Zdroj

  1. Nájdite psychoterapeuta, s ktorým sa cítite dobre

Je dobré, že sa vám váš terapeut zdá byť sympatický – pomáha to rýchlejšie vybudovať dôveru a cítiť sa v pohode pri zložitých témach. Oplatí sa investovať čas do hľadania toho pravého človeka aj keď prichádzate na stretnutie s niekým koho vám odporúčili alebo je to kompetentný a skúsený psychoterapeut, neznamená to automaticky, že sa s ním budete cítiť dobre.

  1. Počas procesu terapie vyjadrite svoje potreby a emócie

Nemusí to byť ľahké kvôli dôvere, ale žiaden terapeut nie je vševediaci, nevie, čo je pre vás momentálne najlepšie a nepreberá zodpovednosť za vaše rozhodnutia. S najväčšou pravdepodobnosťou vyskúša rôzne terapeutické techniky, preskúma vaše reakcie na rôzne témy, sformuluje rôzne hypotézy o tom, čo sa deje vo vašom živote a ak vám tieto navrhované techniky alebo smery práce nevyhovujú, dajte mu to vedieť.

  1. Spýtajte sa na kvalifikáciu a skúsenosti

Ak váš psychoterapeut nie je v neustálom kontakte s jeho nadriadeným tak s ním nespolupracujte. V procese psychoterapie potom existuje riziko jemného zneužívania a v najlepšom prípade bude psychoterapia pravdepodobne dlhšia a menej účinná.

  1. Nečakajte hotové riešenie vašich problémov

Problémové situácie sú zložité práve preto, že jediným hlavným problémom ste vy sami. Psychoterapeutická práca sa bude zameriavať na vás, aby ste mohli zistiť, čo sa deje vo vašom vnútri, a tak si urobiť vedomejšiu voľbu.

  1. Buďte pripravení pracovať na terapeutickom vzťahu

Niekedy to nie je ľahké pre klienta ale môže si uvedomiť mnoho vecí. Nie je to samozrejme jediný smer práce, takže ak je pre vás ťažké pracovať týmto spôsobom, povedzte o tom svojmu psychoterapeutovi.

  1. Práca s minulosťou v psychoterapii je tiež len jednou z mnohých tém, na ktoré je možné sa počas stretnutí zamerať

Pre mnohých ľudí je práca v psychoterapii automaticky spojená s prácou na zložitých vzťahoch a situáciách z minulosti. Je pravda, že riešenie tejto témy často umožňuje vniesť veľa vedomostí o podstate súčasných problémov, vyžaduje si však aj skúsenosť psychoterapeuta a súhlas klienta s riešením týchto zložitých tém. Bez toho nemá takáto práca zmysel.

  1. Ak vo svojom živote očakávate radikálnu zmenu, buďte pripravení pracovať dlhšie

Mnoho problémov vo vašich životoch, ktoré spôsobujú utrpenie, pochádzajú z ťažkých skúsenostiach z detstva alebo často sa opakujúcich nefunkčných vzorcoch správania. V takomto prípade nie je reálne očakávať, že sa situácia po 2-3 mesiacoch zlepší. Zároveň, ak máte pocit, že vaša práca na sebe sa nezlepšuje, povedzte o tom svojmu psychoterapeutovi a možno vyskúšajte spoluprácu s niekým iným.

  1. Pracujte súčasne s jedným psychoterapeutom

K rovnakému cieľu môže viesť veľa rôznych ciest no stretnutie s dvoma psychoterapeutmi súčasne môže vytvoriť dojem chaosu a zmätku. Ak sa neviete rozhodnúť, urobte najskôr niekoľko sedení s jedným a potom s druhým.

  1. Som iba tvoj psychoterapeut

Väčšina psychoterapeutov nebude chcieť pracovať s vami a vašimi blízkymi (hlavne s vašou rodinou), často ani po ukončení terapeutického kontaktu. Je ťažké postaviť sa na obe strany konfliktu naraz. Keď pracujem s pármi, hneď na začiatku im hovorím, že odteraz som „terapeut pre ich vzťah“ – nie je možné, aby som sa s nimi stretával individuálne.

  1. Máte právo nevedieť, ktorá téma sa má na stretnutiach zaoberať, ale …

… bolo by dobré, keby išlo iba o dočasné štádium procesu psychoterapie. Psychoterapeut vás určite podporí pri rozhodovaní o téme stretnutí – práve vaše pocity, myšlienky, fantázie sú najlepším indikátorom toho, s akými problémami, pochybnosťami alebo neprijateľnými situáciami sa treba vyrovnať. Povedomie o týchto témach výrazne zvyšuje účinnosť psychoterapie.