Láska a priateľstvo sú dôležitými aspektmi v živote každej ženy, rovnako ako aj ľudia, s ktorými môžu zdieľať tieto pocity. Dobrý priateľ alebo milovaný muž sa často označuje ako spriaznená duša. Čo však znamená tento pojem? Ako viem, že je to táto osoba? Existujú nejaké signály, že sa stretli dve spriaznené duše?

Spriaznená duša – čo to znamená?

Pojem spriaznená duša znamená špeciálnu blízkosť až duševnú spriaznenosť, vyznačujúce sa porozumením a veľmi silným putom medzi oboma osobami, je to pocit ako by ste tú osobu už poznali.

Spriaznená duša – kto je to?

Spriaznená duša je osoba, ktorá má veľmi blízko k vašim názorom, pocitom a dilemám, aj keď váš vzťah netrvá dlho. Takýto človek sa môže stať dlhoročným priateľom a dôverníkom. Môže sa tiež stať aj vašim mužom, milencom a ochrancom.

Spriaznená duša nemusí byť nevyhnutne len opačného pohlavia. Môže ňou byť aj blízka priateľka! Ak máte vo svojom okolí človeka, s ktorým máte podobné názory, rozhľad na svet a v stresových situáciách reagujete takmer rovnako, je veľmi možné, že toto je vaša spriaznená duša.

Tiež nie je nezvyčajné nájsť vo svojej spriaznenej duši svoju polovičku. Najčastejšie je to najdôležitejšia súčasť dlhého a úspešného spoločného života. Ľudia s podobnými názormi, vierami a cieľmi lepšie chápu emócie, ktoré partner cíti. Môžu sa vžiť do jeho situácie a pozrieť sa na celú vec z diaľky. Vďaka tomu sa vzťahy pozostávajúce z dvoch spriaznených duší, teda navzájom podobných osobností, považujú za jedny z najtrvácnejších. V tomto type vzťahu je badateľná aj najmenšia rozvodovosť, preto si nájdite niekoho podobného ako ste vy!

Stretnutie so spriaznenými dušami – Ako zistím, či je to táto osoba?

Najdôležitejšou vecou v počiatočných fázach vzťahu je rozhovor. Vďaka nej dokážete posúdiť, či je človek vašou spriaznenou dušou, alebo sa snaží vás len potešiť. Ak máte podobné záujmy, vaše názory na dôležité témy sa až tak nelíšia a máte podobnú predstavu o realite, je veľmi možné, že osoba, ktorú poznáte, je spriaznená duša.

Spriaznená duša je tiež osoba, na ktorú sa môžete spoľahnúť v zložitých situáciách. Najčastejšie je to dobrý priateľ, ktorý rozumie vašim potrebám a chce čeliť nepriazni osudu alebo s vami oslavovať radostné chvíle. Spriaznená duša je zrkadlovým obrazom vašej osobnosti. Vie, čo je pre vás dôležité a v akých situáciách ste radšej sami. Je to tiež človek, ktorý sa môže povzniesť nad svoje potreby, aby vám urobil radosť. Najčastejšie tiež vie, čo má urobiť, aby to dosiahol.

TIP: dávajte si pozor na falošné priateľstvá

Spriaznená duša a psychológia

Podľa psychológie je spriaznená duša predovšetkým človek veľmi podobný nám. Často sa stáva, že ľudia vychovávaní v podobnom čase, mieste a podmienkach vnímajú svet rovnako. Majú rovnaké názory, reagujú podobne na rovnaké situácie a majú podobné životné ciele. To však neznamená, že sa z nich stanú spriaznené duše. Čo je teda potrebné na to, aby sa to stalo?

Prvou veľmi dôležitou vlastnosťou, ktorú má každá spriaznená duša, je empatia, čo je schopnosť cítiť pocity a emócie druhého človeka, „dostať sa do kože niekoho iného“. Aj malé množstvo empatie môže z niekoho urobiť spriaznenú dušu.

Spriaznené duše sa často správajú, gestikulujú a hovoria podobne. Sú ako dvojčatá oddelené pri narodení, hoci majú odlišný vzhľad, vnútorná strana je takmer identická. Stáva sa tiež, že spriaznené duše, aj bez toho, aby sa navzájom poznali, urobia podobné životné rozhodnutia, rozhodnú sa pracovať v rovnakom priemysle alebo majú rovnaký štýl obliekania.

Zdroj