Všetci sme niekedy úzkostliví a máme obavy. Žiaľ, pre niektorých ľudí sa chronická úzkosť stáva vážnym problémom – v takýchto prípadoch lekári hovoria o úzkostnej poruche toho či onoho typu. Našťastie sú k dispozícii účinné spôsoby liečby a expozičná terapia je jedným z nich.

ČO JE EXPOZIČNÁ TERAPIA

Je to forma kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT). Táto metóda pomáha pacientom zmeniť zaužívané vzorce myslenia a návyky, a tým znížiť alebo odstrániť prejavy depresie, úzkosti, závislosti a iných duševných porúch.

Expozičná terapia založená na princípe “Postav sa svojmu strachu” učí pacienta zachovať si sebakontrolu napriek vystaveniu desivým faktorom.

“V priebehu terapie pacient strávi určitý čas v situácii, ktorá vyvoláva intenzívny strach, alebo si ju čo najživšie predstaví. Môže sa použiť aj technológia virtuálnej reality. Napríklad pacient, ktorý sa bojí výšok, sa vozí na ruskom kolese. Čím dlhšie trvá takzvaná expozícia, tým viac sa znižuje úzkosť,” vysvetľuje klinický psychológ Paul Green.

PRI KTORÝCH PORUCHÁCH SA ODPORÚČA EXPOZIČNÁ TERAPIA

1 Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

Pacienti trpiaci OCD často vykonávajú určité rituály a nutkavé správanie, a ak ich nie sú schopní vykonať, prežívajú intenzívny strach. V tomto prípade sa používa expozičná terapia s prevenciou reakcie. Napríklad pacient s OCD si po najmenšom kontakte s niečím “špinavým” dlho umýva ruky. Pri terapii sa vedome dotýka čoraz viac “špinavých” predmetov a odoláva nutkavej potrebe umyť si ruky.

2. Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Reálne aj imaginárne expozície pomáhajú pacientom, ktorí zažili duševnú traumu zo sexuálneho útoku, autonehody, násilného trestného činu, boja a ďalších.

3. Sociofóbia

Expozícia je veľmi účinná pri liečbe sociofóbie. Pacienti môžu napríklad začať rozhovor s ľuďmi, za ktorých sa hanbia, hovoriť pred publikom, rozprávať sa “o ničom” s ľuďmi, ktorých nepoznajú.

4. Fóbie

Expozícia je veľmi účinná pri liečbe fóbií. Ak má pacient napríklad strach z hadov, môže ísť do obchodu so zvieratami alebo do terária a napríklad 20 minút pozorovať plazy ako cvičenie. Pre tých, ktorí sa boja šoférovať, by expozícia mohla predstavovať krátku jazdu okolo bloku. Takéto cvičenia (pod dohľadom skúseného terapeuta) môžu stačiť na to, aby ste sa fóbie úplne zbavili.

AKO ÚČINNÁ JE EXPOZIČNÁ TERAPIA

Účinnosť tohto typu terapie potvrdili desaťročia výskumu a v mnohých krajinách sa používa predovšetkým na liečbu úzkostných porúch. Bolo dokázané, že expozičná terapia je pri liečbe úzkostných porúch účinnejšia ako tradičná “talk” psychoterapia. Sedenia sa zvyčajne konajú každý týždeň počas niekoľkých mesiacov.

PREČO SA NEMUSÍTE BÁŤ EXPOZIČNEJ TERAPIE

“Ak trpíte úzkostnou poruchou, skúste si nájsť terapeuta, ktorý sa špecializuje na expozičnú terapiu. Úplne chápem, že sa ju veľmi zdráhate podstúpiť.

Profesionálny terapeut však s vami vždy zosúladí nadchádzajúce cvičenia a zváži limity vašich aktuálnych schopností.

Nebude sa vás snažiť nútiť do vykonávania akýchkoľvek činností. Každý profesionál veľmi dobre vie, že expozičná terapia je maximálne účinná len vtedy, keď prekonávate výzvy, ktoré zvládnete,” vysvetľuje Paul Green.