Zdroj

Nyktofóbia alebo strach z tmy je jednou zo špecifických fóbií. Prečítajte si viac o tejto fóbii, zistite, aké sú príznaky a naučte sa, ako liečiť strach z tmy.

Pri tejto fóbii treba zdôrazniť, že to nie je vždy považované za patologické – strach z pobytu v tme, ktorý sa vyskytuje u malých niekoľkoročných detí, môže predstavovať prirodzenú fázu ich vývoja. Ak však nyktofóbia výrazne komplikuje každodenné fungovanie človeka alebo keď sa u pacienta objaví až po dosiahnutí plnoletosti, možno ho jednoznačne považovať za špecifickú fóbiu.

Nyktofóbia: príčiny

Medzi možnými príčinami nyktofóbie sú uvedené rôzne problémy. Berú sa napríklad do úvahy gény – je zrejmé, že keď niekto v rodine bojoval s podobnou alebo inou špecifickou fóbiou, výrazne sa zvyšuje riziko, že sa u neho vyvinie podobný problém.

Obdobie detstva má veľký význam – ukazuje sa, že u niektorých ľudí je nyktofóbia spojená so skúsenosťami s rôznymi mimoriadne nepríjemnými situáciami súvisiacimi s temnotou. Medzi takéto zážitky patria napríklad rôzne tresty (napríklad rodičia, ktorí zatvárali dieťa v tmavej miestnosti) alebo traumatické udalosti, ktoré sa stali po zotmení, napríklad znásilnenie alebo autonehoda.

Je tiež zrejmé, že nyktofóbia sa objavuje častejšie u detí, ktorých rodičia sami prejavujú úzkostné postoje (v takýchto situáciách môže dieťa „prevziať“ strach od rodiča).

Nyktofóbia: príznaky

Ako už viete, základným príznakom nyktofóbie je strach z tmy. Aj silné úzkostné zážitky sa môžu objaviť v situácii, keď sa nachádzate v nejakom tmavom priestore alebo miestnosti, ale niekedy sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď pacient myslí iba na možnosť byť v tme.

Samotná úzkosť však nie je jediným problémom, s ktorým sa stretávajú ľudia s nyktofóbiou. V priebehu tejto fóbie sa môžu vyskytnúť aj rôzne somatické ochorenia – najdôležitejšími z nich sú problémy ako:

  • závrat,
  • bolesť hlavy,
  • pocit zvierania v hrudníku,
  • dýchavičnosť,
  • zvýšená srdcová frekvencia,
  • bledá pokožka,
  • zvýšené potenie tela,
  • sucho v ústach.

Nyktofóbia: možné dôsledky

Nie je potrebné nikoho presviedčať, že príznaky môžu byť veľmi nepríjemné. Tento typ špecifickej fóbie môže pacientovi jednoducho sťažiť jeho fungovanie v každodennom živote.

Strach z tmy môže viesť k poruchám spánku – človek, ktorý trpí touto fóbiou, má zvyčajne značné ťažkosti so zaspávaním, ktoré môžu nakoniec vyústiť do nespavosti. V prípade detí sa pokusy o zhasnutie svetla v ich izbe zvyčajne končia plačom, v extrémnych prípadoch dokonca aj agresiou.

Kvôli životným ťažkostiam sa človek, ktorý prežíva strach z tmy, môže cítiť horšie ako ostatní a dokonca môže byť úplne izolovaný od svojich blízkych. Tento druh stavu je mimoriadne nepriaznivý, pretože podporuje výskyt rôznych iných duševných porúch u pacienta, vrátane depresívnej poruchy.

Nyktofóbia: Liečba

Vzhľadom na to, koľko táto fóbia môže pacientovi sťažiť fungovanie a aké môžu byť jej dôsledky, je liečba tejto špecifickej fóbie veľmi dôležitá.

Psychoterapeutické vplyvy tu majú zásadnú úlohu – pacientom sa niekedy odporúča psychoterapia napr. kognitívno behaviorálna terapia a expozičná terapia.

Viac stojí za zmienku expozičná terapia, ktorá spočíva v tom, že pacient pod dohľadom terapeuta prichádza do kontaktu s faktorom spôsobujúcim vznik nepríjemných ochorení.

Ľudia, ktorí trpia nyktofóbiou, často očakávajú, že im lekár predpíše nejaké lieky, po ktorých problém rýchlo ustúpi. Pravdou však je, že psychoterapia zohráva pri liečbe nyktofóbie skutočne zásadnú úlohu a farmakologická liečba sa používa iba v odôvodnených prípadoch.