Vieme, že dotyk má liečivú silu. Mamičky hladia deti a tie sa smejú a chodia. Milenci sa nesmelo chytia za ruky a v tej chvíli v nich bijú krídla tisíce motýľov. Objímeme priateľa, ktorý prechádza ťažkým obdobím, a vieme, že naše rameno mu bude oporou.

Dojatie našich partnerov je samozrejme mimoriadne dôležité. Ak máme s milovanou osobou úprimný, vrúcny a zdravý vzťah, vo väčšine prípadov nám jeho alebo jej dotyk prinesie výnimočné potešenie.

Mali by sme sa však svojho partnera dotýkať, ak práve hovorí o niečom, čo ho znervózňuje?

Na jednej strane sa zdá, že rukami môžeme znížiť hladinu stresu nášho milovaného a vyjadriť mu podporu. Na druhej strane sa často ani nepokúšame objať niekoho, kto sa cíti zle, pretože si myslíme: “Určite by mal byť teraz sám.” Čo ak tým situáciu ešte zhoršíme?

VÝSKUM

Prečo sa vôbec potrebujeme dotýkať jeden druhého? Nestačia slová? Na jednej strane dotyk znamená, že s osobou, ktorej sa dotýkame, máme blízky vzťah. Je to spôsob, ako ukázať, že v prípade potreby budeme oporou. Potvrdzujú to výsledky štúdie uverejnenej v časopise Social and Personal Relationships.

Psychológovia z univerzít v Syrakúzach a Carnegie Mellon (USA) skúmali, ako na nás pôsobí dotyk partnerov vo chvíľach, keď máme strach alebo je nám ťažko. Ich štúdie sa zúčastnilo 210 manželských párov. Dobrovoľníci najprv odpovedali na otázky o tom, ako sú spokojní so svojím vzťahom.

Proces vzájomnej komunikácie partnerov bol natočený na video, aby sa preskúmala neverbálna stránka veci.

Výskumníci požiadali jedného z partnerov, aby druhému povedal, čo ho znervózňuje. Faktorom vyvolávajúcim stres mohlo byť čokoľvek od problémov v práci až po choroby a hádky s blízkymi. Jediné, čo bolo dôležité, bolo, že predmetom stresu nemohla byť intimita medzi účastníkmi. Manželia mali osem minút na to, aby sa porozprávali o konkrétnom probléme, a potom boli požiadaní, aby si vymenili úlohy.

VÝSLEDOK

Ukázalo sa, že dotyk blízkych osôb má naozaj veľký význam. Tí účastníci, ktorí boli počas rozhovorov hladení a “utešovaní rukou” viac ako ostatní, uviedli, že sa zvýšilo ich sebavedomie a naopak, znížilo sa ich napätie. A tiež častejšie uvádzali, že sa vedia vyrovnať so svojimi problémami.

Dôležité je, že tí “dotýkajúci sa” účastníci, ktorí počúvali, aj tí, ktorí sa podelili o svoje problémy, vnímali svojho partnera pozitívnejšie ako tí, ktorí sa svojich blízkych dotýkali menej často a “pohladenie” od svojho partnera dostávali menej často.

ZÁVER

Ukazuje sa, že dotýkanie sa druhého je prospešné v oboch prípadoch. Dotyk pomáha vytvoriť bezpečné útočisko, ktoré zabraňuje nadmernému utrpeniu, domnievajú sa vedci.

Takže keď sa nabudúce váš blízky začne sťažovať na nepríjemného šéfa alebo vám partner povie o ďalšej hádke kvôli parkovaniu, jednoducho ho pohladkajte po ruke.

Aj keď to vášho blízkeho nedonúti aktualizovať si životopis alebo premýšľať o kúpe garážového státia, bude sa cítiť o niečo lepšie. Potvrdzuje to aj veda.