Ubytovali sme sa s kamarátom na hoteli. Prihlásili sme sa na recepcii a unavení z dlhej cesty sme s ťažkosťou niesli naše kufre po schodoch. Keď sme otvorili dvere izby, čakala na nás manželská posteľ. Neveriacky sme pozreli na seba a povedali sme si: „To hádam nie.“  Keďže spojená posteľ bola neprípustná, vrátili sme sa na recepciu a požiadali o druhú izbu. Recepčná sa ospravedlnila za chybu a bez problémov nám ju poskytla.

Situácia aká sa stala nám je pomerne častým námetom pre americké sitcomy. Vďaka ním dokonca vznikol novotvar „bromance“ (brother, bro = brat, alebo brácho + romance = romantika, romanca). Zvykne sa nim označovať vzťah dvoch mužov, ktorý prekračuje hranicu priateľstva a naberá prvky romantického vzťahu. Pre sitcomy je takáto „bromanca“ skvelým námetom. Protagonisti sú obvykle plní obáv z prílišnej blízkosti a strachu z toho, že prekročia vlastné nejaké hranice.

Prečo však vzbudzuje priateľstvo mužov tak rozporuplné emócie? Zdá sa, že viacerým z nás je myšlienka toho, že sú si dvaja muži blízki akási podivná a vytvára podozrenie. Dôvodov pre takúto reakciu môže byť viacero. Mňa osobne nútia tieto reakcie k zamýšľaniu sa o tom, ako sa pozeráme na priateľstvo.

V situácii, v ktorej sme sa s kamarátom ocitli boli prekročené akési pomyslelné hranice našej intimity. Spať na spoločnej posteli bolo pre náš vzťah “príliš” a presahoval našu komfortnú zónu. Vzhľadom na to, že sme obaja úplne heteros*xuálni muži by sme sa však o prekračovanie týchto hraníc nemali obávať. Napriek tomu si myslím že mnoho mužov by v našej situácii urobilo to isté.

Priateľstvo je tak samozrejmou súčasťou nášho života, že sa nad tým čo to vlastne je ani nezamýšľame. Mnohí ho teda chápeme rôznymi spôsobmi a tieto chápania často preberáme jeden od druhého. Pre niekoho je priateľstvo ľahšou formou náklonnosti, iní zas chápu priateľstvo ako špecifický druh vzťahu, ktorý sa k partnerskému vzťahu nedá prirovnávať. Práve nejednotné chápanie priateľstva a snaha vyhnúť sa prílišnému prejaveniu náklonnosti prispievajú k vytváraniu zábran medzi mužmi. K tomu sú muži v našej kultúre veľakrát nezvyknutí hovoriť o svojich pocitoch, a tak sa často tieto zábrany nikdy nepodarí prekonať.

Napriek existencii rôznych zábran má priateľstvo na mužov skvelé účinky. Dobré vzťahy a priateľstvo sú „psychohygienickým prostriedkom“ číslo jedna. Podpora priateľov je jedným z najlepších prediktorov dlhého života. Pravidelné stretnutia s priateľmi sú dôležitým prostriedkom pre vlastné potvrdenie, získanie podpory a pochopenia či identifikácie sa so skupinou. Inými slovami priateľstvo muži, ktorí majú kvalitné a časté väzby s priateľmi majú zdravšie sebavedomie, lepšie vytvárajú vzťahy a lepšie im rozumejú.

Priateľstvá teda často bojujú s určitými bariérami, vytvorenými kultúrou, požiadavkami a často aj nesprávnym chápaním toho, čo to priateľstvo je. Pre dobré fungovanie mužov je však potrebné tieto bariéry prekonávať a nenechať sa ubrzdiť. Benefity dobrých vzťahov totiž nepôsobia iba na psychiku ale aj na široké okolie človeka a na všetky ďalšie vzťahy, ktoré vytvára.