Zdroj

Aj keď je zrada spojená so s*xuálnym rozmerom, nemusí to tak byť stále. Podvádzať sa dá mnohými rôznymi spôsobmi – môžete zradiť partnera, priateľov, kolegov v práci, matku či dieťa. Človek môže zradiť akéhokoľvek iného človeka.

Zrada je vždy znakom sebectva – človek zrádza druhých alebo aj sám seba, svoje sny a ideály z minulosti pretože mu to tak vyhovuje, alebo preto, že ho vedie túžba uspokojiť svoje potreby na úkor iných.

AKO ŽIŤ PO ZRADE?

Pre mnohých ľudí je podvádzanie niečo, s čím si už nevedia predstaviť pokračovanie vo vzťahu. Zrada sa potom javí ako bod, odkiaľ niet návratu. Po spáchaní zrady sa osobe, ktorej bolo ublížené, zrúti celý svet. Nielenže je zničená dôvera ale podkopáva sa aj sebaúcta, objavuje sa strach a neochota nadväzovať užšie vzťahy s ostatnými.

Zrada sa však dá odpustiť. Odpustenie neznamená okamžite prijať to, čo sa stalo. Nemusí to nevyhnutne znamenať potrebu pokračovať vo vzťahu. Odpustenie je hlavne o práci na sebe samom a svojej budúcnosti. V opačnom prípade môže zranená osoba vždy hľadať známky zrady u všetkých ostatných ľudí a presviedčať sa len o najhorších scenároch budúcnosti.

Je čas zamyslieť sa nad vaším vzťahom. Ľudia, ktorým bolo ublížené zradou, sa často snažia racionalizovať alebo dokonca ospravedlniť svojho partnera a vziať vinu na seba, za to, čo sa stalo. Toto je tiež nesprávny prístup – neexistuje žiadne ospravedlnenie pre zradu. Ak však chcete váš vzťah zachrániť, stojí za to zistiť, čo spôsobilo zradu.

AKO DÔVEROVAŤ PO ZRADE?

Fyzická bolesť prechádza pomerne rýchlo, duševná a emocionálna bolesť pretrváva dlhšie. Zrada je pre mnohých ľudí takou silnou ranou, že pochybujú, že niekedy budú môcť dôverovať iným osobám.

Niektorí ľudia si myslia, že ak partnerovi kompenzujú zradu drahým darčekom, bude to znamenať obnovenie ich dôvery. Nie je to však také jednoduché. Zrada nie je niečo, čo sa dá „vynahradiť“ darčekmi.

Predovšetkým musíte tvrdo pracovať na tom, aby ste znovu vybudovali dôveru u partnera. Pracovať na sebe musí aj osoba, ktorá bola zranená. Musí sa znova naučiť dôverovať druhým ľuďom. Niekedy je to veľmi ťažké, zdá sa to až nemožné – preto sa neoplatí robiť takúto prácu sám. Psychoterapia môže byť veľmi užitočná.

Psychoterapia pre páry bude vhodná pre ľudí, ktorí napriek zrade chcú svoj vzťah zachrániť – počas terapie sa naučia rozprávať o svojich emóciách a potrebách. Terapia im umožní, aby sa otvorili jeden druhému, dostali sa na dno svojich problémov a prekonali všetky konflikty.

AKO ODPUSTIŤ ZRADU?

Odpustiť sa by sa malo aj vtedy, ak sa váš vzťah skončí. Odpustenie je hlavne o tom, naučiť sa žiť normálny život aj napriek tomu, že vás niekto zradil.

Odpustenie je dlhý a náročný proces. Každý sa cez zradu prepracuje vlastným tempom. Tento proces sa nedá nijako urýchliť, ale dá sa výrazne zlepšiť. Psychoterapia vám určite pomôže. Práve počas terapie je človek schopný pochopiť, čo je podstatou odpustenia.