V 21. storočí sú najväčšou zábavou počítačové hry a zapájajú sa čoraz mladšie deti. Zistite, aké príznaky by vás mali znepokojovať a ako problém efektívne riešiť.

Odkiaľ pochádza herná závislosť?

Vo všeobecnosti môže závislosť na hrách postihnúť ľudí, ktorí nekontrolovane používajú elektroniku na zábavu. Nie je to len počítač, ale aj tablet, smartfón či konzola. Nečudo, že s určovaním hraníc majú najväčšie ťažkosti najmenší (aj keď problém závislosti na počítačových hrách často postihuje aj tínedžerov a dospelých). Strata kontroly a zdravej rovnováhy medzi skutočným a virtuálnym životom je hlavnou príčinou hráčskej závislosti. Musíte zistiť, prečo človek radšej trávi čas sám, pred telefónom či tabletom, namiesto športovania, stretávania sa s rovesníkmi, či dokonca spánku a jedenia.

Závislosť na hrách môže mať veľa dôvodov:

 • jednoduchý a univerzálny prístup k počítaču alebo televízoru – tieto zariadenia sú už aj v detských izbách, čo rodičom sťažuje kontrolu nad tým, kedy a ako dlho ich deti používajú elektroniku,
 • ochota potešiť rovesníkov – virtuálne stretnutia, napríklad pri hrách, sa stávajú obľúbenejšími ako spoločná zábava na dvore alebo chodenie von,
 • ochota zažiť adrenalín, vzrušenie, stanovovanie nových výziev – získavanie bodov a porážanie protivníkov,
 • zapojenie všetkých zmyslov, podmanivý príbeh efektívne odreže hráča od vonkajšieho sveta a stratí pojem o čase,
 • neschopnosť nadväzovať a udržiavať vzťahy v živote vedie k vyhľadávaniu kontaktov, priateľstiev a známych na internete.

Príznaky hernej závislosti

Dajú sa príznaky hráčskej závislosti prehliadnuť? Ak má dieťa vlastný televízor a zamkne sa v izbe, je ťažké kontrolovať, koľko času trávi pred obrazovkou. Príznakov závislosti na hrách však môže byť oveľa viac – závislosť ako každá iná ovplyvňuje každodenný život mladého človeka a ostatných členov jeho rodiny. Medzi rušivé signály patria:

 • klamanie rodičom,
 • obmedzovanie iných aktivít, zanedbávanie záľub a kontaktov s rovesníkmi,
 • problémy so spánkom, koncentráciou, pamäťou,
 • podráždenosť, nervozita,
 • časté zatváranie sa v izbe a izolácia od rodinného života,
 • výkyvy nálad,
 • míňanie veľkých súm peňazí na počítačové hry a elektronické príslušenstvo.

Závislosť na hre – následky

Je závislosť na počítačových hrách v dnešnej dobe taká nebezpečná? S napredovaním digitalizácie je totiž práca aj zábava z veľkej časti založená na prístupe k elektronike. Môžu byť účinky hráčskej závislosti také vážne? Koniec koncov, závislosť sa zdá byť menej nebezpečná ako drogy alebo alkohol. Nenechajte sa však zmiasť zdanlivo „neškodnou“ závislosťou na hrách. V praxi to môže mať veľmi nepríjemné následky – krátkodobo aj dlhodobo. A zahŕňajú:

 • nedostatok kontaktu s rovesníkmi – sociálna izolácia, neschopnosť nadväzovať a budovať vzťahy s inými ľuďmi,
 • pocit osamelosti, sociálneho vylúčenia,
 • nedostatky pohybovej aktivity – nedostatok pohybu negatívne ovplyvňuje postavu, zdravie a pohodu, spôsobuje horšie okysličovanie mozgu a iných orgánov,
 • pomalší vývin – nedostatok čerstvého vzduchu, pohybu, ale aj spánkový deficit či rýchle, zanedbávané jedenie negatívne vplývajú na dospievajúci organizmus,
 • zdravotné problémy – bolesti očí, hlavy, chrbtice, zhoršenie porúch držania tela,
 • pocit podráždenosti, frustrácie, hnevu, depresie, zmeny nálad.

Vyššie uvedené účinky hráčskej závislosti nie sú len dočasné. Ak sa nepokúsite liečiť svoju závislosť od hrania, môžete očakávať, že problémy budú pretrvávať dlhú dobu a dokonca sa zhoršia. Niektoré veci, ako sú kontakty s rovesníkmi či zanedbaný pohybový vývin, sa nedajú vrátiť späť ani nahradiť preto sa oplatí konať okamžite.

Ako prebieha liečba závislosti od hier?

Moment, keď rodičia začínajú chápať, že nad svojím dieťaťom stratili kontrolu a ich dieťa je závislé od hier, sa veľmi často zhoduje s dohodnutím konzultácie s detským psychológom.

Prečo sa psychoterapia môže ukázať ako najúčinnejšia forma pomoci mladému, ale aj staršiemu človeku závislému od hier? Liečba prebieha prostredníctvom individuálnych a skupinových stretnutí, rozhovorov, úloh, stimulácií a mnohých iných – jej priebeh sa vždy prispôsobuje individuálne pacientovi a jeho osobnej situácii.

Samozrejme, veľa závisí aj od prístupu rodičov a situácie doma. Ako sa môžete pokúsiť znížiť riziko hráčskej závislosti? V prvom rade si môžete nastaviť televízor alebo počítač na miesto, ktoré je viditeľné a dostupné pre každého. Je dobré vyhradiť dieťaťu čas, ktorý počas dňa strávi pred obrazovkou. Čím neskôr dáte dieťaťu tablet alebo telefón, tým lepšie.