Párová terapia (psychoterapia) je určená pre ľudí, ktorí sa vo vzťahu stretli s problémom, s ktorým si sami nevedia poradiť. Počas rozhovoru im terapeut pomáha definovať ťažkosti a prekonávať ich komunikačné bariéry.

Kedykoľvek môžu nastať problémy alebo konflikty vo vzťahu. To platí najmä pre tých, ktorí tvoria pár už veľa rokov ale aj pre páry, ktoré majú oveľa menšie skúsenosti. Nie všetky problémy je možné vyriešiť samostatne, najmä keď medzi partnermi vzniknú komunikačné ťažkosti.

Ak sa vo vašom vzťahu vyskytne problém, stojí za to vyhľadať pomoc. Rodina a priatelia nie sú vždy schopní pomôcť v takejto chúlostivej záležitosti, preto je lepšie obrátiť sa na špecialistu. Psychologické kliniky zamestnávajú terapeutov, ktorí sa špecializujú na psychoterapiu pre páry. Úlohou terapeutov je identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie.

ČO JE TO PÁROVÁ TERAPIA / PSYCHOTERAPIA?

Párová psychoterapia je séria stretnutí, na ktorých sa zúčastňujú partneri a terapeut. Počet konzultácií a dĺžka liečby závisia od toho, aký problém je zdrojom konfliktu. Je potrebné pripomenúť, že nevyhnutnou podmienkou na zahájenie psychoterapie je spolupráca a ochota k zmenám, ktorú prejavia obaja partneri.

Počas psychoterapie sa nastoľujú témy, ktoré sú zdrojom sporov vo vzťahu. Partneri sa s pomocou špecialistu snažia zistiť, s akými ťažkosťami sa vo vzťahu stretávajú a ktorých oblastí sa týkajú. Hlavným cieľom psychoterapie pre páry je naučiť sa rozprávať o svojich emóciách (niekedy veľmi ťažkých) a zlepšiť komunikáciu.

PRE KOHO JE URČENÁ PÁROVÁ TERAPIA / PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia je určená pre ľudí, ktorí vo svojom spoločnom živote prežívajú nedorozumenia, zhoršujú sa ich vzťahy, prežívajú negatívne emócie alebo pocit odmietnutia zo strany partnera. Indikátory využívania pomoci sú aj rastúce konflikty v dôsledku práce, rozdelenia povinností, chorôb alebo problémov v sexuálnej sfére. Psychoterapia sa venuje manželským párom a neformálnym vzťahom (heterosexuálnym a homosexuálnym) s každou skúsenosťou. Jedinou podmienkou je úprimná ochota spolupracovať a zlepšovať váš vzťah.

Tip na článok: Vzťah ako terapia

MÔŽE PÁROVÁ TERAPIA ZACHRÁNIŤ VZŤAH?

Mnoho partnerstiev prechádza rôznymi fázami. Občas sa stane, že partneri nerozumejú tomu, v ktorej fáze sa práve nachádzajú. Očakávania partnerov bývajú rôzne. Väčšina ľudí však príde s očakávaním zmeny s túžbou, nech je to vo vzťahu lepšie. Výsledkom párovej terapie teda nie je prioritne vzťah zachrániť, ale ide hlavne o to, aby pár našiel cestu z krízy a aby sa mali vo vzťahu lepšie.

Zdroj