Zdroj

Psychotraumatológia je odvetvie psychológie, ktoré sa zameriava na traumatické udalosti v živote človeka. Udalosti, ktoré sú pre psychiku veľmi stresujúce, môžu spôsobiť dlhodobé následky, ktoré sťažia alebo dokonca znemožnia každodenné fungovanie. Poruchy vyplývajúce z traumy neprechádzajú samy. Spôsoby liečenia traumy sú rôzne formy psychotraumatologickej terapie.

Psychotraumatológia – čo to je?

Psychológia analyzuje rôzne aspekty ľudskej psychiky, mechanizmy vyrovnávania sa s rôznymi situáciami, ako aj spôsoby reakcie a nachádzania sa v rôznych sociálnych situáciách. Jednotlivé oblasti života vyžadujú individuálnu analýzu v psychologickom kontexte a venovanie pozornosti ich vzájomným závislostiam. Jednou z užších oblastí psychológie je psychotraumatológia, teda psychológia traumy.

Traumatická situácia, t.j. situácia súvisiaca s ohrozením života v dôsledku úrazu, nemusí byť zdrojom dlhodobej úzkosti alebo silných úzkostných symptómov. Na druhej strane môže byť trauma spojená s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Ľudia, ktorí zažili traumu, často potrebujú odbornú pomoc. Môže ho poskytnúť psychoterapeut, najmä ak má primerané znalosti v oblasti psychotraumatológie.

Psychotraumatologická konzultácia – pre koho je vhodná?

Psychotraumatológ je zvyčajne osoba s príslušným psychologickým alebo lekárskym vzdelaním. Je vhodná pre osoby, ktoré utrpeli vážne traumatické udalosti napr. účasť na nehode, byť obeťou prírodnej katastrofy, útoku, znásilnenia, fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia v detstve, ale aj v neskoršom veku. Úrazová môže byť aj smrť milovanej osoby, informácia o vážnej chorobe alebo svedok tragickej udalosti.

Príznaky ľudí, ktorí zažili traumu, zahŕňajú:

 • problémy so spánkom;
 • úzkosť;
 • záchvaty paniky ;
 • problémy s koncentráciou;
 • rušivé myšlienky a správanie;
 • poruchy príjmu potravy;
 • depresívne stavy;
 • myšlienky na samovraždu;
 • ťažkosti s udržiavaním vzťahov s inými ľuďmi;
 • Podráždenosť;
 • záchvaty hnevu alebo agresie;
 • nočné mory.

Rozhovor s psychotraumatológom uľahčí identifikáciu zdroja symptómov, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že každý prežíva traumu iným spôsobom a niektoré symptómy nemusia byť veľmi špecifické.

Prečo nemožno traumu ignorovať?

Trauma a symptómy súvisiace s traumou nezmiznú samy od seba a môžu sa dokonca ešte zhoršiť. Osobitné riziká sú spojené s neurózami, depresiou, sebapoškodzovaním a pokusmi o samovraždu. Aj keď sa závažné posttraumatické príznaky nevyvinú, kvalita života traumatizovaného človeka výrazne klesá.

Psychotraumatológia – aké metódy sa využívajú?

Na základe psychologickej konzultácie pre osobu trpiacu traumou je možné zvoliť vhodný typ terapie na základe psychotraumatologických znalostí. Veľa závisí od typu poruchy. Niektoré formy posttraumatickej stresovej poruchy sú liečené ako súčasť krátkodobej psychoterapie:

 • expozičná terapia – založená na konfrontácii pacienta s traumatickými udalosťami z minulosti s cieľom postupne znižovať negatívne reakcie a symptómy;
 • terapia EMDR – prístup, v ktorom sa zameriavame nielen na rozprávanie o traume, ale na stimuláciu mozgu, zvyčajne pohybom očí, zvukovými impulzmi alebo klepaním;
 • kognitívna behaviorálna terapia (CBT).

V prípade disociatívnych porúch je potrebná dlhodobá liečba na základe počiatočného zmiernenia symptómov a potom postupnej implementácie následných fáz liečby a spracovania traumy. V prípade potreby psychotraumatológ spolupracuje s psychiatrom, vďaka čomu je proces terapeutickej liečby podporovaný farmakoterapiou.