Prečítajte si opis pracovnej pozície, nájdite si informácie o spoločnosti, napíšte silný životopis – a manažérsku pozíciu máte vo vrecku! Alebo to nestačí? Kariérny poradca nám poradí, ako efektívne absolvovať pohovor na manažérsku pozíciu.

1. VYHĽADAJTE INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Toto je základné pravidlo, ktoré je potrebné dodržiavať pri uchádzaní sa o akúkoľvek pozíciu, najmä manažérsku. Najskôr si podrobne preštudujte opis pracovnej pozície, webové stránky spoločnosti a všetky dostupné informácie o organizácii ako celku. To preto, aby ste pochopili kultúru a hodnoty organizácie a rozhodli sa, či zodpovedajú vašim vlastným.

Ak sa napríklad spoločnosť prezentuje ako tyrkysová spoločnosť (spoločnosť, v ktorej sa akceptuje neformálna komunikácia, komunita rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorých spájajú spoločné ciele) a vy ste zástancom prísnej subordinácie a viacúrovňového podávania správ, je nepravdepodobné, že si budete navzájom vyhovovať. Dokonca aj dress code prijatý v organizácii je dôležitý. Mimochodom, na pohovor je lepšie prísť v oblečení, ktoré zodpovedá tomuto dress code, aj to ukáže, že ste dobre pripravení. Neprichádzajte v džínsoch, ak všetci zamestnanci nosia “biely vrch, čierny spodok”, a naopak – oblečte si prísny oblek, ak je v spoločnosti akceptovaný voľný štýl obliekania.

Tip: nie je zbytočné navštíviť sociálne siete vrcholových manažérov organizácie. Títo ľudia sú predsa hlavnými nositeľmi jej hodnôt. Okrem toho je dosť možné, že sa s nimi stretnete v niektorej z fáz pohovoru, a vtedy budú pre vás informácie o osobnosti manažéra veľmi užitočné.

2. VYTVORTE SI SEBAPREZENTÁCIU NA ZÁKLADE VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Väčšina spoločností si pred hľadaním zamestnanca zostaví portrét ideálneho kandidáta na danú pozíciu – práve tento portrét by ste mali zohľadniť pri príprave na pohovor. Nemali by ste sa zámerne “prispôsobovať” spoločnosti a vymýšľať si zbytočné informácie, aby ste v očiach náborového pracovníka vyzerali vhodnejšie. Ide skôr o to, aby ste našli spoločnú reč medzi vlastnými hodnotami a hodnotami spoločnosti, pre ktorú chcete pracovať.

Tip: Uveďte analógiu s tzv. poslaním značky. Ak chcete vytvoriť sebaprezentáciu, mali by ste pre seba sformulovať rovnaké poslanie. A opis by nemal byť dlhý a podrobný. Je to akási “fúzia” vašich odborných kompetencií, mäkkých zručností a osobných vlastností a je žiaduce sformulovať ju do niekoľkých viet.

3. PRIPRAVIŤ ZOZNAM PROTIOTÁZOK

Ak uchádzač o zamestnanie na konci pohovoru nepoloží personalistovi žiadnu otázku, je to najčastejšie vnímané negatívne. Vopred si premyslite, aké informácie sú pre vás dôležité o pozícii a spoločnosti, a nezabudnite sa personalistu opýtať na všetko, čo vás zaujíma.

4. POSTAVTE SA DO POZÍCIE “OSOBY, KTORÁ DOSAHUJE VÝSLEDKY”

V súčasnosti sa každému, kto si hľadá prácu, bez ohľadu na úroveň požadovanej pozície, odporúča, aby svoje úspechy opísal z hľadiska dosiahnutých výsledkov. Ale zatiaľ čo priemerný zamestnanec môže byť stále “procesným človekom” a jednoducho vykonávať svoju prácu bez zamerania sa na cieľ, manažér musí presne pochopiť, prečo vykonáva určité úlohy. Preto je dôležité preukázať svoje úspechy na pohovore prostredníctvom merateľných výsledkov, ktoré ste dosiahli v minulosti.

Tip: Na dodržiavanie tohto pravidla je skvelá metóda STAR. Ide o štvorbodový rámec:

  1. Situácia: musíte podrobne opísať skutočnú pracovnú alebo osobnú situáciu, ktorá sa vám stala v minulosti.
  2. Cieľ: povedzte, aký cieľ ste chceli v tejto situácii dosiahnuť.
  3. Akcia: vysvetlite, čo ste urobili, aby ste ho dosiahli.
  4. Výsledok, ktorý ste dosiahli: čo ste sa pri tom naučili, aké závery ste vyvodili.

5. UKÁŽTE INICIATÍVU A VODCOVSKÉ SCHOPNOSTI

Bohužiaľ, realita podnikania je taká, že vrcholoví manažéri malých spoločností nie vždy jasne chápu, čo bude manažér, ktorého najali, denne robiť. Preto na pohovore prevezmite iniciatívu a dajte pohovorom najavo, že už máte aspoň hrubý plán činnosti a v prípade potreby si môžete úlohy stanoviť sami, a nie čakať na podnety.

Náboroví pracovníci často používajú aj projektívne techniky a prípadové štúdie na identifikáciu vodcovských vlastností. Môžu vás napríklad požiadať, aby ste predstavili hypotetickú situáciu a opísali, ako vidíte východisko z nej. Alebo vás môžu požiadať, aby ste opísali svoje najhoršie stránky v mene svojho najhoršieho podriadeného. Odpovede poukazujú na vaše hodnoty ako manažéra a vedúceho pracovníka.

6. PRIPRAVTE SA NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA VAŠEJ OSOBNOSTI

Pohovory na manažérske pozície sa často vedú so zameraním na osobnosť a mäkké zručnosti, a nie na tvrdé zručnosti uchádzača. Očakávajte, že budete požiadaní, aby ste napríklad hovorili o svojich silných a slabých stránkach alebo opísali svoju najväčšiu kariérnu chybu. Takéto otázky sa kladú s cieľom pochopiť, ako objektívne sa hodnotíte, aké závery ste vyvodili zo svojich neúspechov a či sa im dokážete v budúcnosti vyhnúť. Mimochodom, na otázku o slabých stránkach by ste nemali odpovedať opisom toho, čo by sa mohlo považovať za silnú stránku – napríklad “som workoholik”. To náborového pracovníka len odradí, rovnako ako pokus o vtip alebo trápne mlčanie. Preto si vopred premyslite svoje odpovede aspoň na najtypickejšie otázky, ktoré vám personalisti môžu položiť.

Tip: pripravte sa na záludné otázky typu “opíšte sa slovesami” alebo “prečo sú mince okrúhle a bankovky obdĺžnikové”. Nemajú jedinú správnu odpoveď a kladú sa preto, aby preverili vaše logické myslenie a “rozbili vzorec” – teda aby vás vyviedli z línie, ktorú ste sa vopred naučili.