Workoholizmus je problém čoraz väčšieho počtu ľudí, pre ktorých je práca centrom života a hlavným bodom, okolo ktorého sa točí všetko ostatné.

Workoholizmus je závislosť od práce. Psychológovia sa domnievajú, že človek, ktorý trpí touto závislosťou si nie je vedomý, že je to naozaj tak. Osoba, ktorá veľa pracuje, je navyše v očiach ostatných ľudí považovaná za vynaliezavú a zodpovednú osobu.

Workoholizmus: príčiny

Príčiny workoholizmu sú veľmi odlišné. Je veľmi zriedkavé nájsť jednu hlavnú príčinu, najčastejšie existuje niekoľko rôznych problémov, ktoré sa prejavujú prostredníctvom workoholizmu. Psychológovia však tvrdia, že takýto problém sa najčastejšie týka ľudí, ktorí potrebujú neustály pocit kontroly a nedôverujú iným. Táto závislosť dobieha ľudí, ktorí sú mimoriadne perfekcionistickí.

V dnešnom svete je úspešný človek ten, ktorý pracuje veľa, často nad svoje sily. Mnoho ľudí pracuje tvrdo, často na úkor svojej rodiny a vlastného zdravia, aby dosiahli úspech. Takto väčšina spoločnosti vníma úspech ako synonymum luxusu a profesionálnej kariéry.

Workoholizmus sa často vyvíja u ľudí, ktorí majú rôzne typy kompulzívnych porúch, neuróz alebo emocionálnych nedostatkov. Ľudia, ktorí v detstve zažili chudobu, tiež často pracujú v dospelosti nad svoje sily, aby sa už nikdy nevrátili do takého hmotného stavu.

Workoholizmus a vášeň

Ľudia, ktorí venujú všetku svoju energiu rozvíjaniu svojej vášne, by si mali uvedomiť, že práca vykonávaná nad svoje sily je škodlivá pre duševné aj fyzické zdravie. Najdôležitejšie je preto udržiavať rovnováhu medzi vášňou a každodenným životom.

Workoholizmus: príznaky

Prvé príznaky workoholizmu je ťažké spozorovať. Nikto sa predsa nestane za noc workoholikom. Je to proces, zvyčajne dlhý, počas ktorého sa postupne začínajú prekračovať hranice medzi pracovným časom a životom po práci.

Workoholik si predlžuje pracovnú dobu, berie si ju domov, je posadnutý tým, či urobil prácu dobre a neustále na ňu myslí. Takýto človek sa vedome vzdáva svojho súkromného života kvôli práci, nie je schopný prestať myslieť na to, či je všetko urobené tak, ako má byť.

Workoholizmus: Ako sa s tým vyrovnať?

Workoholik si musí uvedomiť, že má problém. V prvom rade musí vidieť škodu, ktorú si spôsobuje nadmernou prácou –  zanedbáva rodinný život, spoločenský život a svoje zdravie. Pochopenie problému je prvým krokom k úspechu.

TIP na článok: Pracovný stres

Veľmi dobrým riešením bude dovolenka, ktorá vám pomôže dištancovať sa a pozrieť sa na problém z iného uhla pohľadu. Pracovník bude musieť svoje myšlienky nevyhnutne smerovať na inú cestu.

Psychoterapia tiež poskytuje veľmi dobré výsledky. Psychológ pomôže workoholikovi nájsť dôvody tohto stavu. Okrem toho s pomocou psychológa je oveľa jednoduchšie prekonať problémy.

Workoholizmus: ako pomôcť workoholikovi?

Workoholikovi môžu pomôcť príbuzní, rodina, priatelia a partneri. Ich podpora je veľmi dôležitá a musia dosiahnuť to, aby si workoholik uvedomil, že spôsobuje ujmu sebe a svojim blízkym.

Akákoľvek, aj tá najmenšia forma pomoci bude dobrá. Môžete presvedčiť pracovníka na spoločnú dovolenku, zapojiť ho do nového koníčka, napríklad do fyzickej činnosti alebo v krajnom prípade mu ponúknuť terapiu u psychológa.

Zdroj