Zdroj

Láska je definovaná ako veľmi intenzívny pocit a preto sa nám môže kedykoľvek vymknúť spod kontroly. Môže sa to stať aj nepozorovane. Niekedy je ťažké povedať, či pocit, ktorý spája určitých ľudí, je stále láska alebo posadnutosť. Čo je to posadnutosť? Ako sa prejavuje obsedantná láska? Dá sa to liečiť? Pokračuj v čítaní!

ČO JE POSADNUTOSŤ

Hoci láska a posadnutosť zdieľajú niektoré spoločné vlastnosti, dosť výrazne sa líšia. Niekedy je len ťažké vidieť rozdiely. Láska človeka posilňuje, pomáha mu budovať sebavedomie a umožňuje vytvárať rovnocenný vzťah založený na vzájomnom porozumení, partnerstve a dôvere. Čo je potom posadnutosť?

Posadnutosť možno považovať za určitú závislosť na láske. Prikazuje vám venovať všetku energiu vášmu partnerovi, zabudnúť na seba a svoje túžby a tiež spôsobuje neustály stres, smútok a pocit napätia. Za takýchto okolností nemožno hovoriť o zdravom, rovnocennom a partnerskom vzťahu, ktorý stojí na pevných základoch.

OBSEDANTNÁ LÁSKA

Obsedantná láska môže pôsobiť veľmi deštruktívne a negatívne ovplyvňovať najbližšie okolie. Niekedy môžete milovať príliš silno a láska sama o sebe nie je magickým riešením všetkých problémov človeka.

Obsedantná láska sa môže vyvinúť u mnohých ľudí. Medzi nimi však nájdete vlastnosti, ktoré ich spájajú.

  • Majú veľmi nízke sebavedomie – zdravá láska im umožňuje vybudovať si sebavedomie na zdravú a stabilnú úroveň. V prípade posadnutosti sa však sebavedomie daného človeka ešte viac znižuje. Ľudia s nízkym sebavedomím môžu svoju lásku zmeniť na posadnutosť – budú sa sústrediť len na svojho partnera a budú pripravení urobiť čokoľvek, aby ich partner neopustil.
  • Strach zo samoty – niektorí ľudia nedokážu a nechcú žiť sami. Sú pripravení uviaznuť v akomkoľvek najtoxickejšom vzťahu, pretože všetko je pre nich lepšie ako osamelosť.
  • Lákajú ich ľudia s problémami, vyrovnaných, zdravých a pokojných ľudí vnímajú ako nudných.
  • Cítia potrebu plnej kontroly vo vzťahu, pretože v detstve nezažili pocit bezpečia a lásky zo strany rodičov.

SYMPTÓMY OBSEDANTNEJ LÁSKY

Príznaky sú ďalším problémom, ktorý stojí za diskusiu. Ľudia zavalení posadnutou láskou sa v panike obávajú opustenia. Vtedy urobia pre partnera všetko – budú mu venovať všetok svoj čas a energiu. Žiadna úloha pre nich nebude príliš náročná. Urobia všetko, čo si partner praje alebo si myslí, že ich urobí šťastnými.

Obsedantná láska vám bráni v priateľstve s inými ľuďmi. Na všetkom mimo vzťahu prestáva záležať a akékoľvek pokusy prekročiť tieto hranice sú nežiaduce.

V takýchto vzťahoch tiež nie je miesto pre zdravú, otvorenú komunikáciu. Osoba môže manipulovať so svojím partnerom, aby dostal to, čo chce. Dokáže sa podriadiť aj sebe, aby druhá strana neodišla.

V druhom prípade obsedantne milujúci partner všetkému podľahne a bude sa tváriť, že problémy neexistujú a že vo vzťahu žiadne problémy nemajú. Zo strachu zo samoty sa bude za každú cenu vyhýbať konfrontácii.

OBSEDANTNÉ LIEČENIE LÁSKOU

Láska môže zlepšiť kvalitu života a pomôcť človeku stať sa lepšou, silnejšou verziou samého seba. Našťastie, liečba obsedantnej, toxickej lásky je možná. Môže to byť ťažké, pretože takíto ľudia zvyčajne nevidia žiadny problém a rozhodne popierajú, že problém existuje. Uvedomenie si jej existencie je preto prvým, veľmi dôležitým krokom k zdraviu.

Terapia pomáha oslobodiť sa od obsesií – človek však musí chcieť zmeniť sám seba, bez toho skutočne nič nedosiahne. V priebehu liečby, počas terapie sa ľudia pomaly učia hovoriť priamo o svojom probléme a o tom, že situáciu nemajú pod kontrolou.

Neskôr sa počas terapie učia, že musia myslieť aj na seba a svoje potreby – hľadajú svoje vášne a budujú svoj život úplne novým spôsobom. Učia sa, že život osamote je tiež plnohodnotný a šťastný. To tiež výrazne ovplyvňuje ich sebavedomie.

Terapia je schopná prinútiť ľudí, ktorí boli predtým pohltení obsedantnou láskou, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje činy a neobviňovať všetkých naokolo za svoje zlyhania.

Niekedy vám táto terapia tiež umožní pochopiť, že to najlepšie, čo pre seba môžete urobiť, je rozísť sa s vaším partnerom a pokračovať vo svojom živote oddelene. Rozdiel medzi láskou a posadnutosťou je v tom, že tá prvá chápe, že je to niekedy potrebné – bolesť nakoniec pominie a vy môžete začať novú kapitolu svojho života. Posadnutosť nikdy nedovolí takúto myšlienku a bolesť nezmizne. Preto aj keď sa počas terapie spoločne rozhodnete rozísť, bude to krok k zdraviu a budovaniu správnych vzťahov do budúcnosti.