Úlohu lídra je ťažké preceňovať – od jeho schopností závisí nielen efektívnosť firmy, ale aj jeho schopnosť škálovať a vytvárať silné tímy. Povieme vám, aké vlastnosti by mal mať úspešný líder a ako ovplyvňuje tím.

Majitelia a manažéri firiem by si mali overiť prítomnosť rôznych kompetencií a pokúsiť sa “napumpovať” tie, ktoré zatiaľ nie sú príliš dobré.

 1. Odborné kompetencie. Vedúci pracovník by mal mať vysokú úroveň odborných zručností, tzv. tvrdých zručností. To mu zaručuje rešpekt zo strany tímu a umožňuje mu to prijímať kvalitné rozhodnutia.
 2. Emocionálna inteligencia. Schopnosť riadiť vlastné pocity a emócie tímu, ako aj rozvoj mäkkých zručností, je kľúčovou zručnosťou úspešného lídra. Emocionálna stabilita napomáha komunikácii a umožňuje úspešné riešenie konfliktov.
 3. Porozumenie ľuďom. Vedúci musí mať analytické schopnosti a techniky písania. To mu umožňuje prezrieť svojich zamestnancov, prispôsobiť štýl komunikácie v závislosti od partnera rozhovoru a udržať motiváciu.
 4. Osobný rast. Úspešný vedúci sa zaujíma o osobný rast – svoj vlastný aj členov svojho tímu. Schopnosť inšpirovať k rozvoju, vzdelávaniu a sebazdokonaľovaniu je kľúčovou vlastnosťou skvelých lídrov.
 5. Otvorenosť a primeranosť. Je dôležité byť otvorený dialógu, byť ochotný počúvať a podporovať tím. Osoba s týmito vlastnosťami vytvára harmonickejšie pracovné vzťahy a podporuje efektívnu komunikáciu.
 6. Disciplína a dynamika. Manažér musí byť schopný prinútiť zamestnancov dodržiavať termíny a plniť pracovné úlohy. V takom prípade tím pracuje jasne a súdržne.
 7.  Vzor pre rolu. Vedúci musí byť pre svoj tím vzorom. Jeho konanie a etické normy, ktoré dodržiava, určujú štandard, ktorým sa riadia ostatní.
 8. Zjednotenie tímu. Vedúci vytvára dôvod na jednotu tímu. To buduje dôveru a umožňuje tímu rýchlejšie dosiahnuť spoločné ciele.
 9. Profesionalita vo vzťahoch. Vedúci nepremieňa obchodné vzťahy na priateľstvá, ale snaží sa zachovať pracovnú atmosféru.
 10. Výber profesionálov. Robí výber v prospech silných profesionálov namiesto protekcie a rodinkárstva. Tým sa zabezpečuje kvalita práce tímu a výrazne sa znižuje riziko vnútorných konfliktov.
 11. Sebazdokonaľovanie. Spolupráca s koučmi, psychológmi, psychoterapeutmi prispieva k osobnému rastu vedúceho a zlepšuje jeho prácu s tímom.
 12. Vytváranie príležitostí na uvoľnenie napätia. Je dôležité poskytnúť zamestnancom miesto a príležitosť na odbúranie napätia po práci. Nápomocný môže byť externý alebo interný kouč.
 13. Jasné stanovenie úloh. Vedúci by mal jasne formulovať úlohy a ciele.
 14. Podporovať pokrok. Je dôležité všímať si a oceňovať pokrok tímu, to motivuje a podporuje rast.
 15. Oslavovanie víťazstiev. Úspechy tímu by sa mali oslavovať. To zvyšuje morálku a pomáha stmeľovať tím.