Keď si predstavíme psychickú poruchu, často prevláda predstava človeka zviazaného v zvieracej kazajke divoko metajúcom sa v miestnosti s vystuženými stenami. Tento obraz však zodpovedá len veľmi malému dielu z pomerne bohatej sféry psychických chorôb.

Jedným z najvážnejších porúch z tejto sféry sú poruchy osobnosti. Veľmi často sa o nich hovorí ako o poruchách, ktoré zasahujú štruktúru osobnosti a teda majú vplyv na správanie, prežívanie a myslenie človeka.

Ľudia s patologickú štruktúrou osobnosti, ľudovo zvaní psychopati sa význačujú súborom čŕt, ktoré ich odkláňajú od toho, čo voláme normalita. Jej zadefinovanie je, podobne ako zadefinovanie patológie, v psychologií a psychodiagnostike veľmi problematické. Často je totiž mimoriadne náročné urobiť deliacu čiaru medzi tým čo je ešte v norme a tým čo vyžaduje psychologickú alebo psychiatrickú intervenciu.

Aj preto psychiatrické zariadenia obýva len zlomok ľudí s poruchou osobnosti. Ostatní žijú medzi nami. Treba sa báť? V drvivej väčšine prípadov určite nie.

V bežnom rozhovore je takýchto ľudí ťažko zbadať. Niekedy môžu trochu vytŕčať svojim čudáckym správaním alebo neštandardným jazykom či myslením. No v mnohých prípadoch sú to ľudia s obrovskou charizmou, ktorí priťahujú pozornosť mávajú silné vodcovské schopnosti a výborne ovládajú ľudí, bez toho aby im kládli odpor. Práve v súvislosti s takýmito typmi osobností sa hovorí o šarme psychopatov.

Takýchto ľudí je fascinujúce počúvať a sledovať. Často majú život plný najrôznejších zážitkov, úpútavajú svojimi názormi, ktoré si okolie veľmi rýchlo osvojí. Sú schopní dávať trefné komplimenty a čo je najzaujímavejšie, ľudia sú ochotní ich oveľa viac tolerovať. Pôsobia ako veľmi originálni jedinci, ktorí doslova strhávajú ľudí svojim šarmom. Mnohokrát ide najmä o tzv. narcistické správanie, no šarmom často oplývajú aj hraničné typy osobnosti.

[pullquote]Šarmu psychopatov dokážu veľmi dlho podliehať najmä empatické osobnosti, ktoré bývajú viacej tolerantné a dokážu racionalizovať ich správanie. [/pullquote] Obzvlášť problematická situácia nastáva keď človek podľahne tomuto šarmu v partnerskom vzťahu. Existuje niekoľko náznakov, ktoré signalizujú, že niečo nie je v poriadku. Realita je samozrejme omnoho širšia a nie vždy nám jediný signál odhalí pravdu o celej osobnosti. Ako teda nepodľahnúť šarmu psychopatov?

Pozrite sa na vaše rozhovory „zhora“

Ak prichádzate za človekom s úmyslom porozprávať sa o niečom, čo je pre vás dôležité no nakoniec sa k veci nedostanete, pravdepodobne sa veľmi rýchlo zmenila téma. Obzvlášť vtedy, ak ide o nepríjemnú tému či poukázanie na zlyhanie, sa dokáže konverzácia obrátiť proti vám. Potkýnate sa na detailoch, vysvetľujete svoje slová či predkladáte dôkazy, ktoré sú spochybňované – a po chvíli ani netušíte čo ste riešili. Šarm psychopatov tu dostáva veľmi silnú ranu, a tak sa ho človek snaží všemožne obrániť. Často až tak, že z rozhovoru odchádzate ako ten, kto sa ospravedlnil.

Dajte si veľký pozor na to, čo je cieľom vášho rozhovoru a počas rozhovoru si to neustále opakujte. Vracajte rozhovor späť k pointe a nenechajte sa odbiť. Ostaňte duchom prítomní, nereagujte na urážky či obvinenia.

