Existuje veľa rôznych typov depresie. Jednou z nich je úzkostná depresia, ktorá sa vyznačuje nadmerným strachom a úzkosťou. Ľudia s neurotickou depresiou môžu mať pocit, že myšlienky ich neustále prenasledujú a nemôžu sa prestať o všetko starať.

ČO JE ÚZKOSTNÁ DEPRESIA?

Ďalším termínom pre úzkostnú depresiu je neurotická depresia. V tomto prípade má pacient slabšie depresívne ťažkosti, ale silné úzkostné príznaky. Zintenzívňujú sa najmä ráno a tesne pred spaním. Tento strach ich však sprevádza neustále – zvyšuje sa len stupeň jeho intenzity.

Silná úzkosť paralyzuje a spôsobuje, že sa chorý človek takmer úplne stiahne zo života. Depresívne symptómy a silný, neustále pociťovaný strach spôsobujú, že sa takíto ľudia nezúčastňujú na spoločenskom živote a nie sú schopní efektívne pracovať.

NEMOŽNO JU PODCENIŤ

Veľa ľudí sa stále bojí a hanbí hovoriť o svojich problémoch s depresiou alebo úzkosťou. Mali by ste sa o tom porozprávať so svojou rodinou alebo priateľmi. Chorí ľudia sa musia vysporiadať nielen so svojou chorobou, ale často sa obávajú stigmatizácie a odmietnutia zo strany spoločnosti, čo ešte viac pôsobí proti nim a vyrovnávanie sa s chorobou im značne sťažuje.

Stáva sa aj to, že pocit strachu a vyčerpania organizmu je taký veľký, že si chorí ľudia neuvedomujú, že majú dočinenia s úzkostnou depresiou, pretože ich depresívnu náladu často podceňujú aj oni sami.

AKÉ SÚ PRÍČINY ÚZKOSTNEJ DEPRESIE?

Úzkostná depresia najčastejšie postihuje tých, ktorí sú zodpovední za veľkú skupinu ľudí, majú hlboký zmysel pre povinnosť a absolútne nie sú pripravení na akýkoľvek kompromis.

To všetko vo vás vyvoláva strach zo straty pozície. Takíto ľudia sa veľmi boja, že stratia svoje postavenie, prehrajú v očiach ostatných a budú vnímaní ako menejcenní. To v kombinácii s nedostatkom ochoty dosiahnuť akýkoľvek kompromis vedie k tomu, že život človeka ovláda strach. Viete, ako strach a úzkosť poraziť?

Postupom času sú ľudia postihnutí úzkostnou depresiou čoraz viac emocionálne nestabilnejší. Toto samotný problém ešte viac prehlbuje. Čo ešte hrá v ich neprospech? Takíto ľudia majú silnú tendenciu nehovoriť o svojich problémoch, nepripúšťať si ich a skrývať všetko, čo sa im v živote deje. Preto si okolie môže všimnúť problém, ale neuvedomuje si, odkiaľ určité správanie pochádza. Takíto ľudia tiež často odmietajú využiť pomoc špecialistov.

Úzkostná depresia je tiež niečo, čo častejšie zažívajú ľudia, ktorí majú tendenciu skrývať svoje emócie a potláčať ich. Mimoriadne ohrození sú aj neurotickí ľudia a tí, ktorí všetky svoje zlyhania a problémy veľmi prežívajú.

Taktiež ľudia, ktorí sú emocionálne labilní a majú sklony k extrémnym emóciám – veľmi silno prežívajú jednak pozitívne emócie, ale aj všetky neúspechy, ťažkosti a problémy ich privádzajú do zúfalstva. Pre takýchto ľudí sa aj veľmi malá ťažkosť alebo prekážka na ceste javí ako neprekonateľná. Preto majú takíto ľudia tendenciu prežívať silné pocity, vzdávať sa alebo mať zo všetkého hlboké starosti. To všetko môže viesť k rozvoju úzkostnej depresie.

AKO SA PREJAVUJE ÚZKOSTNÁ DEPRESIA?

Ľudia, ktorí trpia depresívnymi poruchami alebo úzkostnými poruchami, čelia aj mnohým vážnym problémom. Ľudia trpiaci neurotickou depresiou sa musia vysporiadavať s veľmi vážnymi príznakmi úzkostných a depresívnych porúch.

To všetko im poriadne sťažuje život. Bojujú so značným rodinným, profesijným a sociálnym postihnutím, pretože aj vykonávanie tých najjednoduchších činností či nadväzovanie vzťahov je pre nich veľmi náročná, často až nemožná úloha.

Stojí za to si uvedomiť aj fakt, že u ľudí trpiacich úzkostnou depresiou je veľmi pravdepodobné, že si vypestujú rôzne druhy závislostí – pretože práve takto hľadajú úľavu. Alkohol alebo drogy môžu dočasne znížiť úzkosť, ale tento spôsob riešenia problému situáciu len zhorší.

Ľudia s úzkostnou depresiou tiež častejšie ako iní trpia poruchami príjmu potravy. Anorexia, bulímia, nutkavé prejedanie – to všetko sú veľmi vážne ochorenia, ale aj dôsledky hlavného problému, ktorým je v tomto prípade neurotická depresia.

Samovražedné myšlienky sú silné aj u ľudí trpiacich úzkostnou depresiou. Takýto ľudia potrebujú okamžitú pomoc a primeranú starostlivosť. Potrebujú aj podporu od svojich príbuzných, ale aj od odborníkov.

ÚZKOSTNÁ DEPRESIA – LIEČBA

Bohužiaľ, liečba úzkostnej depresie nie je vôbec jednoduchá. Nie je to rýchly proces no napriek tomu sa z toho môžete dostať a užívať si život bez úzkosti a depresie. Vyžaduje to však veľa práce. Ak máte podozrenie, že vy alebo váš blízky máte akékoľvek ochorenie, vrátane úzkostnej depresie, neváhajte vyhľadať pomoc.

Samotná liečba prebieha dvoma spôsobmi. Využíva sa farmakoterapia a psychoterapia. V prípade farmakoterapie sa používajú lieky na upokojenie príznakov. Psychiater je zodpovedný za predpisovanie a výber liekov. Na upokojenie symptómov a privedenie pacienta do stavu, v ktorom sa bude cítiť schopný psychoterapie, sa používajú rôzne lieky.

Pretože psychoterapia zohráva obrovskú úlohu pri liečbe úzkostnej depresie. Lieky pomáhajú utíšiť príznaky, ale nedokážu sa s nimi úplne vyrovnať. Psychoterapia nám zase umožňuje dostať sa k podstate problému, ktorý u daného človeka spustil neurotickú depresiu.

Psychoterapia prináša naozaj dobré výsledky. Psychoterapeuti si vyberajú metódy svojej práce pre jednotlivého pacienta, a preto volia rôzne techniky, ktoré pacientovi pomôžu vyrovnať sa s problémami. Dĺžka psychoterapie je u každého individuálna, bohužiaľ nejde o hotový liek, ktorý účinkuje okamžite, ale o proces, vďaka ktorému sa dostanete k príčine problému.

Zdroj