Jana Tichá

Jana Tichá

autorka

Študentka posledného ročníka psychológie, odhodlaná získať čo najviac poznatkov do praxe. Mimo štúdia trávim každú voľnú chvíľu v náručí prírody. Miluje fotografovanie, hudbu, tanec a objavovať v ľuďoch nádej, na ktorú už sami zabudli.