Zdroj

Mužská depresia je tabuizovaná téma. Stereotypný muž má byť silný, zodpovedný a neprejavovať slabosť. Depresia sa považuje za slabosť, ktorú si môžu dovoliť iba ženy. Z tohto dôvodu vyhľadávajú muži pomoc špecialistov oveľa menej a častejšie páchajú samovraždy. Musíte o tom hovoriť nahlas.

Človek musí byť silný a depresia je pre slabých

Muž je hlavou rodiny. Má byť pripravený na všetky okolnosti. Pripustenie, že má depresiu, ho robí slabým. Muž, ktorý trpí depresiou, má nízku sebaúctu. Verí, že si neplní svoje základné povinnosti. Všetky tieto vlastnosti sú považované za nemužské, čo ešte viac zhoršuje jeho stav. Stereotypy a stigmatizácia určitých spôsobov správania sú veľmi hlboko zakorenené v našej kultúre, a to spôsobuje, že sa muži boja požiadať o pomoc.

„Skutočný muž“ si nemôže dovoliť také pocity ako smútok, zmätok alebo ľahostajnosť. Takže si nemôže dovoliť depresie. Je to nespravodlivé a vedie to k nebezpečným situáciám. Viac mužov spácha samovraždu, aj keď u žien je zaznamenaných viac pokusov o samovraždu. Muži to robia rozhodne, čo sa končí istou smrťou.

Podľa údajov dostupných na policajnom webe spáchalo v roku 2019 samovraždu 11 961 ľudí, z toho 8 782 mužov a 3 177 žien. Najbežnejšou zistenou príčinou samovraždy boli duševné choroby. To ukazuje, aký závažný problém to je.

Muži nerozoznávajú príznaky depresie

Stereotypné vnímanie mužských vlastností spôsobuje, že muži prehliadajú príznaky depresie alebo ich čo najdlhšie minimalizujú.

Medzi najčastejšie príznaky depresie u mužov patria: bolesti hlavy, únava, poruchy spánku a podráždenosť. Môžu tiež zažiť výbuchy hnevu alebo nervozity. Toto sú príznaky, ktoré sa dajú veľmi ľahko ignorovať. Ak muž tvrdo pracuje, má právo byť unavený. Podráždenosť až agresivita sa mužom pripisuje stereotypne a nesúvisia s depresívnymi poruchami.

Psychická bolesť je taká veľká, že bez pôsobenia psychoaktívnych látok by sa s ňou fungovalo ešte ťažšie. Nejde zároveň o riešenie problému, ale iba o dočasné zaseknutie, ktoré po ukončení pôsobenia na organizmus spôsobí ešte horšie účinky. Vytvára sa mechanizmus začarovaného kruhu.

O svojej depresii hovoria aj ďalší slávni páni ako Jim Carrey, Owen Wilson a Matthew Perry. Najťažšie je pripustiť si, že ste chorí, a vyhľadať pomoc.

S depresiou sa stretáva čoraz viac mužov. Toto nesmie byť dovolené. Ak spozorujeme príznaky ako: nedostatok chuti do jedla, zmeny v správaní, negatívne myšlienky, chudnutie alebo nadmerné priberanie, agresívne správanie, smútok, samovražedné myšlienky u partnera, manžela alebo kolegu z práce – musíme zasiahnuť. Najprv s nimi hovorte, podporujte ich a počúvajte s empatiou a až potom ich pošlite k špecialistovi – psychológovi, alebo psychiatrovi.

Pamätajte, že depresia sa môže vyskytnúť u každej osoby. Depresia nemá pohlavie. Ako každá iná choroba si vyžaduje liečbu.