Zdroj

Zaujímavé je, že partneri väčšinou hľadajú príčinu problémov doma. „Možno nie som dosť s*xi?” „Možno už pre ňu nie som dosť mužný?” Zaujíma ich, či za to nemôže ich správanie. Povedal som niekedy niečo zlé? Stojí za to hovoriť o strese a ukázať partnerovi, odkiaľ môžu pochádzať akékoľvek problémy.

Stres vyvoláva v našom tele akýsi poplach. Stojíme v pozore, hľadáme hrozby, sme v neustálom napätí. Dôsledkom dlhodobého neprerušovaného stresu tohto typu je často rozvoj psychosomatických porúch alebo vážny emocionálny problém. Pretrvávanie stresovej situácie oslabuje celý organizmus, a tak nečudo, že v s*xuálnej sfére môže dochádzať k stresom.

Klinická prax potvrdzuje, že ľudia, ktorí žijú dlhodobo vo veľkom strese, majú problémy so s*xom. V dôsledku vysokého napätia sa môžu vyvinúť rôzne s*xuálne poruchy. Ak sa váš partner náhle vyhýba s*xuálnemu kontaktu alebo má fyzické problémy, ktoré mu sťažujú užívať si s*x, môže to byť spôsobené stresom.

Stres a žiadny s*x?

Psychológia vysvetľuje oslabenie s*xuálnej túžby prirodzenou hierarchiou ľudských potrieb. Každý z nás má podobné základné životné potreby – tie najzákladnejšie, vyplývajú z našej fyziológie. Do tejto skupiny patria aj s*xuálne potreby. Zdôrazňuje sa však, že uspokojenie aj tých najzákladnejších potrieb môže byť oddialené, ak má človek pocit, že je ohrozená jeho bezpečnosť.

Dôvody vzniku sexuálnych problémov. Najčastejšie sú to tieto:

  • rodinné, finančné problémy,
  • strata milovanej osoby,
  • strata zamestnania,
  • vážna choroba.

Samozrejme, nie vždy nás stres prinúti prestať sa zaujímať o pohlavný styk. Alternatívou k s*xuálnemu chladu je považovať s*x za aktivitu, ktorá pomáha zmierniť napätie. Oba tieto prístupy môžu viesť k problémom vo vzťahoch.

Stres a hádky vo vzťahu

Tento typ napätia na nás môže pôsobiť rôzne. Vystresovaný človek nemá energiu, pretože sa popáli pri probléme, ktorý v ňom vyvoláva pocit úzkosti, neistoty a často mu chýba sila či ochota robiť veci, ktoré ho bavia. Začína sa cítiť horšie a horšie, začne si o sebe myslieť  len to najhoršie a následne sa vyhýbať s*xu.

Je ťažké fungovať vo vzťahu s niekým, kto je neustále nervózny. Nedokáže sa vyrovnať s vlastným napätím, často vybuchne, pretože je neustále na hrane. Vystresovaní ľudia často ani nepovedia, aký je ich dôvod. Hovoria, že je to len zlý deň a snažia sa ho dostať pod kontrolu sami. Partner, ktorý nevie, čo sa deje v hlave toho druhého, časom znervóznie zo správania ich polovičky a začne sa hádať.

Dlhodobý stres je deštruktívny, môže zničiť  vzťah s druhým človekom. Bojíte sa rozprávať s partnerom? Nechcete ho stresovať? Porozprávajte sa s iným členom rodiny, priateľom alebo psychológom. Neduste problémy  v sebe.