Zdroj

Strach nás sprevádza každý deň, odo dňa, keď sme sa narodili. Môže byť neopodstatnený, neadekvátny, ale je to prirodzený emocionálny stav, ktorý sa objavuje v každodennom živote každého človeka. Odkiaľ teda úzkostné poruchy pochádzajú? V tomto článku sa dozviete o príčinách úzkostných porúch, aké typy úzkostných porúch sú a ako ich liečiť.

PRÍČINY ÚZKOSTNÝCH PORÚCH

Úzkostná porucha vzniká najčastejšie kombináciou faktorov a závisí od viacerých parametrov. Nižšie je uvedených 5 príčin úzkostných porúch.

  1. Dedičnosť

Psychické poruchy (rôzneho druhu) v rodine môžu byť predispozíciou pre vznik úzkostných porúch v ďalších generáciách. To, samozrejme, neznamená, že vždy je to tak.

  1. Stresujúce udalosti

Každý človek inak reaguje na udalosti bežného života aj na tie, ktoré sa vyskytujú len zriedkavo. Preto niektoré situácie, ako je zmena zamestnania, zmena bývania, tehotenstvo, prežívanie traumatickej udalosti či sexuálne alebo fyzické násilie môžu mať chronické následky u ľudí citlivejších na stres.

  1. Problémy s fyzickým zdravím

Niektoré somatické ochorenia môžu byť spúšťačom úzkosti. Môžu to byť hormonálne ochorenia, cukrovka, astma a srdcové choroby.

  1. Užívanie psychoaktívnych látok

Návykové látky, ako je alkohol, marihuana, amfetamíny a iné drogy, ako aj sedatíva, môžu vyvolať úzkosť. Tiež je bežné, že ľudia, ktorí už trpia úzkostnou poruchou, používajú stimulanty na upokojenie symptómov, demencie a zníženie úzkosti.

5.Osobnosť

Mnohé štúdie na základe úzkostných porúch ukazujú, že určité osobnostné črty môžu ľudí predisponovať k prílišnej hanblivosti. Medzi nimi je okrem iného perfekcionizmus, teda potreba snažiť sa o dokonalosť v každej činnosti.

Úzkosť môže v tomto prípade vzbudzovať napríklad strach zo zlyhania. Ďalšími znakmi, ktoré môžu mať za následok zvýšenú náchylnosť k úzkostnej poruche, môže byť zvýšená potreba kontroly, ako aj nízke sebavedomie.

ÚZKOSTNÉ PORUCHY – TYPY

Existujú rôzne typy úzkostných porúch. Dobrým názorným príkladom je často sa vyskytujúca arachnofóbia, teda strach z pavúkov. V tomto prípade môže akýkoľvek kontakt s pavúkom spôsobiť záchvaty paniky, nevoľnosť, plač a ďalšie príznaky sprevádzajúce úzkostné poruchy.

Medzi najčastejšie typy úzkostných porúch v populácii patrí sociálna fóbia, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantno-kompulzívna porucha a posttraumatická stresová porucha.

  1. Sociálna fóbia

Ľudia trpiaci sociálnou fóbiou pociťujú silný strach, keď sú vystavení akýmkoľvek sociálnym situáciám, v ktorých existuje možnosť, že ich ostatní budú posudzovať. Dôvodom strachu je strach z potenciálnej kritiky, hanby alebo poníženia.

Strach môže byť taký silný, že bude pretrvávať aj v bežných každodenných situáciách, ako je ísť do obchodu, telefonovať alebo ísť do kancelárie vybaviť nejakú dôležitú vec.

  1. Generalizovaná úzkostná porucha

Táto porucha je charakterizovaná prehnaným strachom z potenciálneho nešťastia. Vyznačuje sa takmer neustálym strachom z toho, čo sa môže stať. Často ju sprevádza svalové napätie, podráždenosť a poruchy spánku. Generalizovaná úzkostná porucha výrazne bráni každodennému fungovaniu, ale aby mohla byť diagnostikovaná, symptómy musia byť veľmi časté, najmenej šesť mesiacov.

  1. Obsedantno-kompulzívna porucha

To, čo charakterizuje túto poruchu je opakovaný výskyt obsesií. Obsesie sú nechcené, rušivé, opakujúce sa myšlienky a obrazy, ktoré sa ťažko kontrolujú a spôsobujú veľký stres. Ich obsah sa zameriava na spôsobujúci stres a starosti, ako je pocit neustálej špiny na rukách alebo neustála potreba poriadku a symetrie.

  1. Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha vzniká v dôsledku zážitku traumatickej udalosti, akou je vojna či dopravná nehoda, ako aj environmentálna katastrofa a pod. Príznaky môžu zahŕňať neustále napätie, ťažkosti s relaxáciou, strašidelné nočné mory a opakujúce sa negatívne spomienky na traumatickú udalosť.

Človek trpiaci posttraumatickou stresovou poruchou, hoci to zvonku vyzerá, že mu nič nie je, vo vnútri veľmi trpí opakujúcimi sa myšlienkami z ťažkej udalosti.

ÚZKOSTNÉ PORUCHY – LIEČBA 

To, ako sa úzkostná porucha lieči, závisí vo veľkej miere od spôsobu prežívania úzkosti, od očakávaní pacienta a tiež od toho, čo úzkosť spôsobuje. V prípade úzkostných porúch je však vhodné siahnuť po odbornej psychologickej pomoci. Psychologická terapia vám môže pomôcť nielen získať rovnováhu, ale aj zabrániť návratu úzkosti. Je to najúčinnejší spôsob liečby tohto typu poruchy.

Jednou z účinných foriem psychologickej terapie úzkostných porúch je takzvaná kognitívno-behaviorálna psychoterapia (KBT), počas ktorej sa pacient učí vnímať dysfunkčné vzorce myslenia a správania a následne spoznáva možnosti ich zmeny.

Pri liečbe úzkostných porúch, ale aj iných psychických porúch je mimoriadne dôležitá podpora, pociťovaná predovšetkým zo strany rodiny a príbuzných. Preto, ak u milovanej osoby vidíte znepokojujúce príznaky, ktoré môžu naznačovať výskyt úzkostných porúch, ukážte im, že to vidíte.

Dajte jej vedieť, že sa môže spoľahnúť na vašu pomoc. Skúste ju povzbudiť, aby vyhľadala pomoc odborníka. Ukážte jej pochopenie a neodsudzujte jej správanie. Vaša podpora dokáže naozaj zázraky.