Čo je asertivita a ako sa môžete stať asertívnym? V živote sa často vyskytujú situácie, kedy chceme povedať „nie“, no nie vždy vieme, ako na to. Bojíme sa uraziť druhú stranu, a preto sme často nútení urobiť niečo, čo nechceme. Ako sa naučiť asertivite?

ČO JE TO ASERTIVITA?

Asertivita je psychologický pojem, ktorý znamená mať a vyjadrovať svoj vlastný názor. Je to schopnosť správať sa súčasne s rešpektom k sebe a k druhým.

Asertivita je nadobudnutá zručnosť, čo znamená, že sa s ňou nenarodíme. Asertívni ľudia sa dokážu postarať o to, čo je pre nich dôležité, bez toho, aby niekomu ubližovali alebo s niekým manipulovali. Tým, že si asertívni ľudia nekazia vzťahy s ostatnými, sa zdajú byť šťastnejší a zdravší.

Asertivita a kritika

Byť asertívny neznamená len otvorene vyjadriť svoj názor. Asertivita a kritika sú kombináciou schopnosti prijímať a vyjadrovať kritiku, ako aj chválu. Asertívny postoj najčastejšie sprevádza ľudí, ktorí majú primeraný sebaobraz, preto si asertívni ľudia stanovujú reálne ciele, využívajú svoje zručnosti a schopnosti, a tak oveľa lepšie prijímajú kritiku. Keď si to zoberú k srdcu, začnú na sebe pracovať a zlepšovať to, čo možno nie je úplne dokonalé.

Aký je asertívny človek?

Asertívny človek je sebavedomý, no neprekračuje hranicu svojprávnosti. Je úprimný a vie jednať s ľuďmi, vďaka čomu neupadá do konfliktov. Dobré vzťahy s ostatnými majú pozitívny vplyv na jeho zdravie a fungovanie. Asertívny človek si dostatočne uvedomuje svoje silné a slabé stránky, takže nie je silne závislý na dočasných úspechoch a neúspechoch. Môže si dovoliť urobiť chybu a nabudúce to urobiť lepšie.

AKO BYŤ ASERTÍVNY?

Vlastnú asertivitu môže človek aktívne rozvíjať s pomocou psychoterapeuta, psychológa alebo na takzvaných tréningoch asertivity. Asertivite sa však učíme počas celého života a pomaly získavame nové zručnosti. Dodáva vám pocit sily a sebavedomia. Preto sa oplatí popracovať na rozvíjaní vlastnej asertivity. Svoj tréning môžete začať vymenovaním svojich silných stránok. O asertivite pri deťoch sme písali tu.

AKO SA NAUČIŤ ASERTIVITE?

Na zlepšenie svojich asertívnych schopností sa oplatí využiť skupinové školenia venované rozvoju tejto zručnosti. Tréningy asertivity často prebiehajú formou skupinového alebo individuálneho kurzu, ktorý pozostáva z niekoľkých stretnutí, kde sa môžete naučiť zaujímavé techniky, ktoré využijete neskôr v praxi.

MÁTE PROBLÉM S ASERTIVITOU?

Nedostatok asertivity niekedy môže znamenať aj hlbšie problémy s vlastnou osobnosťou, nízkym sebavedomím, nevyriešenými problémami z minulosti či traumatickým detstvom.

V takýchto prípadoch nám tréning asertivity nepomôže, pretože problém je inde. Prekážka asertivity môže byť ukrytá hlboko v nás samých, čo si často neuvedomujeme. Psychologická konzultácia nám pomôže lepšie pochopiť príčiny problému, naznačí možné riešenia a tiež nám umožní znovuobjaviť samých seba.

Zdroj