Nenechajte sa kritizovať pre maličkosti

Obzlášt ak ide o prehrešky z dávnej minulosti. Šarm psychopatov je často živený zdanlivou neschopnosťou okolia. Kritika lieta na všetky strany okrem jednej. Často sa dostáva aj vám, spočiatku veľmi nepozorovane. V snahe zapáčiť sa a zachovať si priazeň sa prispôsobíte najprv v maličkostiach a neskôr popustíte aj z vlastných zásad a hodnôt.

Najmä pri partnerských vzťahoch platí, že nadmerná kritika signalizuje nekompatibilitu alebo neschopnosť vzájomného prijatia. Samozrejme je potrebné vo vzťahu hľadať dobro toho druhého, no zaprieť sa a spraviť druhému láskavosť je iné ako zaprieť sa tak, aby som sám seba pretvoril. Výsledok práce na sebe samom má byť zlepšením toho kto ste, nie prispôsobením sa požiadavkam niekoho druhého.

Neverte hocijakému komplimentu

Ľudia radi počúvajú komplimenty. Niekedy ich dokonca príjmajú s falošnou skromnosťou, aby ich človek zopakoval:

Kompliment č. 1: „Dnes vyzeráš skvelo!“
Spochybnenie namiesto poďakovania: „ Ale to sa ti len zdá.“
Kompliment č.2: „No vážne! Máš skvelý účes!“

Napriek tomu netreba vždy veriť všetkému čo nám druhý človek povie. Je to náročnejšie na vlastné ego, no lepšie pomáha udržať zdravé sebavedomie a hlavne zdravé vzťahy. Šarmantní psychopati používajú komplimenty ako nástroj na získanie priazne. Tú si chce človek zachovať, a tak dúfa v ďalší kompliment. Časom sa však mnohokrát odhalí, že ide o prázdne slová či o akúsi „potravu pre ego“, ktorou si takýto človek kŕmi svojich priaznivcov.

Skúmajte teda či sú komplimenty ľudí vo vašom okolí založené na realite a hlavne či nechcú ich autori iba upútať pozornosť.

Vytvárajte rovnováhu vo vzťahu

Šarm psychopatov často stavia na našej vlastnej túžbe po uznani a po prijatí. Rovnako ako komplimenty, ani prílišné sústredenie na jediného človeka nemôže vytvoriť rovnovážny vzťah. Ak o vás druhý človek vie všetko a vám o ňom chýbajú základné informácie, máte veľmi nevyrovnaný vzťah.

Je preto na mieste pýtať sa, čo túto nerovnováhu vytvorilo. Ak ani po priamo kladených otázkach nie je druhý človek schopný na ne odpovedať, ale radšej obráti rozhovor na niečo iné, prípadne na vás, pravdepodobne je niekde chyba.

Rozlíšte medzi charizmou a zbožštovaním

Svet je plný charizmatických ľudí, no žiaden človek nie je dokonalý. Po niekoľkých týždňoch, alebo mesiacoch odkedy poznáte človeka by ste mali vedieť pomenovať aspoň pár „nedokonalostí“ či charakteristík, ktoré rušia jeho mandát na Olymp. Nemusí ísť pritom o nejakú vážnu kritiku. Stačí priznanie, že máte dočinenia s človekom.

Ak napriek dlhšiemu vzťahu nedokážete na druhom človeku odhaliť chyby, prípadne ich ospravedlňujete či pripisujete „charakteristickej osobnosti“, je namieste sa pýtať ako takáto predstava vznikla. Pravdepodobne ide len o ďalšieho človeka z mäsa a kostí, ktorý si vo vašich očiach vytvoril imidž poloboha.

Šarm psychopatov má jednu kľúčovú vlastnosť, ktorá vysiela jasný signál o tom či je dobré s daným človekom vytvárať vzťah – šarm posúva jeho nositeľa do popredia a jeho obdivovateľov do úzadia. Ak sa neustále ocitáte v úzadí – je vhodné sa začať pýtať či ste nepodľahli šarmu psychopata.