Zdroj

Filofóbia je strach zo zamilovania sa a zo vzťahu s inou osobou. Táto fóbia vie poriadne skomplikovať život a človek trpiaci touto fóbiou sa časom stáva veľmi osamelým a nešťastným. Aké sú jej príčiny? Ako sa prejavuje filofóbia? Existuje liek na strach z lásky?

Čo je to filofóbia?

Ľudia s touto poruchou zažívajú panický strach z blízkosti iných. Pacienti často pociťujú okrem psychických ťažkostí aj somatické symptómy. Za každú cenu sa vyhýbajú akýmkoľvek trvalým vzťahom, či dokonca možnosti do nejakého vstúpiť, hoci si to niekedy veľmi želajú. Neliečená porucha vedie k životu v úplnej samote.

Aké sú príčiny filofóbie?

Rovnako ako u iných fóbií, základom filofóbie sú behaviorálne príčiny, ktoré sú založené na minulých udalostiach a skúsenostiach. Medzi príčiny strachu z lásky môžeme spomenúť:

 • zlé skúsenosti v citových vzťahoch (opustenie, zrada zo strany partnera);
 • byť svedkom častých hádok medzi rodičmi počas detstva alebo dospievania;
 • vnímať milostné vzťahy ako niečo nečisté, v rozpore s náboženstvom;
 • spojenie lásky so s*xuálnym stykom (niektorí z toho majú strach);
 • averzia k iným ľuďom, nedostatok dôvery;
 • nízke sebavedomie.

Filofóbia sa môže vyvinúť aj u ľudí, ktorí bojujú so strachom z odmietnutia. Takéto osoby sa úplne vzdajú akýchkoľvek pokusov o nadviazanie vzťahu s niekým aby sa vyhli potenciálnemu sklamaniu. Strach z lásky môže byť trvalý alebo len na určitý čas.

Príznaky filofóbie

Medzi najčastejšie príznaky filofóbie patria:

 • nervozita, úzkosť z myšlienok a udalostí súvisiacich s láskou;
 • potláčanie vnútorných pocitov;
 • vysoká neochota nadväzovať hlbšie vzťahy s ostatnými;
 • vyhýbanie sa miestam, ako sú reštaurácie, kiná, parky, kde môžete stretnúť milencov;
 • vyhýbanie sa príležitostiam, akými sú svadby, zásnuby;
 • izolácia od ľudí;
 • fyzické príznaky: potenie, zrýchlený tep, nevoľnosť, bolesti brucha, mdloby v konfrontácii so situáciami spojenými s láskou.

Filofóbia z dlhodobého hľadiska môže viesť k úplnej osamelosti, čo má za následok nízke sebavedomie, malátnosť alebo depresiu.

Liečba filofóbie

Našťastie, filofóbia je porucha, ktorá sa dá úspešne liečiť. Ako u väčšiny ochorení tohto typu, aj v liečbe strachu z lásky sa využíva individuálna psychoterapia, v extrémnych prípadoch farmakologicky podporovaná.

Najbežnejšou a pravdepodobne najúčinnejšou liečbou filofóbie je kognitívno behaviorálna terapia. Zvyčajne sú zdrojom strachu scenáre generované podvedomím, ktoré by sa stali, ak by sa človek rozhodol nadviazať blízky vzťah s inou osobou.

Základnou technikou práce s pacientom sú v tomto prípade sedenia, počas ktorých pacient mení spôsob uvažovania o svojej úzkosti a mení vnímanie situácií, ktoré ho predtým napĺňali strachom.

Napriek tomu by ste nemali filofóbiu ignorovať, pretože ide o vážnu poruchu a ak sa nelieči, môže výrazne sťažiť vaše fungovanie v každodennom živote.