Zdroj

Citové vydieranie je jedna z techník manipulácie s inou osobou. Rodičia a ľudia, ktorí trávia veľa času so svojimi deťmi, už určite počuli vety typu „keby si ma ľúbil, kúpil by si mi hračku“. Citové vydieranie však nie je len doménou detí. Používajú ho ľudia v rôznych sociálnych systémoch – deti voči rodičom, ale aj rodičia voči deťom, dokonca aj dospelí, či partneri vo vzťahu. Ako rozpoznať citové vydieranie? Ako sa s tým vysporiadať?

ČO JE TO CITOVÉ VYDIERANIE?

Emocionálne vydieranie je silná forma manipulácie, pri ktorej niekto používa vaše vlastné emócie proti vám. Citoví vydierači často využívajú vašu láskavosť alebo dobrý charakter tak, že vo vás vyvolávajú pocit, že im niečo dlhujete. Môžu sa tiež vyhrážať, že si ublížia, ak neurobíte to, čo chcú. S citovým vydieraním sa dá ťažko vyrovnať, no je dôležité si uvedomiť, že máte právo povedať nie.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že citoví vydierači majú často problém prijať zodpovednosť za svoje činy a pocity. Ak sa ocitnete vo vzťahu s citovým vydieračom, je dôležité stanoviť si hranice a asertívne komunikovať s okolím.

Všetko to znie veľmi jednoducho – stanovte si limity, buďte asertívni a nenechajte toho druhého prevziať plnú kontrolu nad vaším životom. Citové vydieranie je však skutočne zložitý problém.

KTO JE NAJVIAC OHROZENÝ CITOVÝM VYDIERANÍM?

Prakticky nikto nemá imunitu voči citovému vydieraniu. Obeťou sa môže stať každý. Preto je citové vydieranie také nebezpečné. Je to manipulačná technika, ktorá sa pri šikovnom použití dostane ku každému. Mnoho citových vydieračov sa rozvíja v umení vydierania, aby dosiahli svoj cieľ za každú cenu.

Sú však jedinci, ktorí sú viac náchylnejší na citové vydieranie ako ostatní. Vydierači, najmä tí, ktorí určitým spôsobom využívajú svoje techniky manipulácie, sa učia rozpoznávať svoje obete – ľudí, ktorí sa dajú takto najľahšie zmanipulovať. Do tejto skupiny patria ľudia:

  • Neasertívni
  • S nízkym sebavedomím
  • S veľkou potrebou byť za každú cenu akceptovaný ostatnými
  • Ktorí nedokážu nadväzovať a udržiavať zdravé medziľudské vzťahy

Z toho je zrejmé, že ľudia, ktorí zápasia s problémami so sebaúctou, nemajú sociálne zručnosti alebo sú štatisticky viac vystavení riziku, že sa stanú obeťou vydierača.

CITOVÉ VYDIERANIE VO VZŤAHU

Jednou z najtoxickejších foriem manipulácie vzťahov je citové vydieranie. Stáva sa to, keď sa jeden partner snaží ovládať druhého tým, že sa cíti vinný alebo zodpovedný za svoje vlastné emócie. Napríklad partner môže povedať: „Ak by si ma naozaj miloval, urobil by si X“ alebo „Robím to len preto, že mi na tebe záleží.“

V niektorých prípadoch môže citové vydieranie dokonca viesť k fyzickému zneužívaniu. Ak ste vo vzťahu, kde máte pocit, že vás citovo vydierajú, je dôležité, aby ste vyhľadali pomoc. Existuje mnoho miest, kde vám môžu pomôcť vysporiadať sa s týmto typom manipulatívneho správania.

Vydierač núti partnera správať sa primerane podľa jeho názoru a robí všetko preto, aby si ho podriadil. Zároveň vyvoláva v partnerovi pocit viny a môže sa stať aj agresívnym a zastrašujúcim. Vydierač robí všetko pre to, aby partnera zlomil a dirigoval. Môže sa vyhrážať, že ublíži partnerovi alebo deťom. Môže sa tiež vyhrážať, že si sám ublíži a dokonca môže robiť divadelné predstavenia, aby presvedčil druhú stranu, že to myslí vážne. Vydierač si však v skutočnosti nechce ublížiť. Jediné, čo chce, je podmaniť si partnera za každú cenu.

Veľmi často sa z narcistických a egocentrických partnerov stávajú vydierači – tí, ktorí sa za každú cenu zameriavajú len na uspokojovanie vlastných potrieb a potreby iných ľudí vrátane vlastného partnera a detí sú pre nich absolútne irelevantné. Vydieračmi môžu byť aj chorobne žiarliví ľudia alebo tí, ktorí cítia veľkú potrebu kontrolovať svoj život a chcú ovládať život svojho partnera a prispôsobiť si ho podľa seba bez ohľadu na to, čo si myslia a ako to vníma druhá strana. Pocit kontroly im dáva pocit moci, ktorá je pre nich sama osebe hodnotou.

AKO SA BRÁNIŤ V PRÍPADE CITOVÉHO VYDIERANIA?

Citové vydieranie nikdy nie je niečo, čo by malo vaše okolie akceptovať. Nie je to vzor správneho vzťahu. Takéto vydieranie pôsobí na obeť vždy zle, podkopáva jej sebavedomie, sebaúctu a výrazne zhoršuje kvalitu života.

Bojovať proti tomu však nie je vôbec jednoduché. Citové vydieranie totiž funguje len vtedy, ak naň obeť zareaguje. Citové vydieranie sa preto týka niečoho, čo využívajú blízki, častokrát aj, žiaľ, najbližší k danej osobe. Čo môžete urobiť, aby ste sa oslobodili?

Naučte sa predovšetkým stanoviť si vlastné hranice. Asertivita je veľmi dôležitá zručnosť. Zvládnuť toto umenie nie je pre každého jednoduché, ale všetko sa dá naučiť. V živote môžete rozvíjať schopnosť asertívne reagovať. Stojí za to sa oň starať, aby sa zlepšila kvalita života aj keď nie ste obeťou citového vydierania.

Komunikujte aj svoje emócie a potreby. Hovorte o nich a dajte druhej strane vedieť, čo prežívate, čo potrebujete a aké sú vaše túžby.

Niekedy sa stáva, že problém je taký zložitý, že sa bez terapie nezaobíde. Pri riešení citového vydierania v rodine alebo vo vzťahu môže byť užitočná rodinná alebo párová terapia. Vtedy je šanca, že sa rodina či pár otvorí svojim emóciám, naučí sa komunikovať a brať ohľad na potreby iných ľudí.

Niekedy sa však ten druhý, citový vydierač, vôbec nechce zmeniť. Nechce pochopiť, že robí niečo zle a nedbá na partnerove potreby. Vtedy je najlepšie a najbezpečnejšie takýto vzťah ukončiť.

To všetko nie je vôbec jednoduché, trvá to dlho a počas terapie sa prebúdzajú veľmi silné, predtým potlačené emócie. Avšak preťaženie svojich problémov, zmena vzorcov myslenia a správania alebo tréning sociálnych zručností – to všetko môže výrazne zlepšiť kvalitu vášho života. Bojujte za lepší zajtrajšok. Citové vydieranie nie je nikdy dobré. Zdravá láska, zdravý vzťah a vzťahy s druhým človekom sú niečo, v čom by sa citové vydieranie vôbec nemalo objavovať.