Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg prednedávnom ohlásil novú funkciu najväčšej sociálnej siete, ktorú viaceré média označili ako tlačidlo dislike. Správa sa stala senzáciou a za niekoľko hodín obletela celý svet. Neskoršie upresnenia však ukázali, že vyjadrovať nesúhlas a nepriazeň cez Facebook tak skoro nebudeme. Podľa Zuckerberga má tlačidlo slúžiť na vyjadrenie empatie. Pôjde teda o akúsi skratku k vyjadreniu emócie, ktorú máme pri čítaní statusu alebo zdieľaného linku. Je empatia na Facebooku reálne? Ovplyvní táto zmena aj to ako komunikujeme v realite?

Sociálne siete majú na spôsob, akým komunikujeme nepopierateľný vplyv. Napr. tlačidlo „like“ sa stalo prostriedkom k vyjadreniu pozitívnej spätnej väzby. Je rýchlym a pohodlným spôsobom ako dať najavo, že s niečím súhlasíme, páči sa nám to či dokonca, že zažívame to isté. Dalo by sa prirovnať k neverbálnemu prikývnutiu hlavou, ktoré nám dáva možnosť vyjadriť vlastný postoj vo veľkom dave ľudí.

Hlavným vplyvom tohto tlačidla na spôsob akým komunikujeme je to, že nahrádza priamy komentár. [pullquote align=”left”]Len si predstavte, že by ste každý váš „like“ mali nahradiť nejakým komentárom.[/pullquote] Facebook tak vytvoril efektívny prostriedok na to, aby sme v rýchlej dobe plnej informácii mohli komunikovať rýchlejšie a udržiavali kontakt s väčším množstvom ľudí.

Skutočnosť, že Facebook pridáva do spektra komunikačných možností novú funkciu teda môže byť významnejšia ako sa na prvý pohľad zdá. Tlačidlo „like“ nám umožnilo komunikovať pozitívnu spätnú väzbu takpovediac bez toho, aby sme ju komunikovali. Náš úsmev či naše prikývnutie nahradilo kliknutie na tlačidlo. Je otázne čo sa stane, keď vyjadrenie empatie či súcitu nahradíme podobným spôsobom.

Určite by bolo odvážne tvrdiť, že tlačidlo „like“ nás urobilo plytkejšími vo vyjadrovaní pozitívnych emócii. Facebookovské tlačidlo vyjadrenia empatie však nahrádza oveľa komplexnejšiu emóciu. Vyjadrenie súcitu či empatie často vyžaduje oveľa širšie spektrum signálov ako je prikývnutie či úsmev. Preto je možné, že signál, ktorý chceme príjemcovi vyslať, ostane značne zredukovaný. Ako náhrada za priamu komunikáciu tak môže byť tlačidlo empatie veľmi nepostačujúce.

Sociálne siete nás urobili bližšími, keď treba prekonávať veľké vzdialenosti.[pullquote align=”right”]Je však dôležité dať si pozor na to, aby nás neurobili vzdialenejšími voči našim blízkym.[/pullquote] Facebookovské tlačidlo vyjadrenia empatie môže byť dobrým prostriedkom pre povzbudenie či podporu človeka, ktorý sa na sociálnej sieti prizná so svojim trápením, obzlášť ak mu takúto podporu vyjadrí veľké množstvo ľudí. Pri vyjadrení súcitu či empatie však nesmieme zabúdať na to, že sa deje najmä v osobnej blízkosti a v kontakte dvoch živých bytostí, ktorá dáva priestor pre utešujúce slová, úsmevy či pohladenia. Zmeny na facebooku teda budú užitočným prostriedkom, no nemali by sa stať náhradou pre vyjadrenie našich emócii.