Zdroj

Ženy riešia radšej praktické problémy, muži sú zas lepší v abstraktnom myslení. Muži veľmi dobre rozumejú mapám, ženy dokážu čítať tváre ako knihy. Aké sú ešte rozdiely medzi ženou a mužom?

Žena má lepšie vyvinutú empatiu

Pre ženy je ťažšie oddeliť emócie od rozumu. Preto ľudí posudzujeme intuitívne, dokážeme čítať mimiku, gestá a spôsob rozprávania a na základe správania ľahko rozoznáme pravdu od klamstva. Žena vie vycítiť, kedy jej partner klame.

Jednoducho máme schopnosť vnímať jemné zmeny prostredia a vyvodzovať na tomto základe presné závery, tiež máme lepšie vyvinutú empatiu, teda schopnosť vcítiť sa do emócií iných ľudí, pričom mužovi je to úplne ľahostajné. Muž je emocionálne slepý, nevie sa vcítiť do ženy. Nevníma, že by jeho partnerku niečo trápilo a musíte mu to povedať priamo.

Žena je zameraná na budovanie vzťahov, muž na budovanie kariéry

Dievčatá sa radi hrajú s bábikami doma a hrajú úlohu matky alebo učiteľky v materskej škole. Radi si niečo povedia a ochotne sa zúčastňujú na skupinových hrách. Chlapci sa hrajú so všetkými druhmi vozidiel, vlastne s čímkoľvek, čo funguje, či už je to kľučka od dverí alebo domáce náradie. Sú neustále v pohybe, vyberajú si zábavné a akčné hry, v ktorých môžu súťažiť a jasne dokázať svoju výhodu.

Tieto rozdiely sa s vekom prehlbujú a stávajú sa jedným z hlavných dôvodov nedostatku komunikácie medzi mužom a ženou v dospelosti. Vzhľadom na to, že náš mozog umožňuje lepší tok informácií medzi hemisférou myslenia a emócií, sme predisponované k interakcii s ľuďmi. V skupine sa cítime dobre, ľahko sa skamarátime, rozprávame sa s ľuďmi, ktorých náhodne stretneme v obchode alebo u lekára, čo našich partnerov často hnevá.

Muži sú vzhľadom na oveľa vyššiu hladinu testosterónu agresívnejší a impulzívnejší ako ženy. My sme vyrovnanejšie a trpezlivejšie, preto zvyčajne zmierňujeme konflikty.

Muži sa zameriavajú na vytváranie kariéry, my sa zameriavame na budovanie väzieb a blízkosti. Ženy, ktoré sa sústreďujú na svoju prácu, buď boli takto vychované, alebo sa nestretli s mužom, ktorý by im dokázal zaistiť pocit bezpečia.

Ženy sú citlivejšie na detaily, muži pôsobia „holisticky“

Ženy počujú oveľa lepšie ako muži. Kvapkajúci kohútik alebo vŕzgajúce dvere nás dostanú z postele skôr, ako sa muž zobudí. Žena však lepšie zvláda poruchy spánku. Ak má v noci vstať k dieťaťu, rýchlejšie sa zobudí a skôr zaspí.

Tiež lepšie rozlišujeme chute a vône. Muži vnímajú „všeobecný“ obraz. Starajú sa o ženu, pretože sa im to páči „ako celok“, nevnímajú účes ani módne šaty. My uchovávame viac nedôležitých a náhodných informácií.

Muži si pamätajú len to, čo je pre nich dôležité. Majú lepšiu priestorovú predstavivosť a zmysel pre perspektívu. Rozdeliteľnosť pozornosti je tiež ich doménou. Muž môže hovoriť, lúštiť krížovky a súčasne sledovať televíziu, my nie. Sú na popredných miestach v oblasti matematiky, prírodných vied a učiteľstva.

Dokážu lepšie posúdiť vzdialenosť, a preto sú zvyčajne lepšími vodičmi. Vzdávame sa úzkeho parkovacieho miesta, muž doň bez rozmýšľania vojde.

Ženy sa učia hovoriť skôr, skladajú dlhšie a komplikovanejšie vety, robia menej gramatických chýb. Keď o niečom hovoríme, používame veľa slov. Muži sa obmedzujú na nevyhnutné podmienky a prísne koncepty. Preto nás obviňujú z prílišného rozprávania. Muži sa vyjadrujú presne a ak sa s nimi príliš rozprávame, nenápadne sa stratia, prestanú počúvať a potom nechápu, čo sme tým chceli povedať.