Zdroj

Vo väčšine prípadov sú rodičia prví, ktorí si všimnú, že dieťa nedokáže zvládať svoje vlastné pocity, správanie alebo faktory v sociálnom prostredí. Môžu teda pozorovať:

 • vznik problémov vo vzťahoch s rovesníkmi alebo členmi rodiny;
 • pokles akademických výsledkov;
 • zmeny v oblastiach fungovania, ako je spánok, jedenie a chuť do jedla, emocionálny prejav a schopnosť koncentrácie;
 • zneužívanie návykových látok.

Je však potrebné pripomenúť, že u detí rôzneho veku sa príznaky potenciálnych duševných problémov môžu líšiť. Poznanie najčastejších včasných symptómov vážnejších porúch u detí všetkých vekových skupín často umožňuje diagnostikovať problém v ranej fáze. Odporúčame preto rodičom, ktorí:

 • majú podozrenie, že ich dieťa má problém v ktorejkoľvek z vyššie uvedených oblastí;
 • vidia, že dieťa sa s problémom nevyrovnáva samo;
 • sami mu nedokážu pomôcť

Aby čo najskôr pre neho vyhľadali psychologickú alebo psychiatrickú pomoc. Môže sa ukázať, že symptóm alebo problém pozorovaný u dieťaťa súvisí s ľahko odstrániteľnou príčinou alebo je charakteristický pre správanie detí tohto veku. Môže však tiež dôjsť k tomu, že po počiatočnej diagnóze sa psychológ alebo psychiater spolu s rodičmi dohodnú, že by bolo vhodné, aby dieťa alebo dokonca celá rodina mala prospech z psychoterapie.

Priblížime vám niekoľko prvých symptómov potenciálnych emočných problémov, špecifických pre rôzne vekové skupiny, ktoré naznačujú potrebu konzultácie s odborníkom v oblasti duševného zdravia (detským psychológom alebo psychiatrom). Vždy by ste však mali mať na pamäti, že nižšie uvedené príznaky môžu byť aj príznakmi iných, nie nevyhnutne duševných zdravotných problémov.

Aké sú príznaky potenciálnych problémov u najmenších detí?

Najčastejšími prvotnými príznakmi emočných ťažkostí u dojčiat a malých detí sú:

 • oneskorený alebo nerovnomerný vývoj rôznych sfér fungovania dieťaťa: motorických, emocionálnych, intelektuálnych a sociálnych;
 • silný alebo častý plač;
 • časté alebo veľmi intenzívne výbuchy hnevu (trvajúce viac ako niekoľko mesiacov);
 • časté choroby dýchacieho systému;
 • trvalé ťažkosti so zaspávaním, časté prebúdzanie, nočné mory;
 • ťažkosti s jedlom (najmä časté vracanie a prejedanie sa);
 • znepokojujúce zmeny súvisiace s defekáciou a močením;
 • časté bolesti brucha, hlavy;
 • náhle zmeny v správaní, vznik rušivých návykov
 • častý smútok, depresívna nálada;
 • nedostatok energie, nadšenia;

Tieto príznaky môžu, ale nemusia naznačovať, že sa vo svete potrieb a emócií dieťaťa deje niečo zlé. Preto stojí za to navštíviť detského psychológa. Je tiež potrebné pripomenúť, že čím je dieťa mladšie, tým častejšie sú emocionálne ťažkosti signalizované rôznymi fyzickými chorobami. Preto navrhujeme, aby rodičia dojčiat a detí okrem celkového emočného stavu batoľaťa sledovali aj telesné choroby, ktoré je z detského hľadiska ťažko vysvetliť.

Aké sú príznaky potenciálnych problémov u detí mladšieho školského veku (6-12 rokov)?

Nasledujúce príznaky sú najčastejšími príznakmi emočných, behaviorálnych alebo vývojových problémov u detí mladšieho školského veku (6-12 rokov) pri ktorých je navrhovaná konzultácia s detským psychológom alebo psychiatrom:

 • výrazné zníženie akademických výsledkov;
 • strata záujmu o školu;
 • vyhýbanie sa aktivitám;
 • vyhýbanie sa kontaktu s rovesníkmi alebo rodinnými príslušníkmi;
 • poruchy spánku (napr. nočné mory, nespavosť alebo nadmerná ospalosť);
 • zvýšená motorická aktivita alebo ťažkosti s koncentráciou;
 • pretrvávajúca alebo častá agresia;
 • odmietnutie chodiť do školy;
 • odmietnutie účasti na mimoškolských a rodinných aktivitách;
 • nadmerné starosti, depresívna nálada a úzkosť;
 • výbuchy hnevu, ktoré sa vyskytujú pravidelne.

Aké sú príznaky potenciálnych problémov u starších detí a dospievajúcich (vo veku 13+)?

U starších detí a dospievajúcich príznaky potenciálnych psychických problémov najčastejšie zahŕňajú:

 • náhly, vážny pokles akademických výsledkov alebo strata záujmu o školu;
 • vyhýbanie sa aktivitám;
 • vyhýbanie sa kontaktu s rodinou a kamarátmi;
 • používanie psychoaktívnych látok (alkohol, drogy);
 • poruchy spánku (trvalé nočné mory, nespavosť, nadmerná ospalosť);
 • depresia (depresívna nálada, negativita, veľké zmeny nálady);
 • zmeny chuti do jedla (odmietnutie jesť, prejedanie sa, odmietanie jesť určité produkty, časté vracanie, náhla zmena telesnej hmotnosti);
 • pretrvávajúca alebo častá agresia (viac ako 6 mesiacov);
 • nepretržité alebo časté výbuchy hnevu (viac ako 6 mesiacov);
 • záškoláctvo;
 • časté odmietanie účasti na školských, rodinných, športových a sociálnych aktivitách;
 • nadmerné obavy alebo úzkosť;
 • vyhrážanie sa sebe alebo iným;
 • myšlienky na smrť;
 • premýšľanie alebo rozprávanie o samovražde;
 • útek z domu alebo vyhrážanie sa útekom;
 • deštruktívne správanie (vandalizmus, trestné činy);
 • klamstvo a podvádzanie;
 • časté sťažnosti na fyzické problémy.

Na záver ešte raz pripomíname, že príznaky potenciálnych problémov duševného zdravia môžu byť podobné ako pri telesnom ochorení. Ak máte pochybnosti, stojí za to tiež konzultovať s pediatrom.