Zdá sa, že úzkosť sa podobne ako depresia stala neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Kedy to už nie je len úzkosť, ale psychiatrická diagnóza? A ako sa lieči? Hovorí nám klinický psychológ.

Je prirodzené, že každý človek pociťuje určitú úzkosť v súvislosti s rôznymi životnými udalosťami, neistotou alebo plánovaním dôležitých vecí do budúcnosti. V prípade generalizovanej úzkostnej poruchy je táto úzkosť nadmerná, bezdôvodná a nie je spôsobená žiadnymi skutočnými udalosťami a situáciami, ktoré by mali alebo potenciálne mohli spôsobiť úzkosť.

Už zo samotného názvu je jasné, že hlavne táto porucha sa vyznačuje nadmernou a neprimeranou úzkosťou z rôznych životných situácií, udalostí. Z vedeckého hľadiska v tomto prípade podnet nezodpovedá reakcii. To znamená, že životné okolnosti môžu byť celkom priaznivé a samy osebe nevyvolávajú nadmernú nadmernú úzkosť, ktorú človek neustále pociťuje.

NIELEN PSYCHIKU

Je veľmi dôležité všimnúť si zvláštnosť úzkostnej poruchy – prítomnosť somatických príznakov, ktoré sa často ukážu byť pre človeka také nepríjemné, že práve s nimi ide k lekárovi.

Ľudia sa sťažujú na špecifický stav fyzickej ťažoby a tlaku v oblasti hrudníka, pocit „sania“ srdca (zo slov pacienta), stuhnutosť svalov ramenného pletenca, krku, tváre, neschopnosť dýchať s plným hrudníkom, hrču v krku.

Skúsený lekár alebo klinický psychológ si môže dokonca vizuálne všimnúť stuhnutosť a napätie v týchto častiach tela, v pohyboch a výraze tváre pacienta.

GTR často sprevádzajú poruchy močovo-pohlavného systému: zvýšené močenie (veľmi častý príznak), znížené libido, poruchy menštruácie u žien a pod.

Keďže somatické príznaky sú pre jednotlivca nepríjemné a nepochopiteľné, je veľmi časté, že pacienti chodia k všeobecným a praktickým lekárom a tieto stavy uvádzajú sprevádzané silným pocitom úzkosti. Ak má všeobecný lekár dostatočné skúsenosti, môže pochopiť, že ide o generalizovanú úzkostnú poruchu, a odkázať na odborníka v oblasti duševného zdravia: psychiatra, psychoterapeuta, klinického psychológa.

Preto sa mnohé techniky a metódy liečby GTR kombinujú s psychoterapiou tela a sú zamerané na zmiernenie tohto napätia. Spravidla ide o rôzne druhy relaxačných techník, ktoré pacientovi okamžite prinášajú nielen fyzickú, ale aj psychickú úľavu.

MULTIFAKTORIÁLNE OCHORENIE

Ako každá duševná porucha, aj generalizovaná úzkostná porucha má multifaktoriálny charakter vývoja: genetické a fyziologické príčiny, individuálne vlastnosti psychiky a budovanie stratégií zvládania. Úzkostnú poruchu často spájame aj so sociálnymi faktormi.

Príčinou generalizovanej úzkostnej poruchy môžu byť nepriaznivé životné podmienky v detstve a dospievaní – určité sociálne, rodinné podmienky s prítomnosťou dlhodobého nadmerného stresu, tlaku, psychických tráum, ktoré pôsobia kumulatívne.

V takýchto prípadoch obranné mechanizmy ľudského organizmu a psychiky nedokážu odolať všetkým týmto stresovým situáciám a „prekrývajú“ sa s touto neurotickou úzkosťou.

AKO LIEČIŤ A KEDY JE POTREBNÁ REHABILITÁCIA?

Generalizovaná úzkostná porucha výrazne ovplyvňuje všeobecnú úroveň adaptácie. Ak sa nelieči, človek skôr či neskôr dosiahne určitú úroveň maladaptácie, t. j. nebude už schopný zvládať životné ťažkosti a potom ani bežné rutinné činnosti, nebude schopný uspokojovať svoje potreby a nebude schopný udržiavať stabilné osobné a pracovné vzťahy s inými ľuďmi.

Ak je osoba adaptabilná, naďalej funguje, zvláda svoje úlohy, pracovné a vzdelávacie aktivity, je možná ambulantná liečba: farmakologická liečba predpísaná psychiatrom, ako aj dlhodobá práca so psychológom. Ak je prítomná výrazná maladaptácia, potom je indikovaná ústavná liečba.

Ľudia s generalizovanou úzkostnou poruchou často potrebujú rehabilitačný program v nemocničnom prostredí.

Dôvodom je jednak sociálna maladaptácia a jednak úzkostná porucha je diagnóza, ku ktorej sa často sekundárne pripájajú iné poruchy.

Napríklad OCD (obsedantno-kompulzívna porucha) sa môže stať akousi maladaptívnou stratégiou zvládania, ktorú si človek vytvorí, aby sa s touto úzkosťou nejako vyrovnal. O obsedantno-kompulzívnej poruche hovoríme vtedy, keď sa človek prostredníctvom určitých rituálov alebo nutkavých činností snaží minimalizovať úzkosť, v ktorej sa nachádza.

Aby sa ľudia s úzkosťou vyrovnali sami, začnú užívať alkohol, drogy alebo prejdú do iných úchyliek. Poruchy príjmu potravy, anorexia, bulímia – to všetko sú tiež často sa vyskytujúce sekundárne ochorenia na pozadí snahy nejako sa vyrovnať s GTR. Takéto správanie si už vyžaduje vážne rehabilitačné opatrenia.