Hypochondria je jedna z mnohých neurotických porúch. Hypochonder je človek, ktorý je presvedčený, že v jeho tele vzniká choroba. Čo je to vlastne hypochondria? Ide o veľmi zaujímavú problematiku, preto stojí za to ju bližšie preskúmať. Pokračujte v čítaní!

HYPOCHONDER: KTO TO JE?

Hypochonder je človek, ktorý v sebe hľadá choroby a vyhľadáva častý kontakt s lekármi. Stáva sa tiež, že hypochonder neverí lekárom a dokonca ani výsledkom testov, ktoré dostanú. Sú presvedčení, že sú chorí a celý svet okolo nich sa mýli.

Takýto človek sa veľmi zameriava na svoje zdravie. Strávia celé dni za internetom alebo za knihami a študujú o chorobách, ktoré ich trápia. Získanie vedomostí takýmto spôsobom môže u takéhoto človeka nielen presvedčiť, že má danú chorobu ale aj o tom, že objavili ďalšie choroby, ktorými je človek poznačený. Hypochonder je neustále zameraný na svoje zdravie a neustále je presvedčený, že niečo nie je v poriadku a potrebuje okamžitú pomoc.

HYPOCHONDER: PRÍZNAKY

Hypochonder je človek, ktorý sa stará o svoje zdravie. Aj drobné a celkom obyčajné neduhy sa považujú za príznak veľmi vážneho a rýchlo postupujúceho ochorenia. Hypochonder by sa nemal považovať za simulanta.

Simulant je človek, ktorý sa tvári, že má špecifické choroby, pretože dúfa, že mu prinesú výhody – starostlivosť od iných ľudí, menej práce či vyhýbanie sa povinnostiam. Hypochonder naopak chladne nekalkuluje. Je absolútne presvedčený, že má pravdu a v jeho tele sa vyvíja choroba, len ju nikto nevie správne diagnostikovať. Hypochondria je založená na úzkosti. Bežné príznaky hypochondrie zahŕňajú:

  • Časté kontakty s lekármi
  • Tendencia k častým zmenám lekárov
  • Zveličujú svoje utrpenie a iné pocity
  • Hlasité sťažnosti na ich zdravotný stav bez možnosti presne určiť problém
  • Zohľadnenie úplne bežných situácií v rámci choroby – červenanie, potenie, zrýchlené dýchanie po cvičení. Vo všetkých ohľadoch je hypochonder schopný vnímať príznak veľmi vážneho ochorenia

Pre hypochonderov je veľmi bežné, že sú predmetom vtipov a posmeškov. Hypochonder je vnímaný ako poľutovaniahodný. Človek s úzkostnou poruchou si však zaslúži pochopenie, súcit, pomoc a vhodnú liečbu.

HYPOCHONDER: LIEČBA A TERAPIA

Hypochondria je porucha, ktorá dráždi nielen okolie, ale tiež predovšetkým veľmi sťažuje život postihnutého. Liečba hypochondrie však nie je vôbec jednoduchá. Hypochondri predpokladajú, že ich myseľ je zdravá a že choroba alebo fyzické choroby, ktoré ich trápia, sú skutočné.

V prípade hypochondrie sa niekedy používa medikamentózna terapia. Je určená na upokojenie úzkosti a zníženie intenzity symptómov. To pomáha presvedčiť hypochondera, že liečba je účinná a potrebná. Utlmenie úzkosti vám tiež pomôže urobiť ďalšie kroky vo vašej liečbe.

Príčina hypochondrie je často úplne neznáma a môže byť zakorenená už v ranom detstve. Kognitívno behaviorálna terapia prináša najlepšie výsledky pri liečbe hypochondrie. Práve vďaka nej dokáže narušený človek prísť na koreň problému, pochopiť ho a prepracovať sa k nemu. Dokáže sa tiež zbaviť silného a neustáleho pocitu strachu a zároveň nahradiť nevhodné vzorce zdravšími a spoločensky prijateľnými.

Terapia je najlepší spôsob, ako sa oslobodiť od silného pocitu úzkosti. Pacient musí na sebe pracovať – veľký význam tu má ochota k zmenám a tvrdá práca, no terapeut vás bude na tejto ceste sprevádzať a pomôže vám vytrvať vo vašich rozhodnutiach.

Ako žiť s človekom, ktorý má duševnú poruchu? Odpoveď na túto otázku môžete získať tu.

Zdroj