Zdroj

Plaché deti môžu mať problémy s interakciou s inými ľuďmi. V sociálnych situáciách sa začervenajú, mlčia a ak je to možné, schovávajú sa za rodičov alebo za iných ľudí, pri ktorých sa cítia bezpečne. Hanblivé dieťa však potrebuje rodičovskú podporu, aby sa viac otvorilo ľuďom a získalo sebavedomie.

ČO JE HANBLIVOSŤ?

Hanblivosť je definovaná ako zábrana a zdržanlivosť v medziľudských kontaktoch. Dostatočne veľký na to, aby človeku sťažil alebo úplne znemožnil presadzovať svoje vlastné ciele.

SYMPTÓMY PLACHOSTI

Plachosť môže ovplyvniť všetky sféry ľudského fungovania alebo len niektoré z nich. Tieto črty sú také charakteristické, že v dave ľahko spoznáte plachého a utiahnutého človeka. Ako sa prejavuje hanblivosť?

  • V dôsledku fyziologických symptómov – hanblivý človek, ktorý sa zúčastňuje nejakej sociálnej situácie, môže byť bledý, červený a môžu sa mu triasť ruky. Hlas sa môže tiež triasť a môže sa vyskytnúť koktanie. Môže trpieť aj nevoľnosťou, bolesťou hlavy či brucha, prípadne závratmi.
  • Prostredníctvom správania – hanblivý človek sa môže vyhýbať očnému kontaktu a neprejavovať správanie, ktoré uľahčuje kontakty s ostatnými – jeho telo nebude uvoľnené, nebude sa usmievať, alebo bude úsmev veľmi nervózny a nútený. Môže tiež hovoriť veľmi potichu alebo zostať ticho a prikyvovať.

Plachosť môže ovplyvniť aj emocionálnu a mentálnu sféru. S čím sa musia hanbliví ľudia potýkať?

  • Negatívne myšlienky
  • Negatívne vnímanie seba samého
  • Pocit hanby
  • Nízke sebavedomie
  • Problémy získať pozornosť ostatných

Takíto ľudia často pociťujú aj zvýšené napätie, stres a smútok. Môžu byť tiež frustrovaní vlastnou plachosťou. Deti to majú rovnako. Hanblivé dieťa by sa chcelo hrať s inými deťmi a stretávať sa s rovesníkmi, chcelo by sa hlásiť na hodinách, ak pozná odpoveď, a jednoducho sa zapojiť do spoločenského života. Hanblivosť mu v tom však bráni a nedokáže prekonať sám seba.

Je dôležité si uvedomiť, že hanblivosť nie je choroba, ani duševná porucha. Neexistujú žiadne „lieky na hanblivosť“ a žiadny magický spôsob, ako sa s ňou vysporiadať. Je to len charakterová črta a šťastné môže byť aj vaše hanblivé dieťa.

AKO POMÔCŤ HANBLIVÉMU DIEŤAŤU?

V prvom rade neberte hanblivosť ako niečo, čo dieťa definuje a je jeho jedinou črtou. Vaše hanblivé dieťa totiž môže byť mimoriadne kreatívne, vynaliezavé, citlivé, empatické či umelecky založené. Môže mať celý rad pozitívnych vlastností, ktoré stojí za to zdôrazniť. Dieťa sa tak tiež nebude vnímať len ako hanblivé a zapracujete na jeho sebavedomí. Čo ešte môžete urobiť?

  • Precvičujte si sociálne zručnosti doma – nikto sa nenarodí s dokonale zvládnutými sociálnymi zručnosťami. Všetko sa však dá naučiť. Niekomu to príde prirodzené a oveľa jednoduchšie, hanblivé dieťa s tým môže mať veľké problémy. Cvičte s ním v situáciách, ktoré v ňom vyvolávajú strach – začať rozhovor, pozdraviť sa, telefonovať, pozerať sa do očí, rozprávať sa s dospelými a inými deťmi. Čím skôr tieto pravidlá zavediete, tým bude takéto správanie pre vaše dieťa prirodzenejšie a pomôže mu prekonať hanblivosť.
  • Pomôžte svojmu dieťaťu ovládať emócie – naučte dieťa, že emócie sú prirodzené a neexistujú žiadne zlé. Čím viac rozumie a akceptuje svoje emócie, tým viac sa naučí ovládať v stresových situáciách.
  • Pomôžte svojmu dieťaťu objavovať a rozvíjať talenty – aj to je mimoriadne dôležité. Ukážte dieťaťu, že je jedinečné a má talent, ktorému sa môže venovať, a že hanblivosť nie je žiadna prekážka.

Nezabúdajte, že sa svojmu dieťaťu nesmiete vysmievať, nezosmiešňovať ho a kritizovať ho na verejnosti. Plaché deti sú k sebe veľmi kritické, a to všetko len zhorší. Ukážte im, že zlyhanie je úplne normálne a že by ste sa nemali hneď zlomiť, keď sa niečo nepodarí. Učte ho tiež rešpektu a tolerancii voči iným ľuďom.

Ak je hanblivosť vášho dieťaťa taká vážna, že ho paralyzuje v najjednoduchších sociálnych situáciách a bráni mu užívať si život, neváhajte vyhľadať pomoc. Vezmite dieťa k detskému psychológovi a zvážte terapiu, ktorá by mu mohla pomôcť. Pomôžte dieťaťu vyrovnať sa s problémom, s ktorým si nevie dať rady, a zabojujte o jeho lepší život v budúcnosti.