Zdroj

Je nesprávne sa usilovať o dokonalosť? Nie je nič zlé na tom, keď sa pokúsite urobiť všetko správne a najlepšie, ako viete. Perfekcionizmus je však niečo iné. Perfekcionista neodpúšťa chyby – neodpúšťa sebe, ale aj na chyby druhých sa pozerá krivým pohľadom. Kto je perfekcionista? Odkiaľ pochádza perfekcionizmus? Pokračujte v čítaní!

KTO JE PERFEKCIONISTA?

Perfekcionista je človek, ktorý očakáva len to najlepšie. Nastavuje neprimerane vysoké štandardy pre seba a ostatných a nikdy sa neuspokojí s niečím menším ako s dokonalosťou. Perfekcionisti sú vo svojom odbore často veľmi úspešní, pretože sa neustále snažia zlepšovať a dosahovať svoje ciele.

Perfekcionizmus však môže byť aj vážnym zdrojom stresu a úzkosti. Perfekcionisti sa nikdy nedokážu uvoľniť, pretože neustále kritizujú svoje úspechy a hľadajú spôsoby, ako sa zlepšiť. To môže viesť k vyhoreniu, pretože sa nikdy nedokážu tešiť zo svojich úspechov.

Vždy sa nájde niečo, čo sa dá doladiť a urobiť znova, len lepšie. To môže viesť nielen k obrovskému stresu a napätiu, ale aj k trvalým meškaniam projektov. Perfekcionisti preto môžu mať problém s dodržiavaním termínov, čo môže mať veľmi negatívny dopad na ich profesionálny výkon a byť zdrojom mnohých vážnych problémov a konfliktov v práci.

Perfekcionista je človek, ktorý neodpúšťa chyby. Ani sebe, ani ostatným. Je naozaj veľmi kritický a dokáže nájsť aj tie najmenšie chyby a opomenutia, ktoré sa v jeho očiach menia na obrovský problém.

Perfekcionista chce vždy to najlepšie, cíti nutkanie byť dokonalý. Neberie ohľad na iných ľudí, ich voľný čas či pocity. Nezáleží mu ani na sebe – často pracuje príliš tvrdo, je čoraz unavenejší, v strese a pociťuje veľké napätie čo mu môže spôsobiť veľa problémov – ako vo sfére fyzického a duševného zdravia, tak aj v sociálnej sfére. Žiť a pracovať s perfekcionistom v súkromnom aj pracovnom živote je mimoriadne náročné.

ODKIAĽ POCHÁDZA PERFEKCIONIZMUS?

Perfekcionizmus nie je niečo, s čím sa človek narodí. Veľkú úlohu tu zohrávajú príliš nároční a kritickí rodičia. Je veľmi dôležité, aby sa dieťa vždy snažilo robiť všetko správne, bolo oddané vykonávaným úlohám a snažilo sa ich robiť čo najlepšie.

Od dieťaťa sa očakáva, že bude vykonávať všetky špecifické úlohy – v škole aj doma – nielen „dobre“, nie „najlepšie, ako vie“. Musí ich vykonávať úplne dokonale. Kladú na to veľký dôraz a kritizujú dieťa, zrušia všetku jeho prácu, keď je v nej chyba. Takto vychovávané dieťa sa rýchlo naučí, že nesmie robiť chyby.

Učí sa tiež, že láska rodičov je niečo podmienené – ak neurobí chyby, je milovaný, ak ich robí, je tvrdo kritizovaný a trestaný. To vytvára perfekcionizmus. Tento prístup znamená aj to, že u dieťaťa sa môže objaviť množstvo ďalších, často veľmi vážnych problémov – najmä vtedy, keď trpí deficitom lásky, pozornosti a pocitu bezpečia, no pracuje pod silným tlakom a neustále prežíva stres.

Perfekcionizmus je tiež niečo, čo sa môže vyvinúť neskôr v živote. Môžete nadobudnúť dojem, že súčasná kultúra podporuje perfekcionizmus. Vidno to hlavne v profesionálnom živote. Zamestnanci často pracujú pod obrovským tlakom, musia neustále vykonávať zadané úlohy v krátkom čase. Dopustiť sa chyby v práci sa často javí ako neprijateľné.

AKO ŽIŤ S PERFEKCIONISTOM?

Každý, kto niekedy skúšal žiť s perfekcionistom, vie, že to môže byť poriadna výzva. Perfekcionisti sú často veľmi nároční a očakávajú, že ostatní budú spĺňať ich vysoké štandardy. To môže byť ťažké zvládnuť, najmä ak nie ste perfekcionista. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa vysporiadať s perfekcionistom, je pokúsiť sa pochopiť jeho uhol pohľadu.

Perfekcionisti majú často hlboký strach zo zlyhania a myslia si, že ak sa im podarí všetko zdokonaliť, nikdy nebudú musieť čeliť svojim strachom. Bohužiaľ to nie je vždy možné a môže to viesť k mnohým obavám a stresu. Ak sa naučíte vcítiť sa do svojho perfekcionistického priateľa alebo člena rodiny, ľahšie sa vyrovnáte s ich požiadavkami.

To však neznamená, že by ste mali akceptovať čokoľvek, s čím perfekcionista príde. Pochopenie je niečo iné ako prispôsobenie sa. Ak sa začnete snažiť trafiť do perfekcionistických štandardov, uviaznete aj vy v začarovanom kruhu a nikto z vás nikdy nebude skutočne šťastný.

AKO ŽIŤ S VLASTNÝM PERFEKCIONIZMOM?

Problémy kvôli tomu nemajú len ľudia, ktorí s perfekcionistom žijú a riešia ho denne. Aj samotný perfekcionista sa môže denne stretávať so svojimi vnútornými konfliktami, spomínajúc na staré, dávno zabudnuté chyby.

Poznáte tento stav? Neviete si odpustiť svoje chyby alebo chyby iných, ste prehnane kritický, neustále vystresovaný a presvedčený, že sa dalo niečo urobiť oveľa lepšie? Určite viete, aké je to vyčerpávajúce. Samotné vedomosti však nestačia.

Je veľmi dôležité naučiť sa oddychovať a relaxovať a na rozdiel od zdania to nejde ľahko a prirodzene. Ak bojujete so svojím perfekcionizmom, vyhľadajte pomoc. Už len priznať si, že máte problém, znamená veľa. Psychoterapia môže byť  pre vás veľmi užitočná.

Počas psychoterapie budete mať možnosť prísť ku koreňu vlastného problému, pochopiť, odkiaľ perfekcionizmus pochádza a ako vás ovplyvňuje. Budete tiež môcť začať pracovať na zmene svojich vzorcov myslenia a konania. Psychoterapia vám poskytne bezpečný priestor, kde sa naučíte odpúšťať, milovať a chápať – nielen druhým, ale aj sebe.