Hanblivosť je charakterová vlastnosť, ktorá môže vážne zasahovať do nášho každodenného života v spoločnosti. Tento koncept pokrýva široké spektrum, od malej plachosti až po obrovský strach z akejkoľvek interakcie s ľuďmi. Ako prekonať hanblivosť?

Hanblivosť – psychologické pozadie

Hanblivosť je v psychológii veľmi široký pojem. Plachí ľudia sú často vnímaní ako introverti, aj keď to nie je tak celkom pravda. Podľa psychológov je plachosť podvedomým, často iracionálnym strachom z nadviazania sociálnej interakcie. Má mnoho podôb – od neochoty rozprávať sa s inými ľuďmi až po panický strach z prejavu na verejnosti.

Prílišná hanblivosť – príčiny

Je to charakterová vlastnosť, ktorá nás zvyčajne sprevádza od raného detstva. Spravidla sa spája s nízkou sebaúctou. Ľudia, ktorí majú málo názorov sa vyhýbajú rozhovoru s ostatnými zo strachu, že sa im vysmejú. Nízka sebaúcta tiež vedie k tomu, že svoje názory alebo činy považujete za nedôležité alebo vyslovene hlúpe, takže sa im vyhnú. Faktorom, ktorý môže zvýšiť plachosť sú nepríjemné zážitky spojené s výsmechom alebo kritikou.

Ďalšou príčinou nadmernej plachosti je paralyzujúci stres, ktorý zvyčajne pramení z traumatických minulých udalostí. Ak sa bojíte hovoriť na verejnosti a vystupovať pred väčšou skupinou ľudí, je veľká šanca, že ste v minulosti boli v podobnej situácii zosmiešňovaní alebo kritizovaní.

Ako sa zbaviť hanblivosti?

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je sebaprijatie, ktoré zvyšuje vašu sebaúctu. Získate presvedčenie, že nie všetky vaše činy alebo prejavy sa končia výsmechom. Vďaka tomu budete môcť lámať ľady rýchlejšie.

Stojí za to stanoviť si ciele, napríklad keď idete na večeru do spoločnosti, stanovte si hranicu minimálnych interakcií s ostatnými ľuďmi. Napríklad „počas tohto večera budem 5 krát komentovať tému, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje“ alebo „skúsim komentovať každé z podávaných jedál zaujímavo“. Stanovenie cieľov, ktoré sa dajú ľahko dosiahnuť, vám pomôžu prekonať strach.

Ako prekonať strach z ľudí?

Pripravte si plán na budúci týždeň. Zadajte aspoň jednu úlohu súvisiacu s interakciou s ľuďmi na každý deň. Počiatočné ciele by mali byť jednoduché, napríklad „opýtajte sa cudzinca, koľko je hodín“. Postupom času by však mali byť čoraz ťažšie. Vďaka metóde malých krokov prekonávate každý deň svoje obmedzenia a obavy, aby sa z vás nakoniec stal sebavedomý a rozbehnutý človek.

Ako prekonať hanblivosť?

Hanblivosť je charakterová vlastnosť, ktorú je možné podľa jej intenzity úplne alebo čiastočne potlačiť. Neexistuje univerzálny spôsob, ako to prekonať. Najdôležitejšie je každý deň si precvičovať aj malé interakcie s ľuďmi. Ak sa chcete pred dôležitým stretnutím alebo večerou s väčšou skupinou cítiť istejšie, môžete si pripraviť niekoľko univerzálnych tém na konverzáciu. Môžu to byť témy súvisiace s vašou prácou a záujmami, ale aj všeobecnejšie, týkajúce sa súčasnej situácie vo svete, šport, hudba alebo film. Spoločnosť si veľmi váži ľudí so zaujímavými a mimoriadnymi názormi, preto stojí za to pripraviť si takýto núdzový zoznam a podľa potreby po ňom siahnuť.

Prekonať svoju hanblivosť je náročná úloha. Majte trpezlivosť a pamätajte, že “ani Rím nepostavili za deň.”

 

Zdroj: www.glamour.pl