Závisť je deštruktívny pocit. Hoci sa v hovorovej reči niekedy prirovnáva k žiarlivosti, stojí za to vedieť, že závisť a žiarlivosť nie je to isté. Čo sa oplatí vedieť o závisti a predovšetkým, ako sa vysporiadať so závisťou? Pokračujte v čítaní!

Čo je závisť?

Závisť sa objavuje vo veľmi ranom štádiu vývoja. V praxi to znamená, že závisť je pocit, ktorý môže cítiť aj dojča. Na samom začiatku života dieťa cíti len veľmi jednoduché emócie. Obyčajné potešenie, napríklad, keď ho mama túli alebo kŕmi. Dieťa môže zažiť aj jednoduché nepohodlie a nedostatok potešenia – keď je jeho plienka plná, je hladné alebo nemá spoločnosť, prípadne iné zaujímavé podnety. Postupom času však jeho citový vývoj napreduje.

S čím je tento pocit spätý?

Už viete, že závisť môžu cítiť aj deti. Uvedomujete si však, s čím súvisí? Dieťa spočiatku pociťuje závisť, pretože nerozumie svetu okolo seba, dezinterpretuje udalosti v živote a nespája ich do logickej postupnosti, v ktorej daný účinok plynie z danej príčiny. Sústreďuje sa len na seba a vyžaduje uspokojenie svojich potrieb.

Časom sa však so zdravým a správnym vývojom dieťaťa začína závisť vytrácať. Je to úplne prirodzené. Začína čoraz lepšie chápať skutočný svet a jeho emócie sú čoraz zložitejšie. Primitívna závisť sa vytráca a nahrádza ju smútok, depresia a dokonca vina a iné zložité emócie.

Stáva sa však, že existujú určité poruchy vo vývoji dieťaťa. Príliš často a intenzívne pociťuje smútok alebo depresiu. Potom sa stane, že jeho vývoj je zabrzdený a myseľ sa vráti k pocitu závisti. Je to zvláštny obranný mechanizmus psychiky brániť sa nepríjemným pocitom.

To má obrovský vplyv na život dospelého človeka. Závisť môže priamo súvisieť aj s nízkym sebavedomím – čím horšie si o sebe myslíte, čím nižšie je vaše sebavedomie, tým väčšia je šanca, že budete cítiť závisť voči úspešným ľuďom.

Štúdie dokonca dokázali, že závisť častejšie pociťujeme aj voči ľuďom podobným nám. Ľudia, ktorí majú podobné predispozície, začínali z rovnakej alebo veľmi podobnej pozície a dosiahli v niektorej oblasti značný úspech.

Ako sa prejavuje závisť?

V prvom rade vedie závisť k zhoršeniu kvality života človeka. Aké sú ale pozorovateľné i skryté prejavy závisti, no predovšetkým, v čom spočíva pasca, do ktorej závistlivý človek zatiahne svoju myseľ?

Závistlivci sa neustále porovnávajú s ostatnými. V týchto porovnaniach sú horší, a preto pociťujú závisť voči úspešným ľuďom. Nepracujú však na sebe, nesnažia sa organizovať si život, nesnažia sa nič zlepšovať. Ich energia smeruje k zničeniu toho, čo ten druhý dosiahol.

Zo závisti môžu vzniknúť rôzne psychické problémy – vrátane depresívnych porúch, depresií, obsedantno-kompulzívnych symptómov či častejšieho výskytu rôznych typov fóbií. Závisť má teda vplyv na duševné zdravie daného človeka. Môže spôsobiť aj somatické symptómy, ktoré majú negatívny vplyv na fyzické zdravie.

Závisť ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy. Závistlivý človek si nedokáže vybudovať správne, zdravé medziľudské vzťahy. Nemôže to urobiť, pretože závisť ju robí nepriateľskou a praje ľuďom vo svojom okolí aj úplne cudzím ľuďom to najhoršie.

Ako sa vysporiadať so závisťou?

Závisť nie je problém, ktorý možno ignorovať. Je to zničujúci pocit, ktorý negatívne ovplyvňuje každú sféru vášho života. Vyrovnať sa so závisťou je veľmi ťažké. 

A vôbec, je odpoveď na otázku, ako sa vysporiadať so závisťou, jednoznačná? Dá sa závisti zbaviť? Treba vedieť, že ide o komplexný problém, ktorý siaha veľmi hlboko. Neexistujú na to žiadne lieky. Každý prípad treba posudzovať veľmi individuálne. Jedna vec sa nemení – vykoreniť závisť si vyžaduje veľa práce. Čo môžete urobiť?

Pochopenie mechanizmov závisti. Psychoterapia

Pochopenie mechanizmov závisti je mimoriadne dôležité, aby ste sa z nej konečne dokázali vymaniť. Závisť sa vo svojej podstate dá prirovnať k situácii, keď jeden človek druhému daruje niečo krásne a vzácne. A druhý, závistlivý človek sa z toho nevie tešiť, hľadá v tom zlé úmysly a všetko zlomyseľne ničí.

Závistlivci často popierajú, že sú žiarliví. Myslia si, že je u nich všetko v poriadku. Nevidia svoje nedostatky a problémy. Všade hľadajú pasce, nepriateľstvo, zlomyseľné úmysly a úskoky určené na ich zničenie a poníženie.

Taký prístup robí psychoterapiu ešte ťažšou. Práca na zmene postojov je veľmi ťažká a zdĺhavá, ale je potrebné, aby psychoterapia začala prinášať očakávané výsledky.

Pracujte na sebe

Práca na sebe je veľmi dôležitá. Závistlivým ľuďom často ako prvé napadnú negatívne myšlienky, negatívne reakcie a nevraživosť. Zmena týchto návykov je veľmi dôležitá. Je potrebné začať sa učiť cítiť vďačnosť. Vážiť si svoj život je veľmi dôležité. Začnite si všímať aj malé, pozitívne veci a naučte sa z nich tešiť.

Pozerať sa na svet z inej perspektívy je vždy ťažké. Z toho sa však časom stane zvyk. Časom sa tiež ukáže, že ľudia na tom vôbec nie sú až tak zle a dokonca je okolo nich dosť veľa blízkych, dobrých ľudí, ktorí im radi pomôžu.

Závistlivec musí na sebe pracovať nielen v ordinácii psychoterapeuta. Každý deň musí na sebe pracovať, aby zmenil svoj postoj a mal sa rád. Práca na sebaúcte je tiež veľmi dôležitou súčasťou psychoterapie, ktorá vám umožňuje zbaviť sa závisti. Ak si závistlivec uvedomí, že sa nemusí porovnávať s ostatnými, že aj on je hodný pozornosti, oslobodí sa od závisti.

Pracujte na zlepšení kvality svojho života

Pracujte aj na sebe, aby ste zlepšili kvalitu svojho života. Otvorte sa ľuďom, socializujte sa, budujte nové, pevné vzťahy s inými ľuďmi. Ak sa obávate, že zarobíte príliš málo alebo sa nebudete rozvíjať – skúste to zmeniť. Rozšírte si kvalifikáciu, čítajte knihy, prihláste sa na kurz alebo workshop.

Ak je nejaká oblasť vášho života, ktorá vás obzvlášť trápi, v ktorej by ste chceli byť lepší ako ste a dosiahnuť väčší úspech – začnite s príslušným úsilím. Pamätajte, že sa nemusíte hneď stať obrovským šampiónom. Koniec koncov, každý malý krôčik, ktorý naznačuje pokrok a zlepšenie vašich úspechov, je v tomto prípade naozaj veľmi cenný.

Zdroj