Vina, ktorá nesie so sebou motiváciu k zlepšeniu správania v budúcnosti, môže mať vývojový aspekt. Hanba je na druhej strane emócia, ktorá je oveľa nepríjemnejšia a ťažšie sa znáša. Je možné sa toho zbaviť?

Emócie prežívame počas celého života. Začneme ich pociťovať už v prenatálnom období a od tej chvíle až do smrti budú emócie s nami v dobrom aj zlom. Emočné fungovanie človeka však nie je pri narodení úplne vyvinuté. Trvá niekoľko rokov, kým paleta emócií, ktoré cítime, a naša schopnosť ovládať svoje emócie, dozrejú.

ČO SÚ EMÓCIE SEBAUVEDOMOVANIA A AKO VZNIKAJÚ

Prvé emócie, ktoré zažíva novorodenec, sú pomerne nekomplikované a vznikajú ako odpoveď na jednoduché podnety. Po narodení je človek schopný cítiť iba dva veľmi všeobecné emočné stavy – potešenie a nespokojnosť. Po ďalších niekoľkých týždňoch sa začína objavovať radosť, znechutenie, smútok, prekvapenie a strach. Záležitosť sa však skomplikuje v druhom roku života, keď dieťa začne prežívať žiarlivosť (keď má niekto niečo, čo by sme chceli mať) a trápnosť (keď niekto nežiadúcim spôsobom zameriava svoju pozornosť na nás ). Trieda pocitov, medzi ktoré patrí žiarlivosť a rozpaky sú emócie sebauvedomenia, ktoré si vyžadujú schopnosť sústrediť sa na seba a svoje vnútorné zážitky. Aby dieťa mohlo na niečo žiarliť, musí si uvedomiť, že nemá niečo atraktívne, že to má iné dieťa a že by bolo skvelé mať to tiež. V druhom roku života sa paleta emócií ešte viac spestrí, keď sa dieťa dozvie, čo od neho ostatní ľudia očakávajú, alebo začne niečo čakať od seba. Tento typ emócií sebauvedomovania nazývame hodnotiace emócie. Akú emóciu pocíti sedemročné dieťa, keď náhodou obleje obľúbené šaty svojej matky s mrkvovým džúsom? Bude sa hanbiť? Alebo sa bude cítiť vinný? Nuž vec je oveľa komplikovanejšia, pretože zložité emócie, ako je hanba a vina, si vyžadujú prítomnosť iných ľudí alebo aspoň ich obraz v našej mysli. Tým sa navzájom veľmi odlišujeme v tom, kedy a ako tieto emócie prežívame.

NORMY, PRAVIDLÁ A CIELE

Michael Lewis, jeden z najslávnejších výskumníkov emocionálneho vývoja, je presvedčený, že prežívanie hanby a pocitu viny u detí a dospelých si vyžaduje vedieť, aké sú normy (naše i ostatných), aké pravidlá by sme mali dodržiavať a aké ciele chceme dosiahnuť. Ide teda o mimoriadne sociálne emócie. Dôležité je, že nejde iba o jednoduché poznanie existencie týchto štandardov, pravidiel a cieľov.

UVEDENIE ZDROJA ALEBO KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA TO, ČO SA STALO

Najprv si všimnime, že priebeh stretnutí s ľuďmi a sociálne interakcie sú založené na určitých skriptoch, ktoré nám ukazujú, ako sa môžeme / nemôžeme a ako by sme sa mali / nemali správať. V priebehu socializácie sa učíme, ako sa správať v obchode, na niekoho oslave a na romantickom stretnutí s málo známou osobou. Keď všetko ide podľa plánu, zvyčajne nás sprevádzajú pozitívne emócie. Cítime, že všetko je tak, ako má byť. Niekedy sa však situácia pokazí: pravidlo, ako aj naše cieľové očakávania nie sú splnené. Chce nám podať ruku a pobozkáme ho, vo výsledku zčervenal a vyzeral, akoby sa zrútil do zeme. Prvým krokom k pocitu hanby alebo previnenia je posúdenie, či sme zodpovední za to, čo sa stalo. Nie je preto prekvapením, že hanba je emócia oveľa nepríjemnejšia a ťažšie sa znáša, keď vina, ktorá má v sebe motiváciu k zlepšeniu správania v budúcnosti, môže mať dokonca vývojový aspekt. Pri analýze rôznych situácií, ktoré môžu spôsobiť hanbu alebo vinu v niekom alebo v nás samotných, je dôležité mať na pamäti, že interpretácia udalostí ako takých, za ktoré nesieme zodpovednosť, vedie k porušeniu pravidiel alebo očakávaní, ktoré sú výsledkom nášho trvalého postihnutia alebo správania jednotlivca, sú iba produktom našej duševnej činnosti,

PREČO SME TAKÍ ODLIŠNÍ OD SEBA V ZRANITEĽNOSTI VOČI HANBE A VINE

Ľudia sa významne líšia v ich sklonoch k používaniu globálnych alebo podrobných atribútov, a teda k prežívaniu hanby alebo viny v situácii zlyhania, nedostatku alebo chyby. Na rozdiel od znechutenia, ktoré vzniká v reakcii na určité podnety (zápach alebo chuť), sú hanba a pocit viny veľmi súkromné ​​a individuálne emócie. Aby som parafrázoval britské príslovie „Krása je v očiach pozorovateľa“, dá sa povedať, že hanba aj vina sú vecou výkladu. Nie nadarmo sa perfekcionisti s extrémne vysokými štandardmi, ktoré sa dajú ťažko implementovať a majú tiež silnú tendenciu sebakritiku, cítiť hanbu častejšie ako ostatní. Marcia Webb, klinická psychologička na Seattle Pacific University, a jej kolegovia vo svojej štúdii ukázali, že ľudia, ktorí zvyčajne používajú globálnu atribúciu v situácii zlyhania, tiež trpia depresiou častejšie.

Ak Vás zaujíma aj pojem Toxická hanba, tak o ňom sme písalu tu.

Zdroj