Pocit vlastnej hodnoty je dôležitým predpokladom toho, aby ste sa v živote cítili naplnení, harmonickí a úplní. Aké postoje spôsobujú, že sa podceňujete, a aké cvičenie vám ich pomôže zmeniť?

VÍZIE

Význam má mnoho podôb:

  • vnútorná – ako rešpektuje a venuje pozornosť sebe samému, svojim túžbam, potrebám a požiadavkám;
  • vonkajšia – ako ho vníma spoločnosť a blízke okolie, potvrdenie, že je milovaný, zaujímavý a dôležitý pre ostatných ľudí.

NASTAVENIA

Každý človek má v tej či onej miere postoje, ktoré znižujú jeho osobnú hodnotu. A to vyvoláva problémy a otázky:

  • “Prečo sa stále snažíš, tvrdo pracuješ, ale nevidím žiadne povýšenie?”,
  • “vediem vlastnú firmu, ale nedokážem delegovať úlohy a vyžadovať od podriadených maximálny výkon”,
  • “môj manžel neberie do úvahy moje želania a nepočúva môj názor”.

Na riešenie takýchto problémov je potrebné pochopiť, aké myšlienky ovplyvňujú ich výskyt vo vašom živote.

1. “Vyčnievať je zlé.”

Napríklad byť bohatý a úspešný je neprijateľné a nebezpečné. Tento postoj je v nás zakorenený od revolúcie a rezonuje aj dnes.

2. “Demonštrovať cnosti je nevhodné.”

Hypertrofovaná skromnosť vštepovaná v detstve rodičmi a významnými ľuďmi. V dôsledku toho človek pociťuje hanbu a vinu.

3. “Záujmy iných ľudí sú dôležitejšie.”

Zanedbávanie vlastných záujmov a potrieb v prospech potrieb iných.

4. “Dôležité je, čo hovoria ostatní”

Pri rozhodovaní človek nielenže počúva názory iných ľudí, ale aj im dôveruje viac ako vlastným. Takto sa prejavuje zahalený strach prevziať zodpovednosť za svoj život a rozhodnutia.

5. “Nechcem nikoho uraziť.”

Keď človek v strachu, že niekoho urazí, robí ústupky, ktoré mu komplikujú život, zapája sa do sebaobviňovania, prispôsobuje sa a toleruje, je to prejav strachu z odmietnutia. Tento postoj sa často prelína s postojom uprednostňovania záujmov iných ľudí.

6. “Ja o ničom nerozhodujem.”

Presúvanie viny za svoje neúspechy na iných ľudí a okolnosti. Vnímaná neschopnosť ovplyvniť svoj život.

TECHNIKA

Ak v sebe rozpoznáte aspoň jeden postoj, vykonajte nasledujúcu techniku.

1.  Popíšte postoj

Ako ovplyvňuje váš život? Ktorých oblastí sa obzvlášť dotýka? Ako sa prejavuje v správaní?

2. Vyberte si opačný názor

Napríklad máte postoj “je nevhodné predvádzať svoje cnosti”. Nahraďte ho pozitívnym presvedčením “vážim si a milujem svoje cnosti a rád sa o ne delím s ostatnými”.

3. Uveďte príklad

Na dokončenie cvičenia si spomeňte na situáciu, v ktorej ste prejavili tento postoj, a predstavte si, ako by ste sa správali, keby ste sa riadili novým pozitívnym presvedčením. Neponáhľajte sa, predstavte si všetko čo najpodrobnejšie, v duchu pozorujte svoje správanie. Zapamätajte si to.