Zdroj

Predstavte si neviditeľnú reťaz, ktorá sa vám pri každom kroku ovíja pevnejšie a pevnejšie okolo členkov, až sa nebudete môcť pohnúť vpred. Takto funguje toxická hanba. Klamlivo a nepozorovane len snívame o tom, že sa schováme pred svetom a zmizneme z očí iných ľudí.

Hanba nám berie život

Život je len jeden a je normálne, že sa občas za niektoré svoje správanie hanbíme. Niekedy pochopíme, že sme pod vplyvom emócií zareagovali nejakým nesprávnym spôsobom, a to je zdravá hanba súvisiaca s potrebou zlepšovania sa, sebazdokonaľovania. Svet sa nezrúti, ak sa nám podaril nejaký trapas. Sklopený pohľad ukazuje, že sme len ľudia a robíme chyby. Existuje však toxická variácia tohto pocitu.

Hanba ako obmedzenie

Je normálne, že pocit hanby vzniká ako reakcia na nejakú udalosť, ale keď nás sprevádza permanentne, už to nie je len pocit – mení sa na povahovú črtu. Stáva sa naším každodenným životom. Nie vždy si uvedomujeme, že táto neochota tráviť čas s ľuďmi alebo využívať to najlepšie z našich schopností je toxická hanba, ktorá sa nám usadila v hlave. Mení sa na Boha, ktorý nám neustále pripomína našu menejcennosť.

Ako sa dieťa naučí hanbiť sa?

Mnoho dospelých má problém akceptovať svoje emócie. Každý z nás verí, že existujú určité situácie, ktoré by sa v spoločnosti nemali stávať. Detské emócie, nespútané naučenou morálkou, dokážu premôcť aj dospelého. V domácnosti, kde je zakázané hnevať sa alebo sa nahlas smiať, sú prejavy smútku prijímané s pohŕdaním nad slabosťou a mladý človek sa učí emócie najskôr skrývať a potom ich ignorovať.

Zlý kontakt s naším „ja“ nás núti prestať dôverovať svojim inštinktom, nerozumieme svojim potrebám. Ľudia, ktorí sú v takejto neistote, môžu mať tendenciu rozvíjať závislosť alebo nutkanie.

Zaujímavosťou je, že jednou z masiek ľudí trpiacich toxickou hanbou je perfekcionizmus. Strach z vlastných slabostí je taký veľký, že perfekcionista si nedovolí mýliť sa. Vždy musí mať pravdu. Nie vždy sa stáva, že trápni ľudia sa vyhýbajú zodpovednosti. Niekedy sú posadnutí kontrolou, chcú sa uistiť, že veci pre nich budú úspešné.