Mária Verešová

hnevať sa

Hnevať sa je ľudské

Ak by sme si chceli zakázať cítiť niektoré emócie, alebo by sme ich chceli vôľou odsúvať, klameme samých seba. Strácame kontakt so sebou. Strácame kontakt s celým svojím emočným prežívaním – pozitívnym aj negatívnym.

Mária Verešová

autorka

Som psychologička a matka dvoch malých chlapcov. Baví ma objavovať fascinujúce hlbiny ľudskej psychiky, poznávať príčiny vecí, poznávať seba a pomáhať k sebapoznaniu aj druhým. Aj preto sa orientujem na hlbinnú psychoterapiu.