Mužove preferencie sú ovplyvnené tým, či má deti a či chce byť v budúcnosti otcom. Tu sa dozviete, ako to ovplyvňuje výber.

ZÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI

Evoluční psychológovia z Lincolnovej univerzity (Spojené kráľovstvo) zistili, že bezdetní muži, ktorí snívajú o deťoch, na zoznamkách podvedome uprednostňujú mladšie, a teda potenciálne plodnejšie ženy. U žien sa však podobný vzťah medzi deťmi a vekom ich vybraných partnerov nezistil. Práca výskumníkov bola uverejnená v časopise Evolutionary Behavioral Sciences.

ŠTÚDIUM

Výskumníci analyzovali údaje týkajúce sa viac ako 605 000 slobodných heterosexuálnych používateľov online zoznamovacích aplikácií vo veku od 20 do 50 rokov. Títo muži a ženy okrem iného poskytli informácie o tom, či a koľko majú detí, či chcú mať viac detí alebo sa stať rodičmi v budúcnosti, ak ešte deti nemajú, a o dôležitosti veku potenciálneho partnera ako výberového kritéria.

VÝSLEDKY

Muži
Zistilo sa, že faktor “deti” má významný vplyv na preferencie mužov. Bezdetní užívatelia, ktorí sa chcú v budúcnosti stať otcami, venujú väčšiu pozornosť veku partnerky a zvyčajne si vyberajú mladšie ženy. Zároveň pre mužov, ktorí už majú deti alebo sa nechcú stať otcami, nie je vek partnerky dôležitý.
Ženy
Pre ženy prítomnosť alebo neprítomnosť potomkov a sny o budúcom materstve nie sú dôvodom, aby venovali vážnu pozornosť veku potenciálneho partnera.

ZÁVERY

Ako výskumníci zdôrazňujú, tieto výsledky sú v súlade s evolučnou teóriou, podľa ktorej mužov a ženy priťahujú príslušníci opačného pohlavia, pretože rozdielne investujú do potomstva.
Ženy vynakladajú fyzické zdroje, keď sa starajú o deti a dojčia ich, zatiaľ čo muži sú zodpovední za jedlo a bezpečnosť. Muži preto inštinktívne vyhľadávajú mladé, zdravé a plodné partnerky, zatiaľ čo ženy nevenujú veku partnera veľkú pozornosť, pretože podvedome si cenia predovšetkým schopnosť zabezpečiť im a ich deťom zdroje.