V starobe človek stráca schopnosť adaptovať sa na nové situácie, schopnosť pozerať sa na svet a ľudí pozitívne či mať zmysel pre humor. Je prekvapený z mnohých vecí. Čoraz menej sa zaujíma o veci všeobecné, ale aj tie, ktoré sa týkajú priateľov, dokonca aj príbuzných. Odsťahuje sa, stiahne sa a okolie s ním nemôže a niekedy ani nechce nadviazať kontakt, preto sa potom cíti veľmi osamelý. Od tohto stavu mysle a ducha starých ľudí je už len krôčik k depresii, bludom či iným poruchám alebo dokonca k duševným chorobám. Ako sa mení psychika v starobe a na čo si dať špeciálny pozor?

Depresia sa často vyskytuje v starobe

Depresia je metlou starších ľudí, ktorú často nediagnostikujú ani lekári. Odhaduje sa, že ňou trpí 50 % starších ľudí. Príznaky depresie sa dajú úspešne liečiť, hoci to nie je jednoduché.

Lekári to vo všeobecnosti nedokážu. Pre starších pacientov si zapisujú dávky liekov určených pre ľudí v strednom veku. Neberú do úvahy fakt, že pre staré telo sú horšie stráviteľné. Výsledkom je, že po niekoľkých dňoch sa u pacienta objavia vedľajšie účinky, liek vysadí a choroba sa tak ďalej rozvíja.

Preto, ak sa u blízkeho staršieho človeka prejaví zhoršenie nálady, zvýšená sebakritika, poruchy spánku a chuti do jedla alebo úzkosť, mali by ste sa poradiť s odborníkom, teda psychiatrom. Ten najlepšie určí, či ide o krátkodobú poruchu alebo začiatok ťažkého ochorenia (depresia u mnohých starších ľudí vedie k samovražde).

Ako sa mení psychika v starobe a ako rýchlo závisí od mozgovej rezervy?

Mozog starne rovnako ako zvyšok tela. Tempo tohto procesu závisí od mnohých faktorov. Psychológovia tvrdia, že od narodenia zbierame tzv. rezervu nadbytočnosti mozgu, teda rezerva schopnosti vytvárať nové spojenia medzi neurónmi, ktoré určujú efektívne myslenie.

Čím viac túto rezervu v období vývoja rozširujeme, tým je väčšia v starobe. Keď sa procesy obnovovania spojení medzi neurónmi spomalia a rýchlejšie upadnú, mozog začne túto rezervu čerpať. A keď sa to vyčerpá, človek sa psychicky zmení.

Nebezpečné bludy (chorobné poruchy myslenia, úsudku a názorov) v starobe

V starobe začínajú problémy s racionálnym myslením a zdôvodňovaním udalostí. Ľudia, ktorí trpia týmito poruchami sú veľmi nešťastní a veľmi zaťažujú svoje okolie. Napĺňa ich úzkosť a strach, ktoré idú ruka v ruke s pocitmi agresivity voči všetkým – príbuznými aj neznámymi ľuďmi. Každý neustále robí niečo zlé. Obviňovanie či uzatváranie sa pred druhými, aj to môže mať na svedomí podlomená psychika v starobe.

Chorý človek sa cíti ohrozený, bojí sa s niekým zblížiť, s niekým sa spriateliť, pretože sa z toho môže stať nepriateľ. V extrémnych prípadoch sa starý človek zabarikáduje v byte, preruší prívod plynu, vytrhne elektrické káble zo steny alebo zbiera a skladuje veci nájdené v odpadkových košoch v byte.

Bludy sa musia liečiť, dokonca aj v počiatočnom štádiu. Psychoterapia je v tom nápomocná, pomáha zbaviť sa presvedčenia, že okolitý svet je zúrivé bojisko a všimnúť si, že je tu aj ľudská láskavosť a ochota navzájom si pomáhať.

Zdroj