Otvorené vzťahy sú stále kontroverzná téma. Ako spoločnosť však rýchlo napredujeme a často začíname opúšťať regresívne sociálne normy, podľa ktorých ľudia žili mnoho rokov. Poďme sa spolu pokúsiť naštrbiť toto veľké tabu. Dá sa dnes u nás pohodlne žiť v otvorenom vzťahu? Aké psychologické tlaky od spoločnosti čakajú partnerov? Pre koho takéto vzťahy vlastne sú?

Zdroj: pexels.com

Ale najprv, čo je to otvorený vzťah?

Je to intímny vzťah, ktorý je sexuálne nemonogamný. Má jadro partnerstva, teda zvyčajne dvoch ľudí, ktorí sú si navzájom oddaní s tým, že sa zapájajú do fyzických a niekedy aj romantických stretnutí s inými ľuďmi. Každý vzťah je však individuálny príbeh, preto si treba vždy odkomunikovať hranice. ‍Na rozdiel od polyamorie, ktorá je spojená s emocionálnymi väzbami medzi troma a viacerými ľuďmi (kde sú si navzájom oddaní), otvorený vzťah je stále hlavne o dvoch ľuďoch. Môže to však fungovať?

Menšinová monogamia

Pre mnoho ľudí je monogamia stále považovaná za to najprirodzenejšie. V skutočnosti však monogamiu praktizuje iba približne 5 % cicavcov a medzi zvieratami má monogamia vlastne málo spoločného s láskou. Čo však ľudia? Po väčšinu histórie ľudstva sme žili v skupinách, kde sa monogamia takmer nevyskytovala. Mnohé dnešné kultúry sa tiež s radosťou zapájajú do výmeny manželiek alebo manželov, prípadne sú stále aj také, kde prevažuje polygamia.

Z vedeckého pohľadu môžeme kľudne povedať, že monogamia pre človeka nie je prirodzená. V dnešnej spoločnosti sme však do nej stále tlačení. A má to svoje výhody aj nevýhody. Tak isto ako otvorené vzťahy.

Zaujímavosť: Väčšina ľudí v našej spoločnosti dnes praktizuje skôr sériovú monogamiu. Teda mať výlučne jedného partnera, avšak iba na určitý časový úsek, čo sa neskôr strieda buď s obdobím bez partnera alebo nájdením partnera nového.

Psychológovia radia: Hovorme o emóciách!

Otvorené vzťahy sa odlišujú v interpretácii medzi jednotlivými pármi. Pre niektorých to môže znamenať vzájomnú dohodu na stretnutiach s inými ľuďmi, zatiaľ čo pre iných to môže byť skôr otvorený komunikačný kanál o ich sexuálnych túžbach.

Zdroj: pexels.com

Začína sa ukazovať, že otvorené vzťahy môžu byť psychologicky zdravé pre tých, ktorí sú schopní otvorenej a hlbokej komunikácie, čo je často problém hlavne pre staršie generácie. Mladší ľudia sú všeobecne viac ochotní hovoriť o svojich emóciách a duševnom zdraví. Tak ako je dnes už našťastie menšie tabu navštíviť psychológa, podobne si môžu páry nechať poradiť vo vzťahovej poradni ako sa vysporiadať napríklad s tlakom rodiny alebo spoločnosti.

Je úplne v poriadku ísť inou, vlastnou cestou. A nezabúdať pritom byť úprimný sám k sebe. Pre tých, ktorí sú otvorení novým spôsobom lásky to môže byť veľmi obohacujúce. Pre mnohých je však lepšie uprednostniť tradičné modely vzťahov.

Výhody otvorených vzťahov: intimita, rozloženie tlaku, nové skúsenosti

Výhodou je napríklad ďalšia intimita, ktorá je veľmi stimulujúca. Keď sa dvaja ľudia nadšene a ochotne zapájajú do otvoreného vzťahu, môže to ich partnerstvo posilniť. Namiesto toho, aby sa potláčala akákoľvek príťažlivosť, ktorú cítia k iným ľuďom, môžu byť o tom so svojím partnerom otvorení. Môže to byť tiež nový spôsob, ako hlbšie spoznať svojho partnera.

Zdroj: pexels.com

Výhodou tiež môže byť menej mentálneho tlaku, keďže byť vo vzťahu tiež vyžaduje značné množstvo emocionálnej energie. A ľahšie sa to môže rozložiť medzi viacerými ľuďmi ako v bežnom monogamnom vzťahu. Či už ide o námahu pri starostlivosti a potreby partnera alebo sexuálny apetít, ktorý môže byť u každého veľmi odlišný.

Nové skúsenosti a nové vzťahy môžu tiež výrazne obohatiť náš život. Keď sme s inými ľuďmi, môžeme zažiť veci, ktoré by sme len s jedným partnerom asi nezažili. Každý tiež môže mať iné sexuálne túžby, čo môže byť v otvorenom vzťahu skvelá cesta ako hlbšie preskúmať svoju sexualitu bez toho, aby sme ublížili osobe, ktorú milujeme.

Otvorené vzťahy však nie sú vždy bezproblémové.

Nevýhody otvorených vzťahov: žiarlivosť, neistota, tlak spoločnosti

Medzi nevýhody najčastejšie patrí žiarlivosť a neistota. Ak to nastane, namiesto toho aby sme to brali ako nedostatky, skúsme pochopiť, že žiarlivosť je príležitosťou na ďalší rozhovor. Tým, že budeme otvorene hovoriť o svojich pocitoch sa môžeme k sebe dostať bližšie a môže to tiež odhaliť, že sa vo vzťahu niečo deje. Niekedy je to však príliš ťažké.

Tiež sme už spomínali väčší tlak spoločnosti, keďže existuje veľa predsudkov voči ľuďom, ktorí nie sú striktne monogamní. Našťastie sa dnes okrem pomoci od našich najbližších (ak voči tomu nemajú predsudky) dá vyhľadať už aj odborná pomoc psychológov.

Najdôležitejšia je komunikácia a…

Vzťahy sú postavené na dôvere a intimite. Niektorým ľuďom môže robiť dobre, že ich partner má s niekým iným čisto fyzické stretnutia, ale cítili by sa zranení, keby chodil aj na romantické rande a dával darčeky. Iní partneri to môžu mať úplne inak. Je preto dôležité byť otvorený, úprimný a konkrétny. A niekedy sú okrem kvalitnej komunikácie potrebné aj životné skúsenosti, pokora, sebaobeta a odpustenie.

Zdroj: pexels.com

Otvorené vzťahy stále ostávajú témou plnou kontroverzií a informácie u nás pribúdajú pomaly. Dnes je ešte pomerne ťažké nájsť v našom okolí ľudí a rodiny, ktorým otvorené vzťahy fungujú aj dlhodobejšie. Z pohľadu jednotlivca má človek stále akoby malú vzorku. A zároveň môžeme povedať, že monogamné vzťahy dnes určite nie sú univerzálne funkčné modely, z rôznych dôvodov.

Na záver krok k väčšej tolerancii

To, že ľudia ťažšie prijímajú niečo nové je prirodzené. A aj preto sú otvorené vzťahy stále tabu. Avšak, ako sme aj popísali v tomto článku, otvorený vzťah nie je nový pojem, hoci sa to na prvý pohľad môže zdať. V súčasnej západnej kultúre sa však stávajú čoraz viac spoločensky prijateľnejšími. Je to krok smerom k väčšej tolerancii a pochopeniu v oblasti lásky a vzťahov.