Táto najnovšia štúdia ukazuje, že deti, ktoré utrpeli otras mozgu, sú vystavené vyššiemu riziku, že budú trpieť problémami duševného zdravia. Otras mozgu u detí je dôsledkom zranení a pádov, ktoré môžu utrpieť napríklad na ihrisku.

Najnovšia štúdia ukazuje, že u detí a dospievajúcich s otrasom mozgu v anamnéze bola pravdepodobnosť vzniku duševnej choroby – vrátane úzkostných porúch, depresií a porúch správania až o 39 % väčšia v porovnaní s rovesníkmi, ktorí neutrpeli žiadne zranenia. Títo ľudia boli tiež vystavení väčšiemu riziku sebapoškodzovania.

Odborníci zdôraznili, že väčšina detí sa z otrasu mozgu úplne zotaví a že najnovšie zistenia nie sú dôvodom na obavy.

Otras mozgu u detí a ich duševné poruchy

“Súvislosť medzi otrasom mozgu a duševným zdravím je viditeľná u niektorých detí – nie u všetkých,” uviedla v štúdii vedúca autorka Andree-Anne Ledouxová z nemocnice v kanadskej Ottawe. Dodala tiež, že je dôležité, aby si rodičia uvedomili, že po otrase mozgu môžu vzniknúť psychické problémy. O znepokojujúcich príznakoch sa vždy poraďte s lekárom. Štúdia zdôrazňuje, že je dôležité brať otrasy mozgu vážne a venovať pozornosť duševnému zdraviu detí. Deti, ktoré mali otras mozgu, môžu zápasiť s problémami duševného zdravia, ako sú depresia a úzkostné poruchy.

Talin Babikian, klinická neuro-psychológička z Kalifornskej univerzity v Los Angeles poznamenala, že u niektorých detí sa objavia príznaky posttraumatickej stresovej poruchy – napríklad ak utrpeli otras mozgu pri autonehode. Je dôležité, aby rodičia a opatrovatelia dostávali presné informácie od lekárov o zotavovaní sa z otrasu mozgu.

Publikovaná štúdia čerpá zo zdravotných záznamov takmer 449 000 detí a dospievajúcich z Ontária vo veku od 5 do 18 rokov. Viac ako 152 000 z nich utrpelo otras mozgu, zvyšok sa liečilo na ortopedické poranenia. Žiadne z detí nemalo za posledných päť rokov duševnú chorobu alebo otras mozgu.

Výskumníci pozorne sledovali mieru diagnostiky duševného zdravia, sebapoškodzovania, psychiatrickej hospitalizácie a samovrážd v oboch skupinách – od jedného mesiaca do 10 rokov po fyzickej traume.

Andree-Anne Ledouxová poznamenala, že rozlišovanie medzi symptómami po otrase mozgu a vznikajúcimi psychiatrickými stavmi môže byť komplikované.  Bez ohľadu na to, či vaše dieťa malo otras mozgu alebo nie, existuje niekoľko kľúčových aspektov na podporu jeho duševného zdravia. Jedným z nich je pocit bezpečia a druhým pocit spolupatričnosti a zapojenia sa do kontaktu s rovesníkmi.

Čo je to otras mozgu?

Otras mozgu u detí je krátkodobá porucha funkcie mozgu spôsobená mechanickým poranením hlavy. Je jasné, že nie každé zranenie musí byť spojené s otrasom mozgu. Medzi najčastejšie príznaky, ktoré netreba podceňovať, patria:

  • bolesti hlavy a závraty
  • strata vedomia,
  • nevoľnosť a zvracanie
  • letargia,
  • problémy s rovnováhou
  • zhoršenie pamäti.

Je mimoriadne dôležité pomôcť deťom po otrase mozgu bezpečne sa vrátiť k bežným činnostiam. Vzhľadom na dôležitosť fyzickej aktivity a sociálnej angažovanosti by sa deti nemali držať ďalej od športu, len aby sa predišlo možným zraneniam a komplikáciám.

O duševných poruchách u detí sme písali tu.

Zdroj