A ako dosiahnuť, aby pokušenie “ísť doľava” nebolo také veľké.

Ľudia sa môžu podvádzať z rôznych dôvodov a ani vzájomná láska a úplná spokojnosť so vzťahom nechránia pred neverou, hovorí profesorka psychológie na Reichmanovej univerzite (Izrael) Gurit Birnbaumová. A veľmi často je nevera spontánna, neplánovaná: naskytne sa takáto príležitosť a človek z nejakého dôvodu – bol príliš unavený, príliš opitý, príliš roztržitý – jednoducho nemá dostatok prostriedkov, aby odolal pokušeniu.

Spoluautor Birnbaumovej, Harri Reis, psychológ z Rochesterskej univerzity (USA), však dodáva, že podvádzanie mužov a žien má odlišné dôvody. Muži častejšie podvádzajú, ak sa cítia sexuálne neuspokojení, a ženy častejšie podvádzajú, ak sa cítia citovo neuspokojené.
Je známe, že v konfliktných situáciách je užitočné vžiť sa do pohľadu druhej osoby, pozrieť sa na veci jej očami, a tak pochopiť, ako sa cíti.
Birnbaum a Reiss, ktorých článok bol uverejnený v časopise Journal of Sex Research, sa rozhodli otestovať, či táto metóda funguje aj v romantickom vzťahu, či empatia (schopnosť vcítiť sa do bolesti druhého) môže pomôcť odolať pokušeniu podvádzať. Ukázalo sa, že áno.
Výskumníci uskutočnili tri experimenty, ktorých sa zúčastnilo 408 mužov a žien vo veku od 20 do 47 rokov, ktorí boli v monogamnom vzťahu najmenej štyri mesiace. Počas experimentov mali účastníci hodnotiť atraktívnych cudzincov, premýšľať o nich a dokonca sa s nimi zoznámiť.
Psychológovia pritom vytrvalo vyzývali účastníkov (nie však všetkých, ale náhodne vybranú polovicu), aby sa zamysleli nad tým, ako veci vyzerajú v očiach ich partnera. Okrem toho sa všetkých účastníkov pravidelne pýtali na to, ako sa zaujímajú o svoje nové známosti, ako sú oddaní svojmu súčasnému vzťahu, či fantazírujú o možnej nevere a podobne.
Nakoniec sa zistilo, že strach z toho, že ublížia milovanej osobe a pokazia si vzťah s ňou, naozaj pomáha znižovať riziko podvádzania – sexuálny a romantický záujem o atraktívnych cudzincov klesá, zatiaľ čo pocity oddanosti voči milovanej osobe a túžba po sexe sa zvyšujú.
Hoci táto stratégia nemôže úplne zabrániť podvádzaniu, pomáha kontrolovať svoje impulzy a poskytuje vyváženejší pohľad na situáciu, poznamenávajú Birnbaum a Reis.