Zdroj

Rodinná psychoterapia je navrhnutá tak, aby pomohla identifikovať problémy, s ktorými sa rodina musí vysporiadať. Táto forma terapie sa často používa na analýzu nedorozumení a konfliktov vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi rôzneho veku.

Rodinná psychoterapia – čo to je?

Rodinná psychoterapia slúži na podporu rodičov, ktorí zápasia s výchovnými problémami, hľadajú spôsoby riešenia konfliktov alebo hľadajú spôsoby, ako stabilizovať situáciu, keď niektorý z členov rodiny trpí duševnou poruchou.

Rodinné problémy sa neobmedzujú len na sociálne patológie. Nepriaznivé javy prejavujúce sa v správaní detí môžu vyplývať zo špecifických výchovných modelov, ako aj z nerovnováhy v rozdelení rolí a zodpovedností. Fungovanie rodiny ovplyvňuje mnoho faktorov a problémy s komunikáciou či neporozumenie prispievajú ku vzniku konfliktov.

Potreba využiť rodinnú psychoterapiu by nemala vyvolávať rozpaky, rovnako ako účasť na iných typoch psychoterapeutickej pomoci. Emocionálny a sociálny vývoj každého človeka závisí vo veľkej miere od rodinnej situácie.

Rodinná psychoterapia – ako to prebieha?

Rodinné psychoterapeutické sedenia prebiehajú v rôznych konfiguráciách. Na začiatku môže psychoterapeut navrhnúť stretnutie vo väčšej skupine, aj keď je problém zameraný na jednu osobu (napr. dieťa). Pohľad ostatných členov rodiny je pre terapeuta užitočný a pomáha mu plánovať ďalšie stretnutia, ktorých sa môžu zúčastniť tí, ktorých sa nedorozumenie alebo spor priamo dotýka.

Účasť na psychoterapii je možná a má zmysel vtedy, keď sa všetci jej účastníci rozhodnú dobrovoľne a chcú spoločne nájsť riešenie problémov, ktoré sa dotýkajú ich rodiny.

Rodinná psychoterapia – účinky

K rodinnej psychoterapii by sa malo pristupovať s primeraným postojom a uvedomením si očakávaných účinkov sedenia. Požadovaným výsledkom psychoterapie je dosiahnutie vopred stanovených cieľov. Keďže sa rodinných stretnutí zvyčajne zúčastňuje skupina ľudí, každý z účastníkov si určuje svoje individuálne ciele. Ich realizácia by nepriamo mala viesť k prospešným zmenám vo všeobecných rodinných vzťahoch.

Uspokojivé výsledky terapie možno očakávať, ak každý člen rodiny pristupuje k sedeniu s otvorenosťou a zodpovednosťou za svoje nedostatky a chyby. Budovanie vzájomného porozumenia tam, kde predtým nebolo, je kľúčové. Takýto terapeutický efekt v rámci práce s rodinou si vyžaduje niekoľkotýždňovú až niekoľkomesačnú prácu – všetko závisí od druhu ťažkostí, s ktorými sa chceme popasovať. Jedno rodinné stretnutie s psychoterapeutom zvyčajne trvá minimálne hodinu a niektorí odborníci navrhujú sedenia v trvaní až 90 minút.