kvocient. Stojí za to vedieť, že testy sú konštruované tak, že priemerný výsledok je 100 jednotiek, čo znamená, že IQ od 90 do 110 je definované ako priemerná inteligencia, zatiaľ čo vyššie ako 110 je nadpriemerná inteligencia a nižšie ako 90 je inteligencia pod priemerom.

Čo ovplyvňuje IQ?

Výskum súčasnej psychológie nedáva jednoznačnú odpoveď na to, aké faktory ovplyvňujú intelektuálne schopnosti. Je však známe, že IQ závisí od vývoja mozgovej kôry.

Práve tieto štruktúry sú zodpovedné za zložky inteligencie, teda logické a abstraktné myslenie, získavanie vedomostí a schopnosť riešiť problémy. Preto ak rodičia dieťaťa od malička správne stimulujú myseľ, vytvorí sa sieť spojení medzi neurónmi, ktorá je zodpovedná aj za IQ.

Aj keď teda existuje veľa vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú, že genetické faktory majú najväčší vplyv na inteligenciu, treba zdôrazniť, že existuje aj veľa ďalších, ktoré naznačujú, že prevažujú práve faktory životného prostredia.

Ako rozvíjať inteligenciu dieťaťa?

IQ sa dá rozvíjať už od malička. V tomto období je dôležitý vývoj mozgovej kôry, ktorá prijíma impulzy vychádzajúce predovšetkým zo zmyslov. Pre vývoj inteligencie má preto veľký význam okrem iného objímanie, hojdanie, spev a rozprávanie.

V tejto fáze je potrebné zdôrazniť, že deti matiek, ktoré trpeli popôrodnou depresiou, dosahujú nižšie výsledky pri inteligenčných testoch. Je to spôsobené hlavne tým, že hoci sa mamičky o svoje deti fyzicky starajú, nedávajú najavo emócie, čo deťom nedovolí vidieť úsmev a rôzne prejavy, ktoré významne stimulujú ich mozog.

Je tiež potrebné zdôrazniť, že podľa vedcov z Rady pre lekársky výskum má dojčenie pozitívny vplyv aj na IQ . Zdôrazňujú však, že ide o významný faktor iba v kombinácii okrem iného s: s vysokým socioekonomickým stavom, vzdelaním matky a dobrými rodinnými podmienkami.

Vedci z newyorskej univerzity Steinhardt School tiež zistili, že strava u tehotných žien a novorodencov mala pozitívny vplyv na IQ. Je nevyhnutné, aby ich strava bola bohatá na nenasýtené mastné kyseliny, ktoré podporujú tvorbu a vývoj nervových buniek.

Ďalšia fáza vývoja inteligencie dieťaťa sa začína okolo 3. roku veku, čo je obdobie, keď dieťa zvyčajne chodí do škôlky. V tomto období už zmysly nehrajú takú veľkú rolu a inteligencia sa vyvíja zvedavosťou a predstavivosťou.

Deti, ktoré neustále kladú otázky: Čo je to? a Prečo?, aj keď často dráždia rodičov, pracujú na rozvoji svojej inteligencie, čo následne zvyšuje ich IQ. Vďaka tomu je ideálne čítanie kníh vrátane interaktívnych, v ktorých rodič vystupuje iba ako rozprávač.

Vyššie uvedení americkí vedci tiež zistili, že IQ je vyššie aj u detí, ktoré navštevujú materskú školu ako u deti, ktoré sú doma.

Je tiež potrebné zdôrazniť, že vedci zo Steinhardtovej školy na Newyorskej univerzite považovali za nepravdivé, že deti, ktoré sa začnú učiť skôr ako ich rovesníci, sú inteligentnejšie.

Spravodajský kvocient – vplyv na životný úspech

Vedci na čele s vynikajúcim americkým psychológom Danielom Golemanom dokazujú, že okrem intelektuálnej inteligencie existuje aj emočná inteligencia, ktorá môže iba v kombinácii s vysokým IQ priniesť úspech.

Nedá sa to merať pomocou IQ metrov. Týka sa to rozpoznávania vlastných a cudzích pocitov, zvládania emócií a schopnosti motivovať seba i ľudí, s ktorými máme vzťahy. V súčasnosti psychológia tiež zdôrazňuje význam morálnej inteligencie a telesnej inteligencie, ktoré sú spolu s intelektuálnou a emocionálnou inteligenciou dôležité pre dosiahnutie úspechu.

Výskum Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu zistil, že 85% profesionálneho a finančného úspechu závisí od osobnosti, vyjednávania, komunikačných schopností a vodcovstva. Zvyšok závisí od technických znalostí.